Thuyên chuyển giáo viên từ tỉnh khác, ngành khác hoặc cơ sở giáo dục khác không trực thuộc Sở GD&ĐT

Thông tin

Lĩnh vực

Tiêu chuẩn nhà giáo

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Sở Giáo dục - Đào tạo Bình Định

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định.

 

Cơ quan phối hợp (nếu có):

 

Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 60 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ.

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Không
Không
 
 
 
 

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Quyết định hành chính

Các bước:

Tên bước

Mô tả bước

Bước 1:

Nộp hồ sơ cho Sở Giáo dục và Đào tạo – 08 Trần Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định vào các ngày trong tuần.

Bước 2:

Cán bộ phòng GDCN - TX tiếp nhận hồ sơ, trực tiếp kiểm tra tính phù hợp của hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hoặc chưa hợp lệ thì phải hướng dẫn để công dân hoàn chỉnh hồ sơ, hoặc trả lời bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân biết để bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. Trường hợp hồ sơ hợp lệ, đúng thủ tục thì viết giấy hẹn giao cho người nộp và giải quyết theo quy định.

Bước 3:

Trình UBND tỉnh ra Quyết định thành lập trường.

Bước 4:

Cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả tại phòng Giáo dục chuyên nghiệp-thường xuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định.

Bước 5:  
Bước 6:  

Hồ sơ

 STT

Thành phần hồ sơ

1

Đơn xin thuyên chuyển (ghi rõ nguyện vọng, có ý kiến chấp thuận thủ trưởng đơn vị nơi đi và nơi đến).

2

Bản sao Quyết định bổ nhiệm chính thức vào ngạch (trước đây còn gọi là Quyết định công nhận hết tập sự).
3 Bản sao có công chứng văn bằng chuyên môn và các văn bằng có liên quan.
4 Sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức có xác nhận của đơn vị quản lý, có dán ảnh (theo mẫu 2a-BNV/2007 của Bộ Nội Vụ).
5 Bản sao phiếu đánh giá viên chức cuối năm .
6 Bản sao các quyết định lương và giấy tờ có liên quan đến lý do xin thuyên chuyển như: giấy khen, bằng khen, giấy chứng nhận giáo viên dạy giỏi.

Số bộ hồ sơ                 1 bộ.

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

 

 
 

 

Yêu cầu

 STT

Nội dung

Văn bản qui định

1

Không

 
     


   Thời tiết