Đăng ký, cấp phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và các chuyên đề bồi dưỡng, cập nhật kiến thức khác...theo chương trình giáo dục thường xuyên

Thông tin

Lĩnh vực

Giáo dục và Đào tạo

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Sở Giáo dục-Đào tạo Bình Định.

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định.

 

Cơ quan phối hợp (nếu có):

 

Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Không
Không
 
 
 
 

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Giấy phép Quyết định hành chính
Giấy phép, chứng chỉ

Các bước:

Tên bước

Mô tả bước

Bước 1:

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định

Bước 2:

Nộp hồ sơ tại Văn phòng Sở Giáo dục - Đào tạo Bình Định số 8 Trần Phú Quay Nhơn .
- Nếu hồ sơ đầy đủ, đương sự chờ giải quyết.
- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, đương sự được hướng dẫn bổ sung hồ sơ và nộp lại sau.

Bước 3:

- Kiểm tra cơ sở vật chất lần 1 : Diện tích mặt bằng, không gian ánh sáng, khu vệ sinh…., trang thiết bị: bàn ghế giáo viên, học sinh, máy tính, thiết bị nghe nhìn…
- Kiểm tra cơ sở vật chất lần 2: nếu lần 1 chưa đạt yêu cầu.

Bước 4:

Nhận giấy phép tại Phòng Giáo dục thường xuyên-Chuyên Nghiệp.

Bước 5:  

Hồ sơ

 STT

Thành phần hồ sơ

1

Danh mục các nội dung bồi dưỡng của các phòng , ban cơ quan Sở, 01 bản chính (không mẫu).

2

Danh sách học viên các đơn vị trường học, 01 bản chính (không mẫu)
3 Quyết định thành lập Trung tâm của UBND tỉnh , 01 bản chính (không mẫu)
4  
5  
6  
7  
8  
9  

Số bộ hồ sơ               2 bộ.

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

   
 

 

Yêu cầu

 STT

Nội dung

Văn bản qui định

1

Không

 
     


   Thời tiết