Đăng ký dự thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông

Thông tin

Lĩnh vực

Thi và tuyển sinh

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Sở Giáo dục - Đào tạo Bình Định.

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định.

 

Cơ quan phối hợp (nếu có):

 

Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

10 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ

Đối tượng thực hiện

Tất cả

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Không
Không
 
 
 
 

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Phê duyệt

Các bước:

Tên bước

Mô tả bước

Bước 1:

Các trường THPT ( tổ chức thi tuyển) nhận hồ sơ của các thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 theo qui định của Bộ GD&ĐT.

Bước 2:

Các trường THPT nộp danh sách các thí sinh được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích (kèm theo hồ sơ) tại phòng KT&QLCLGD.
- Nếu hồ sơ đầy đủ, chờ giải quyết.
- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, đương sự được hướng dẫn bổ sung hồ sơ và nộp lại sau.
- Nhận lại hồ sơ ưu tiên đã được duyệt

Bước 3:

- Các trường THPT nhập danh sách thí sinh dự thi (theo chương trình quản lý thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông của Bộ GD&ĐT).
- Nộp đĩa có file Danh sách thí sinh đăng ký dự thi và danh sách in có xác nhận của Hiệu trưởng.

Bước 4:

Sở GD-ĐT phân bổ thí sinh vào các Hội đồng coi thi, xếp phòng thi, đánh số báo danh, in Danh sách thí sinh dự thi theo từng Hội đồng coi thi và chuyển giao cho Chủ tịch Hội đồng coi thi tại Sở GD&ĐT.

Bước 5:  

Hồ sơ

 STT

Thành phần hồ sơ

1

1/ Cá nhân: nộp cho trường.
+ Đơn xin dự tuyển.
+ Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.
+Bằng tốt nghiệp THCS hoặc bằng tốt nghiệp bổ túc THCS hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời trong năm dự tuyển do cơ sở giáo dục cấp.
+ Bản chính học bạ;
+ Hai (2) ảnh cỡ 3x4 ( kiểu ảnh chứng minh nhân dân).

2

Trường THPT: nộp cho Sở GD-ĐT
- Danh sách và các loại giấy tờ của thí sinh được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích.
- Đĩa có chứa file Danh sách thí sinh đăng ký dự thi của trường THPT..
- Danh sách thí sinh đăng ký dự thi của trường THPT.
3  
4  
5  
6  
7  

Số bộ hồ sơ              1 bộ.

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

   
 

 

Yêu cầu

 STT

Nội dung

Văn bản qui định

1

Không

 
     


   Thời tiết