Giám định lại khả năng lao động đối với người đang hưởng chế độ mất sức lao động

Số hồ sơ:

T-BDI-138985-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Sở Y tế tỉnh Bình Định

 

Thông tin

Lĩnh vực:

Y tế Giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Hội đồng Giám định y khoa tỉnh Bình Định.

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

không

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Phòng Hành chính - Hội đồng Giám định y khoa tỉnh Bình Định

Cơ quan phối hợp (nếu có):

Bảo hiểm xã hội

Cách thức thực hiện:

Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày HĐGĐYK nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện:

Cá nhân

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực

hiện TtHC:

Biên bản giám định

 

Các bước

 

Tên

bước

Mô tả bước

1.

Bước

1

Người đang hưởng chế độ trợ cấp mất sức lao động hàng tháng gửi hồ sơ xin giám định lại khả năng lao động cho Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh.

2.

Bước

2

BHXH tiếp nhận, hoàn chỉnh đủ hồ sơ theo quy định, giới thiệu và chuyển hồ sơ củangười lao động đến Hội đồng giám định y khoa (HĐGĐYK) tỉnh (số 106 Nguyễn Huệ, Quy Nhơn) hoặc Hội đồng giám định y khoa TW để giám định khả năng lao động.

3.

Bước

3

HĐGĐYK tỉnh hoặc TW tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, tổ chức khám giám định theo qui định và lập biên bản giám định ( 05 bộ).

4.

Bước 4

HĐGĐYK tỉnh hoặc TW trả kết quả và hồ sơ cho người sử dụng lao động


 

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1.

- Đơn của người lao động xin giám định khả năng lao động (theo mẫu 01)(dùng cho các trường hợp: Giám định khả năng lao động hoặc giám định phúc quyết)

2.

- Biên bản giám định của Hội đồng giám định Y khoa lần kề trước đó (bản gốc).

3.

- Y bạ, các giấy tờ điều trị, giấy ra viện.

Kết quả đo đạc môi trường lao động, nếu người lao động đã nghỉ việc chỉ cần kết quả đo đạc môi trường lao động khi người lao động còn đang làm việc.

4.

- Các giấy tờ liên quan đến bệnh nghề nghiệp

5.

- Chứng minh thư nhân dân khi đến giám định tại HĐGĐYK

(Riêng người về hưởng chế độ mất sức lao động theo quy định tại Nghị quyết 16HĐBT ngày 8/2/1982 của Hội đồng Bộ trưởng, BHXH tỉnh sao "Bản tóm tắc tình hình bệnh tật” do y tế cơ quan lập để thay bản gốc. Bên bản giám định khả năng lao động lần trước. Trường hợp trong hồ sơ hưởng chế độ mất sức lao động nếu không có "Bản tóm tắt tình hình bệnh tật" thì BHXH tỉnh hướng dẫn lập bận án chi tiết như quy định đối với người về hưu chờ giám định khả năng lao động lần đầu quy định tại điểm 2.3.2 mục 2 phần II)

Số bộ hồ sơ: Không qui định (bộ)

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

1.

Đơn xin giám định khả năng lao động

Thông tư số 18/2000/TT-BYT n...

 

Yêu cầu

 

Nội dung

Văn bản qui định

1.

Người đang hưởng chế độ trợ cấp mất sức lao động hàng tháng khi ốm đau phải điều trị ở bệnh viện hoặc bị tai nạn rủi ro, sức khoẻ suy giảm mà cần giám định lại khả năng lao động thì làm đơn gửi Bảo hiểm xã hội tỉnh.
Thời hạn giám định lại khả năng lao động kể từ giám định lần đầu đến khi giám địnhlại ít nhất cũng phải đủ 1 năm (đủ 12 tháng trở lên).

Thông tư số 18/2000/TT-BYT n...

 

   Thời tiết