Thủ tục Cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X -Quang chẩn đoán trong y tế)

I. THÔNG TIN CHUNG

Căn cứ pháp lý:

Luật Năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH12 ngày 03/6/2008.

Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN ngày 22/07/2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về việc khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ.

Thông tư số 76/2010/TT-BTC ngày 17/05/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

Thông tư 19/2012/TT-BKHCN ngày 18/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về kiểm soát và đảm bảo an toàn bức xạ trong chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng.

Thông tư 25/2014/TT-BKHCN ngày 08/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc chuẩn bị ứng phó và ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân, lập và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân.

Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT ngày 9/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về đảm bảo an toàn bức xạ trong Y tế.

Cơ quan thực hiện TTHC:

1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định.

2. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Chuyên ngành.

Đối tượng thực hiện TTHC:

Tổ chức, cá nhân

Thời hạn giải quyết:

30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

1. Lệ phí thẩm định:

Thiết bị X-quang chụp răng

1 thiết bị

1.500.000 đồng

Thiết bị X-quang chụp vú

1 thiết bị

1.500.000 đồng

Thiết bị X-quang di động

1 thiết bị

1.500.000 đồng

Thiết bị X-quang chẩn đoán thông thường

1 thiết bị

2.000.000 đồng

Thiết bị đo mật độ xương

1 thiết bị

2.000.000 đồng

Thiết bị X-quang tăng sáng truyền hình

1 thiết bị

4.000.000 đồng

Thiết bị X-quang chụp cắt lớp vi tính (CT Scanner)

1 thiết bị

6.000.000 đồng

Hệ thiết bị PET/CT

1 thiết bị

12.000.000 đồng

2. Lệ phí cấp giấy:

100.000 đồng /giấy

Kết quả của việc thực hiện:

Giấy phép

Yêu cầu hoặc điều kiện:

- Tổ chức có đủ các điều kiện sau đây thì được cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ:

+ Được thành lập theo quy định của pháp luật;

+ Tiến hành công việc bức xạ phù hợp với chức năng hoạt động;

+ Có đội ngũ nhân lực, cơ sở vật chất – kỹ thuật phù hợp;

+ Đáp ứng đủ các điều kiện bảo đảm an toàn, an ninh đối với từng công việc bức xạ cụ thể theo quy định của Luật này;

+ Hoàn thành hồ sơ, thủ tục xin cấp giấy phép theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Cá nhân có đủ các điều kiện quy định sau đây thì được cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ:

+ Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự;

+ Tiến hành công việc bức xạ phù hợp với đăng ký hành nghề hoặc đăng ký kinh doanh;

+ Có trình độ chuyên môn phù hợp;

+ Đáp ứng đủ các điều kiện bảo đảm an toàn, an ninh đối với từng công việc bức xạ cụ thể theo quy định của Luật này;

+ Hoàn thành hồ sơ, thủ tục xin cấp giấy phép theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Thông tin hồ sơ phải chính xác.

- Nộp phí thẩm định an toàn bức xạ, lệ phí cấp giấy phép theo quy định của pháp luật;

- Các loại văn bằng, chứng chỉ hoặc các loại giấy tờ khác có quy định thời hạn phải còn hiệu lực trong thời gian xử lý hồ sơ. Tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải dịch sang tiếng Việt. Bản sao, bản dịch phải được công chứng hoặc có xác nhận của tổ chức đề nghị cấp giấy phép.

II. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Tên bước

Mô tả công việc

1. Bước 1

Tổ chức, cá nhân có thiết bị X-quang chẩn đoán y tế với công suất trên mức miễn trừ khai báo có nhu cầu đề nghị cấp phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) đến Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định, địa chỉ: 208 Diên Hồng – TP.Quy Nhơn để được hướng dẫn thủ tục và lấy mẫu khai hoặc truy cập trang web http://skhcn.binhdinh.gov.vn để lấy mẫu khai về điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu và nộp hồ sơ tại phòng Quản lý Chuyên ngành- Sở KH&CN
- Phòng Quản lý Chuyên ngành tiếp nhận và kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ viết giấy biên nhận.

2. Bước 2

Thẩm định hồ sơ.

3. Bước 3

Thông báo kết quả thẩm định hồ sơ cho tổ chức hoặc cá nhân. Trong trường hợp không cấp giấy phép, Sở Khoa học và Công nghệ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Thông báo tổ chức, cá nhân nộp phí và lệ phí tại phòng Kế hoạch-Tài chính – Sở KH&CN tỉnh.

4. Bước 4

Tổ chức, cá nhân đến Sở KH&CN nhận Giấy phép (khi đi mang theo giấy biên nhận hồ sơ).
Thời gian tiếp nhận hồ sơ/cấp giấy chứng nhận: trong các ngày làm việc:
Sáng: từ 07h đến 11h30; Chiều: từ 13h30 đến 17h00.
(Trừ thứ 7, Chủ nhật và các ngày lễ)

III. BỘ HỒ SƠ KÈM THEO

Thành phần hồ sơ:

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (Mẫu 01-II/ATBXHN)

2. Phiếu khai báo nhân viên bức xạ và người phụ trách an toàn (Mẫu 01-I/ATBXHN)

3. Phiếu khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán y tế (Mẫu 06-I/ATBXHN)

4. Báo cáo đánh giá an toàn đối với công việc sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế(Mẫu 02-III/ATBXHN)

5. Giấy chứng nhận kiểm tra của cơ sở được Bộ KH&CN cho phép kiểm tra cấp

6. Phiếu kết quả kiểm tra chất lượng máy

7. Phiếu kết quả kiểm tra liều suất bức xạ phòng đặt máy

8. Bản sao quyết định thành lập tổ chức, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy đăng ký hành nghề. Trường hợp các loại giấy tờ này bị thất lạc phải có xác nhận của cơ quan ký quyết định thành lập hoặc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư, giấy đăng ký hành nghề;.

9. Bản sao tài liệu của nhà sản xuất cung cấp thông tin như được khai trong phiếu khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế. Trường hợp không có tài liệu của nhà sản xuất về các thông tin đã khai báo, tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép phải tiến hành xác định lại các thông số kỹ thuật của thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế;.

10. Bản sao hợp đồng dịch vụ xác định liều chiếu xạ cá nhân với tổ chức, cá nhân được cấp giấy đăng ký hoạt động dịch vụ đo liều chiếu xạ cá nhân;.

11. Bản sao chứng chỉ nhân viên bức xạ của người phụ trách an toàn. Trường hợp chưa có chứng chỉ, phải nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ theo quy định tại Điều 22 của Thông tư 08/210/TT-BKHCN cùng hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ;.

12. Quyết định bổ nhiệm người phụ trách ATBX

13. Bản dịch các tài liệu tiếng nước ngoài.

14. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


 

 

 

   Thời tiết