Giải quyết tranh chấp về đất đai (trường hợp thuộc thẩm quyền cấp tỉnh)

Số hồ sơ:

T-BDI-070314-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Sở Tài nguyên & Môi trường

 

Thông tin

Lĩnh vực:

Giải quyết khiếu nại tố cáo

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

UBND tỉnh Bình Định.

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

không

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Sở Tài nguyên & Môi trường Bình Định.

Cơ quan phối hợp (nếu có):

UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường và các ban ngành đối với từng vụ việc.

Cách thức thực hiện:

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

45 ngày làm việc (đối với trường hợp phức tạp: 60 ngày làm việc).

Đối tượng thực hiện:

Tất cả

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực

hiện TtHC:

Quyết định hành chính

 

Các bước

 

Tên

bước

Mô tả bước

1.

Bước

1:

Tiếp nhận và trình hồ sơ: văn thư Sở nhận văn bản giao nhiệm vụ của UBND tỉnh kèm đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất của Đương sự. Địa chỉ: 08 Hai Bà Trưng-Quy nhơn-Bình Định.

2.

Bước

2:

Chuyển hồ sơ, ra quyết định thụ lý, phân công cán bộ: Lãnh đạo phê duyệt và chuyển giao Thanh tra Sở. Sau khi nhận hồ sơ Chánh Thanh tra Sở ra văn bản và phân công cán bộ thụ lý.

3.

Bước

3:

Người được phân công thụ lý kiểm tra, xác minh, làm việc với đương sự và các cơ quan liên quan, viết báo cáo trình Lãnh đạo Sở.

4.

Bước

4:

Xem xét, báo cáo UBND tỉnh kết quả kiểm tra và đề xuất UBND tỉnh giải quyết.

5.

Bước

5:

UBND tỉnh tiếp công dân và ban hành Quyết định giải quyết và chuyển cho đương sự.

 

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1.

- Đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất. Văn bản giao nhiệm vụ của UBND tỉnh;

2.

- Văn bản thụ lý, phân công cán bộ;

3.

- Biên bản hoà giải tranh chấp

4.

- Biên bản làm việc, báo cáo kết quả kiểm tra;

5.

- Giấy tờ, tài liệu, chứng cứ có liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo.

Số bộ hồ sơ: 01 bộ

 

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều

Không

kiện để thực hiện TTHC:

 

   Thời tiết