Tiếp nhận hồ sơ đăng ký sử dụng Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (Đối với Đơn vị làm dịch vụ nổ mìn làm nền đường, tạo hố móng, phá nổ...)

Thông tin

Lĩnh vực

Vật liệu nổ công nghiệp
   

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Sở Công Thương tỉnh Bình Định

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Sở Công Thương tỉnh Bình Định

 

Cơ quan phối hợp (nếu có):

 

Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

20 ngày làm việc

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Không
Không
 
 
 
 

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Công văn của Giám đốc Sở Công Thương gởi các Sở ngành liên quan

Các bước:

Tên bước

Mô tả bước

Bước 1:

Đơn vị nộp hồ sơ đề nghị cấp bổ sung Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp theo quy định tại bộ phận 1 cửa (tiếp nhận và trả kết quả) Sở Công Thương 59-61 Lê Hồng Phong- Quy Nhơn

Bước 2:

Tại bộ một cửa cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ theo quy định công bố công khai tại cơ quan và trên website Sở
- Trường hợp đầy đủ thủ tục quy định viết biên nhận có hẹn ngày trả kết quả
- Trường hợp chưa đủ hoặc chưa đúng theo quy định bộ phận tiếp nhận trả hồ sơ hướng dẫn cho đơn vị tư bổ sung hồ sơ, trả hồ sơ cho đơn vị sau 3 ngày làm việc kể từ lúc nhận hồ sơ

Bước 3:

Tổ chức đến tại Bộ phận 01 cửa của Sở nhận Giấy đăng ký (có nộp phí thẩm định theo quy định)

Hồ sơ

 STT

Thành phần hồ sơ

1

- Đơn đăng ký sử dụng Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp;

2

- Bản sao (có công chứng) Giấy phép sử dụng VLNCN;
3 - Bản sao (có công chứng) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải có Giấy phép đầu tư);
4 - Phương án (hoặc thiết kế) nổ mìn đối với hoạt động khai thác được lãnh đạo đơn vị duyệt;
5 - Quyết định cử người chỉ huy công tác nổ mìn (kèm theo Bằng cấp hoặc chứng chỉ chứng minh hoàn thành các lớp đào tạo về nổ mìn);
6 - Giấy xác nhận có đủ điều kiện về trật tự an ninh xã hội do Công an tỉnh cấp;
7 - Văn bản thỏa thuận với công an, thanh tra về an toàn lao động tại địa phương nổ mìn.
8  
9  

Số bộ hồ sơ                  02 bộ

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

   
 

 

Yêu cầu

 STT

Nội dung

Văn bản qui định

1

Không  
     


   Thời tiết