Đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông đối với thí sinh tự do

Thông tin

Lĩnh vực

Thi và tuyển sinh

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Sở Giáo dục - Đào tạo Bình Định.

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định.

 

Cơ quan phối hợp (nếu có):

 

Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

10 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ

Đối tượng thực hiện

Tất cả

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Không
Không
 
 
 
 

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Phê duyệt

Các bước:

Tên bước

Mô tả bước

Bước 1:

Thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, BT THPT nộp hồ sơ dự thi tốt nghiệp theo quy định cho các trường. Các trường THPT chuẩn bị đầy đủ hồ sơ của các thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, BT THPT ( sau đây gọi tắc là THPT) theo qui định của Bộ GD&ĐT .

Bước 2:

Nộp danh sách các thí sinh được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích (kèm theo hồ sơ) tại phòng KT&QLCLGD.
- Nếu hồ sơ đầy đủ, chờ giải quyết.
- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, đương sự được hướng dẫn bổ sung hồ sơ và nộp lại sau.

Bước 3:

- Các trường THPT nhập danh sách thí sinh dự thi (theo chương trình quản lý thi tốt nghiệp THPT của Bộ GD&ĐT.
- Nộp đĩa có file Danh sách thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp và danh sách có xác nhận của Hiệu trưởng.

Bước 4:

Sở GD-ĐT phân bổ thí sinh vào các Hội đồng coi thi, xếp phòng thi, đánh số báo danh, in Danh sách thí sinh dự thi theo từng Hội đồng coi thi và chuyển giao cho Chủ tịch Hội đồng coi thi tại Sở GD&ĐT.

Bước 5:  

Hồ sơ

 STT

Thành phần hồ sơ

1

Đối với học sinh :
- Học bạ trung học phổ thông (bản chính);
- Giấy khai sinh (bản sao);
- Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở (bản chứng thực);
- Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông (bản chính);
- Giấy chứng minh nhân dân (bản chứng thực);
- Các giấy chứng nhận để được hưởng chế độ ưu tiên (nếu có) gồm:
+ Con của liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và những người được hưởng chính sách như thương binh; con của Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động do phòng Nội vụ - Lao động Thương binh và Xã hội huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện) cấp;
+ Bản sao sổ đăng ký hộ khẩu thường trú thuộc vùng cao, vùng sâu, khu kinh tế mới, xã đặc biệt khó khăn do UBND cấp xã xác nhận.
- Các loại giấy chứng nhận để được hưởng chế độ cộng điểm khuyến khích (nếu có) gồm:
+ Chứng nhận nghề phổ thông;
+ Chứng nhận đoạt giải trong các kỳ thi do ngành giáo dục tổ chức hoặc phối hợp với các ngành chuyên môn khác từ cấp tỉnh trở lên tổ chức gồm: thi học sinh giỏi các môn văn hoá, thi thí nghiệm thực hành (Vật lí, Hoá học, Sinh học), thi văn nghệ, thể dục thể thao, hội thao giáo dục quốc phòng, vẽ, viết thư quốc tế, thi giải toán trên máy tính bỏ túi;
- Các loại giấy chứng nhận để được hưởng chế độ ưu tiên, hưởng cộng điểm khuyến khích nếu nộp sau ngày thi sẽ không có giá trị để xét hưởng cộng điểm khuyến khích.
- Đơn xin dự thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông;
- Giấy xác nhận của trường trung học phổ thông nơi học lớp 12 hoặc nơi đăng ký dự thi về xếp loại học lực (đối với những học sinh xếp loại kém về học lực quy định tại điểm a khoản 2 Điều 4 của Quy chế này) và xác nhận không trong thời gian bị kỷ luật cấm thi.

2

Trường THPT: nộp cho Sở GD-ĐT
- Danh sách và các loại giấy tờ của thí sinh được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích.
- Đĩa có chứa file Danh sách thí sinh đăng ký dự thi của trường THPT..
- Danh sách thí sinh đăng ký dự thi của trường THPT.
3  
4  
5  
6  
7  

Số bộ hồ sơ              1 bộ.

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

   
 

 

Yêu cầu

 STT

Nội dung

Văn bản qui định

1

Không

 
     


   Thời tiết