Cấp Giấy phép Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

Thông tin

Lĩnh vực

Vật liệu nổ công nghiệp
   

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

UBND tỉnh Bình Định

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Sở Công Thương tỉnh Bình Định

 

Cơ quan phối hợp (nếu có):

 

Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

20 ngày làm việc

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

- 2.000.000 đồng đối với GP có thời hạn nhỏ hơn hoặc bằng 1 năm
- 3.000.000 đối với GP có thời hạn trên 1 năm
Quyết định số 24/2007/QĐ-UBND ngày 15 tháng 08 năm 2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy định sửa đổi, bổ sung một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định
 
 
 

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Giấy phép

Các bước:

Tên bước

Mô tả bước

Bước 1:

Đơn vị nộp hồ sơ đề nghị cấp bổ sung Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp theo quy định tại bộ phận 1 cửa (tiếp nhận và trả kết quả) Sở Công Thương 59-61 Lê Hồng Phong- Quy Nhơn

Bước 2:

Tại bộ một cửa cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ theo quy định công bố công khai tại cơ quan và trên website Sở
- Trường hợp đầy đủ thủ tục quy định viết biên nhận có hẹn ngày trả kết quả
- Trường hợp chưa đủ hoặc chưa đúng theo quy định bộ phận tiếp nhận trả hồ sơ hướng dẫn cho đơn vị tư bổ sung hồ sơ, trả hồ sơ cho đơn vị sau 3 ngày làm việc kể từ lúc nhận hồ sơ

Bước 3:

Tổ chức đến tại Bộ phận 01 cửa của Sở nhận Giấy đăng ký (có nộp phí thẩm định theo quy định)

Hồ sơ

 STT

Thành phần hồ sơ

1

- Đơn đăng ký cấp giấy phép sử dụng VLNCN do Thủ trưởng đơn vị ký;

2

- Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự theo quy định;
3 - Bản sao hợp lệ Quyết định thành lập đơn vị, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
4 - Giấy phép khai thác khoáng sản và hợp đồng thuê đất đối với các đơn vị hoạt động khoáng sản;
5 - Bản sao hợp lệ Quyết định trúng thầu thi công công trình hoặc hợp đồng nhận thầu, giấy ủy quyền thực hiện hợp đồng thi công công trình. Trong các giấy tờ trên phải ghi rõ nhu cầu sử dụng VLNCN.
6 - Phương án Thiết kế nổ mìn đối với hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản quy mô công nghiệp; phương án nổ mìn đối với hoạt động khai thác;
Trường hợp nổ mìn trong khu vực gần khu dân cư, bệnh viện, trường học, có các di tích lịch sử, văn hóa, các công trình an ninh, quốc phòng hoặc các công trình quan trọng khác có nguy cơ bị ảnh hưởng do nổ mìn thì phương án nổ mìn tại các địa điểm nêu trên phải được cơ quan cấp Giấy phép sử dụng VLNCN xem xét phê duyệt.
7 - Hồ sơ kho bảo quản, thiết bị nổ mìn, phương tiện vận chuyển VLNCN phải thỏa mãn các quy định theo tiêu chuẩn TCVN 4586-1997 (nếu đơn vị có kho, thiết bị nổ mìn và phương tiện vận chuyển VLNCN riêng).
8   - Quyết định phân công chỉ huy nổ mìn của Thủ trưởng đơn vị;
9   - Thiết kế khai thác mỏ, bản đồ khu vực khai thác mỏ (đối với trường hợp khai thác khoáng sản.

Số bộ hồ sơ                  03 bộ

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

Đơn đề nghị cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp Thông tư số 02/2005/TT-BCN ngày 29 tháng 3 năm 2005 của Bộ Công nghiệp hướng dẫn quản lý, sản xuất, kinh doanh cung ứng và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
 

 

Yêu cầu

 STT

Nội dung

Văn bản qui định

1

Không  
     


   Thời tiết