Giám định khả năng lao động do người lao động bị mắc bệnh nghề nghiệp lần đầu

Số hồ sơ:

T-BDI-138975-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Sở Y tế tỉnh Bình Định

 

Thông tin

Lĩnh vực:

Y tế Giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Hội đồng Giám định y khoa tỉnh Bình Định.

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

không

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Phòng Hành chính - Hội đồng Giám định y khoa tỉnh Bình Định

Cơ quan phối hợp (nếu có):

Bảo hiểm xã hội

Cách thức thực hiện:

Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày HĐGĐYK nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện:

Cá nhân

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực

hiện TtHC:

Biên bản giám định

 

Các bước

 

Tên

bước

Mô tả bước

1.

Bước 1

Người sử dụng lao động hoàn chỉnh hồ sơ, chuyển hồ sơ của người lao động bị mắc bệnh nghề nghiệp đến Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh, nơi đơn vị đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội.

2.

Bước 2

BHXH tỉnh kiểm tra hồ sơ, nếu đã đầy đủ và đúng quy định thì giới thiệu và chuyển hồ sơ của người lao động bị mắc bệnh nghề nghiệp đến Hội đồng giám định y khoa tỉnh (số 106 Nguyễn Huệ, Quy Nhơn) để giám định khả năng lao động theo phân cấp của ngành giám định Y khoa

3.

Bước 3

Hội đồng giám định y khoa tỉnh tiếp nhận và tiến hành khám giám định theo quy định (05 bản).

4.

Bước 4

Hội đồng giám định y khoa tỉnh trả kết quả và hồ sơ cho người sử dụng lao động

 

 

 

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1.

- Đơn của người lao động xin giám định khả năng lao động (theo mẫu 01)(dùng cho các trường hợp: Giám định khả năng lao động hoặc giám định phúc quyết)

2.

- Giấy giới thiệu (mẫu số 02)

3.

- Kết quả đo đạc của môi trường (hoặc sao y bản chính do các trung tâm y tế dự phòng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xác định) nơi người lao động làm việc trong vòng 12 tháng gần nhất. Nếu kết quả này chưa đủ căn cứ thì kèm theo kết quả đo đạc môi trường lao động trước đó.

4.

Hồ sơ người bị bệnh nghề nghiệp theo Thông tư liên tịch Y tế - Lao động Thươngbinh Xã hội số 08/1998/TT-LT ngày 20/4/1998

5.

- Các giấy tờ có liên quan đến bệnh nghề nghiệp (bản sao)

Số bộ hồ sơ: Không qui định (bộ)

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

1.

Đơn xin giám định khả năng lao động

Thông tư số 18/2000/TT-BYT n...

2.

Giấy giới thiệu

Thông tư số 18/2000/TT-BYT n...

 

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không

   Thời tiết