Thành lập trường trung học phổ thông

Thông tin

Lĩnh vực

Giáo dục và Đào tạo

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

UBND tỉnhBình Định.

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định.

 

Cơ quan phối hợp (nếu có):

 

Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ trả lời bằng văn bản kết quả xét duyệt của UBND tỉnh.

Đối tượng thực hiện

Tất cả

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Không
Không
 
 
 
 

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Quyết định hành chính

Các bước:

Tên bước

Mô tả bước

Bước 1:

Nộp hồ sơ cho Sở Giáo dục và Đào tạo – 08 Trần Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định vào các ngày trong tuần.

Bước 2:

Cán bộ phòng GDCN - TX tiếp nhận hồ sơ, trực tiếp kiểm tra tính phù hợp của hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hoặc chưa hợp lệ thì phải hướng dẫn để công dân hoàn chỉnh hồ sơ, hoặc trả lời bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân biết để bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. Trường hợp hồ sơ hợp lệ, đúng thủ tục thì viết giấy hẹn giao cho người nộp và giải quyết theo quy định.

Bước 3:

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, cán bộ phòng TCCB nghiên cứu, nếu hồ sơ đúng thủ tục thì báo cáo Giám đốc và có văn bản đề nghị Tổ thẩm định hồ sơ và điều kiện thành lập trường của Sở tổ chức thẩm định hồ sơ và kiểm tra cơ sở thực tế của tổ chức, cá nhân xin thành lập trường; trong đó có đề án của tổ chức, cá nhân xin thành lập trường ngoài công lập.

Bước 4:

Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng thủ tục, Sở Giáo dục và Đào tạo trình UBND tỉnh ra quyết định thành lập, hoặc cho phép thành lập trường THPT ngoài công lập.

Bước 5: Tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả tại phòng TCCB, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định.

Hồ sơ

 STT

Thành phần hồ sơ

1

Văn bản (Đơn) đề nghị thành lập trường của tổ chức, cá nhân.

2

Luận chứng khả thi
3 Đề án tổ chức và hoạt động.
4   Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm hiệu trưởng.
5  

Số bộ hồ sơ               3 bộ.

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

  Đề án thành lập trường THPT  
 

 

Yêu cầu

 STT

Nội dung

Văn bản qui định

1

Không

 
     


   Thời tiết