Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên trung học phổ thông

Thông tin

Lĩnh vực

Tiêu chuẩn nhà giáo

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Sở Giáo dục - Đào tạo Bình Định

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định.

 

Cơ quan phối hợp (nếu có):

 

Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 45 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ, đơn vị xét tuyển công bố kết quả xét tuyển và gửi giấy báo trúng tuyển đến người dự tuyển.

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Không
Không
 
 
 
 

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Quyết định hành chính

Các bước:

Tên bước

Mô tả bước

Bước 1:

Nộp hồ sơ cho Sở Giáo dục và Đào tạo – 08 Trần Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định vào các ngày trong tuần.

Bước 2:

Cán bộ phòng GDCN - TX tiếp nhận hồ sơ, trực tiếp kiểm tra tính phù hợp của hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hoặc chưa hợp lệ thì phải hướng dẫn để công dân hoàn chỉnh hồ sơ, hoặc trả lời bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân biết để bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. Trường hợp hồ sơ hợp lệ, đúng thủ tục thì viết giấy hẹn giao cho người nộp và giải quyết theo quy định.

Bước 3:

Trình UBND tỉnh ra Quyết định thành lập trường.

Bước 4:

Cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả tại phòng Giáo dục chuyên nghiệp-thường xuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định.

Bước 5:  
Bước 6:  

Hồ sơ

 STT

Thành phần hồ sơ

1

Đơn xin dự tuyển ( theo mẫu quy định);

2

Lý lịch (dán ảnh 4x6) theo mẫu quy định, có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú, hoặc cơ quan, tổ chức nơi người dự tuyển đang công tác;
3 Bản sao giấy khai sinh;
4 Bản sao có công chứng các văn bằng, chúng chỉ và bảng kết quả học tập phù hợp với yêu cầu của ngạch dự tuyển;
5 Giấy chứng nhận thuộc đối tượng được hưởng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có);
6 Giấy chúng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp quận, huyện trở lên cấp. Giấy chứng nhận sức khoẻ có giá trị trong 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
7 Bản sao hộ khẩu thường trú, nếu chưa có hộ khẩu thường trú tại Bình Định thì phải có bản sao hộ khẩu thường trú của cha, mẹ ruột; hoặc vợ (chồng) tại Bình Định.
8 02 bì thư có dán tem và ghi địa chỉ người nhận.

Số bộ hồ sơ                 1 bộ.

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

  - Đơn xin dự tuyển vào ngạch giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo.

 Thông tư của Bộ nội vụ số 10/2004/TT-BNV ngày 19 tháng 02 năm 2004 hư¬ớng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước
 

 

Yêu cầu

 STT

Nội dung

Văn bản qui định

1

Không

 
     


Các biểu mẫu đính kèm

   Thời tiết