Thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên (TTGDTX)

Thông tin

Lĩnh vực

Giáo dục và Đào tạo

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

UBND tỉnhBình Định.

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định.

 

Cơ quan phối hợp (nếu có):

 

Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

Sau 60 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ đúng thủ tục.

Đối tượng thực hiện

Tất cả

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Không
Không
 
 
 
 

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Quyết định hành chính

Các bước:

Tên bước

Mô tả bước

Bước 1:

Nộp hồ sơ cho Sở Giáo dục và Đào tạo – 08 Trần Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định vào các ngày trong tuần.

Bước 2:

Cán bộ phòng GDCN - TX tiếp nhận hồ sơ, trực tiếp kiểm tra tính phù hợp của hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hoặc chưa hợp lệ thì phải hướng dẫn để công dân hoàn chỉnh hồ sơ, hoặc trả lời bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân biết để bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. Trường hợp hồ sơ hợp lệ, đúng thủ tục thì viết giấy hẹn giao cho người nộp và giải quyết theo quy định.

Bước 3:

Trình UBND tỉnh ra Quyết định thành lập trung tâm.

Bước 4:

  Cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả tại phòng Giáo dục chuyên nghiệp-thường xuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định.

Bước 5:  

Hồ sơ

 STT

Thành phần hồ sơ

1

Đơn (Tờ trình) xin thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên (TTGDTX).

2

  Dự thảo đề án tổ chức và hoạt động của trường (trung tâm) và bản cam kết trong vòng 5 năm xây đựng trường sở tương ứng với quy mô, ngành nghề đào tạo dự kiến của trường (trung tâm);
3   Văn bản do cấp có thẩm quyền xác nhận về khả năng tài chính, về cơ sở vật chất - kỹ thuật của tổ chức, cá nhân cam kết đóng góp đầy đủ và đúng hạn để xây dựng trường, trung tâm (gọi chung là thành viên góp vốn);
4   Hồ sơ xác nhận quyền sử dụng đất, hoặc văn bản thoả thuận của cơ quan có thẩm quyền về việc giao đất xây dựng trường (trung tâm);
5 Hồ sơ về nhân sự:
- Danh sách dự kiến và lý lịch của thành viên Hội đồng quản trị (nếu có), hiệu trưởng (giám đốc) và các cán bộ quản lý của nhà trường (trung tâm) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền quản lý nhân sự;
- Danh sách giáo viên, giảng viên cơ hữu, kèm theo bản cam kết tham gia giảng dạy cho trường (trung tâm).

Số bộ hồ sơ               5 bộ.

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

   
 

 

Yêu cầu

 STT

Nội dung

Văn bản qui định

1

Không

 
     


   Thời tiết