Tiếp nhận học sinh nước ngoài cấp trung học phổ thông

Thông tin

Lĩnh vực

Giáo dục và Đào tạo

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Sở Giáo dục-Đào tạo Bình Định.

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định.

 

Cơ quan phối hợp (nếu có):

 

Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

7 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Không
Không
 
 
 
 

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Giấy giới thiệu chuyển trường (Sở Giáo dục - Đào Bình Định cấp).

Các bước:

Tên bước

Mô tả bước

Bước 1:

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định

Bước 2:

Nộp hồ sơ tại Văn phòng Sở Giáo dục - Đào tạo Bình Định số 8 Trần Phú Quay Nhơn .
- Nếu hồ sơ đầy đủ, đương sự chờ giải quyết.
- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, đương sự được hướng dẫn bổ sung hồ sơ và nộp lại sau.

Bước 3:

Nhận lại hồ sơ tại Văn phòng, giấy giới thiệu chuyển về trường mới.

Bước 4:

Nộp hồ sơ, giấy giới thiệu do Sở Giáo dục-Đào tạo Bình Định cấp về Sở Giáo dục - Đào tạo nơi chuyển đến.

Bước 5:  

Hồ sơ

 STT

Thành phần hồ sơ

1

Đơn xin học (tiếng Việt hoặc dịch ra tiếng Việt) do cha mẹ học sinh hoặc người giám hộ (tự viết), 01 bản chính (không mẫu)

2

Bản tóm tắt lý lịch, 01 bản chính (không mẫu).
3 Bản sao và bản dịch sang tiếng Việt các giấy chứng nhận cần thiết theo Quy định tại Điều 13 của Quy định này (có chứng nhận hoặc xác nhận của cơ quan có thẩm quyền của nước gửi đào tạo) , 01 bản chính (không mẫu).
4 Học bạ (bản gốc và bản dịch sang tiếng Việt) , 01 bản chính (không mẫu)
5 Giấy chứng nhận sức khoẻ (do cơ quan y tế có thẩm quyền của nước gửi đào tạo cấp trước khi đến Việt Nam không quá 6 tháng).
6 3 ảnh cỡ (4x6cm) chụp không quá 6 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ.
7 Giấy chứng nhận tốt nghiệp của lớp hoặc bậc học dưới tại nước ngoài (bản gốc và bản dịch sang tiếng Việt);
8   Bản sao giấy khai sinh, kể cả học sinh được sinh ra ở nước ngoài;
9   Hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận tạm trú dài hạn của cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ (bản sao có công chứng).

Số bộ hồ sơ               1 bộ.

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

   
 

 

Yêu cầu

 STT

Nội dung

Văn bản qui định

1

Không

 
     


   Thời tiết