Đình chỉ hoạt động Trung tâm giáo dục thường xuyên

Thông tin

Lĩnh vực

Giáo dục và Đào tạo

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

UBND tỉnhBình Định.

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định.

 

Cơ quan phối hợp (nếu có):

 

Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

Sau 30 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ đúng thủ tục.

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Không
Không
 
 
 
 

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Quyết định hành chính

Các bước:

Tên bước

Mô tả bước

Bước 1:

Nộp hồ sơ cho Sở Giáo dục và Đào tạo – 08 Trần Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định vào các ngày trong tuần.

Bước 2:

Cán bộ phòng GDCN - TX tiếp nhận hồ sơ, trực tiếp kiểm tra tính phù hợp của hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hoặc chưa hợp lệ thì phải hướng dẫn để công dân hoàn chỉnh hồ sơ, hoặc trả lời bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân biết để bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. Trường hợp hồ sơ hợp lệ, đúng thủ tục thì viết giấy hẹn giao cho người nộp và giải quyết theo quy định.

Bước 3:

Trình UBND tỉnh ra Quyết định giải thể hoạt động của trường.

Bước 4:

Cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả tại phòng Giáo dục chuyên nghiệp-thường xuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định.

Bước 5:  

Hồ sơ

 STT

Thành phần hồ sơ

1

Công văn đề nghị đình chỉ hoạt động TTGDTX, 01 bản chính (không mẫu)

2

Biên bản vi phạm các quy định của pháp luật về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo ở mức độ phải đình chỉ hoặc biên bản xác nhận lý do khách quan không đảm bảo hoạt động bình thường của TTGDTX, 01 bản chính (không mẫu)
3 Quyết định thành lập trung tâm GDTX, 01 bản sao công chứng (không mẫu)
4  
5  
6  
7  
8  
9  

Số bộ hồ sơ              5 bộ.

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

   
 

 

Yêu cầu

 STT

Nội dung

Văn bản qui định

1

Không

 
     


   Thời tiết