Giám định khả năng lao động để thực hiện chế độ hưu trí đối với người lao động khi sức khoẻ bị suy giảm

Số hồ sơ:

T-BDI-138952-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Sở Y tế tỉnh Bình Định

 

Thông tin

Lĩnh vực:

Y tế Giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Hội đồng Giám định y khoa tỉnh Bình Định.

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

không

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Phòng Hành chính - Hội đồng Giám định y khoa tỉnh Bình Định

Cơ quan phối hợp (nếu có):

Bảo hiểm xã hội

Cách thức thực hiện:

Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày HĐGĐYK nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện:

Cá nhân

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực

hiện TtHC:

Biên bản giám định

 

Các bước

 

Tên

bước

Mô tả bước

1.

Bước

1

Người lao động gửi hồ sơ xin giám định khả năng lao động cho người sử dụng lao động.

2.

Bước

2

Người sử dụng lao động tiếp nhận hồ sơ, hoàn chỉnh đủ hồ sơ theo quy định, giới thiệu và chuyển hồ sơ củangười lao động đến Hội đồng giám định y khoa tỉnh (số 106 Nguyễn Huệ, Quy Nhơn) hoặc Hội đồng giám định y khoa (HĐGĐYK) TW để giám định khả năng lao động

3.

Bước

3

HĐGĐYK tỉnh hoặc TW tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, tổ chức giám định và lập biên bản giám định (05 bản)

4.

Bước 4

HĐGĐYK tỉnh hoặc TW trả kết quả và hồ sơ cho người sử dụng lao động


Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1.

- Đơn của người lao động xin giám định khả năng lao động (theo mẫu 01)(dùng cho các trường hợp: Giám định khả năng lao động hoặc giám định phúc quyết)

2.

- Tóm tắt hồ sơ của người sử dụng lao động (theo mẫu 03)

3.

- Bệnh án chi tiết (mẫu 04)

Số bộ hồ sơ: Không qui định (bộ)

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

1.

Đơn xin giám định khả năng lao động

Thông tư số 18/2000/TT-BYT n...

2.

Bệnh án chi tiết

Thông tư số 18/2000/TT-BYT n...

3.

Tóm tắt hồ sơ của người tham gia BHXH

Thông tư số 18/2000/TT-BYT n...

 

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều

Không

kiện để thực hiện

 

   Thời tiết