Giám định khả năng lao động để thực hiện chế độ hưu trí đối với người về hưu chờ đủ tuổi đời để hưởng lương hưu hàng tháng khi bị ốm đau, tai nạn rủi ro mà suy giảm khả năng lao động

Số hồ sơ:

T-BDI-138867-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Sở Y tế tỉnh Bình Định

 

Thông tin

Lĩnh vực:

Y tế Giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Hội đồng Giám định y khoa tỉnh Bình Định.

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

không

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Phòng Hành chính - Hội đồng Giám định y khoa tỉnh Bình Định

Cơ quan phối hợp (nếu có):

Bảo hiểm xã hội

Cách thức thực hiện:

Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày HĐGĐYK nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện:

Cá nhân

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực

hiện TtHC:

Biên bản giám định

 

Các bước

 

 

 

Tên

bước

Mô tả bước

1.

Bước

1

Người lao động gửi hồ sơ xin giám định khả năng lao động về Bảo hiểm xã hội (BHXH).

2.

Bước

2

Bảo hiểm xã hội tỉnh có trách nhiệm tiếp nhận đơn, sao lục giấy chứng nhận chờ hưởng chế độ hưu trí do người về hưu chờ chuyển đến, hướng dẫn người về hưu chờ lập bệnh án chi tiết để hoàn chỉnh hồ sơ. Sau khi hoàn chỉnh đủ hồ sơ theo quy định BHXH giới thiệu và chuyển hồ sơ củangười lao động đến Hội đồng giám định y khoa tỉnh (số 106 Nguyễn Huệ, Quy Nhơn) hoặc Hội đồng giám định y khoa TW .(HĐGĐYK).

3.

Bước

3

Hội đồng giám định y khoa tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tổ chức giám định theo quy định và lập biên bản giám định (05 bản).

4.

Bước

4

HĐGĐYK tỉnh trả kết quả và hồ sơ cho người sử dụng lao động

 

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1.

- Đơn xin giám định khả năng lao động (theo mẫu 01) (dùng cho các trường hợp: Giám định khả năng lao động hoặc giám định phúc quyết)

2.

- Giấy chứng nhận chờ hưởng chế độ hưu trí bản sao (thay tóm tắt hồ sơ)

3.

- Bệnh án chi tiết (mẫu 04)

4.

- Giấy chứng nhận bị tổn thương do tai nạn lao động (theo mẫu số 05) do bệnh viện đã cấp cứu điều trị vết thương cấp (Giám đốc hoặc Phó Giám đốc bệnh viện ký tên đóng dấu) theo quy định của Bộ Y tế.

5.

- Giấy ra viện.

Số bộ hồ sơ: Không qui định (bộ)

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

1.

Đơn xin giám định khả năng lao động

Thông tư số 18/2000/TT-BYT n...

2.

Bệnh án chi tiết

Thông tư số 18/2000/TT-BYT n..

 

Yêu cầu

 

Nội dung

Văn bản qui định

1.

Bệnh án chi tiết đối với người về hưu chờ do các cơ sở y tế của Nhà nước lập gồm: tuyến Trung ương, tuyến tỉnh, bệnh viện trực thuộc Bộ, ngành, bệnh viện quân khu, quân đoàn, Trung tâm y tế quận, huyện, phòng khám đa khoa khu vực, bệnh xá các đơn vị lực lượng vũ trang và trạm y tế cơ sở theo quy định

Thông tư số 18/2000/TT-BYT n...

   Thời tiết