Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp

Thông tin

Lĩnh vực

Hệ thống văn bằng, chứng chỉ

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Sở Giáo dục - Đào tạo Bình Định.

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định.

 

Cơ quan phối hợp (nếu có):

 

Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

07 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ.

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Không
Không
 
 
 
 

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Quyết định hành chính

Các bước:

Tên bước

Mô tả bước

Bước 1:

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định

Bước 2:

Nộp hồ sơ tại Văn phòng Sở Giáo dục - Đào tạo Bình Định số 8 Trần Phú Quay Nhơn .
- Nếu hồ sơ đầy đủ, đương sự chờ giải quyết.
- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, đương sự được hướng dẫn bổ sung hồ sơ và nộp lại sau.

Bước 3:

Nhận bản sao văn bằng đã được điều chỉnh tại Văn phòng Sở Giáo dục - Đào tạo Bình Định .

Bước 4:

 

Bước 5:  

Hồ sơ

 STT

Thành phần hồ sơ

1

Đơn xin xin công nhận bằng tốt nghiệp, 01 bản chính (không mẫu).

2

Học bạ (bản gốc và bản dịch sang tiếng Việt).
3 Giấy chứng nhận tốt nghiệp của lớp hoặc bậc học dưới tại nước ngoài (bản gốc và bản dịch sang tiếng Việt), 01 bản chính (không mẫu)
4 Bằng tốt nghiệp học bậc dưới tại Việt Nam trước khi ra nước ngoài.
5  
6  
7  

Số bộ hồ sơ              1 bộ.

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

   
 

 

Yêu cầu

 STT

Nội dung

Văn bản qui định

1

Không

 
     


   Thời tiết