Đăng ký nhận quyền sử dụng đất do xử lý hợp đồng góp vốn cho đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài.

Số hồ sơ:

T-BDI-123489-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh

 

Thông tin

Lĩnh vực:

Đất đai

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh.

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

không

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh.

Cơ quan phối hợp (nếu có):

Thuế; Sở Tài Chính.

Cách thức thực hiện:

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện:

Tất cả

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

 

Tên phí

Mức phí

Văn bản qui định

1.

-Lệ phí địa chính

30.000 đồng

 

Kết quả của việc thực

hiện TtHC:

Đăng ký biến động về sử dụng đất.

 

Các bước

 

 

 

Tên

bước

Mô tả bước

1.

Bước

1:

Tổ chức, cá nhân sử dụng đất nộp hồ sơ tại phòng 01 cửa của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh vào các ngày trong tuần. Địa chỉ: 378 Trần Hưng Đạo, thành phố Quy nhơn.

2.

Bước

2:

Kiểm tra hồ sơ (nếu đủ thủ tục nhận/ không đủ thủ tục đề nghị đơn vị bổ sung hồ sơ) và viết giấy biên nhận hồ sơ cho đơn vị.

3.

Bước3:

Tổ chức, cá nhân sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính với cơ quan thuế, Sở tài chính.

4.

Bước

4:

Tổ chức, cá nhân đến phòng Tài vụ - Văn phòng Đăng ký QSD đất tỉnh nộp lệ phí.

5.

Bước

5:

Tổ chức, cá nhân đến tại phòng 01 cửa của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh nhận giấy chứng nhận QSD đất (khi đi mang theo giấy biên nhận hồ sơ)

 

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1.

- Đơn xin đăng ký biến động về sử dụng đất theo mẫu;

2.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản chính)

3.

- Tờ khai lệ phí trước bạ; (bản chính)

4.

- Quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc xử lý hợp đồng góp vốn (bản chính)

5.

- Tờ khai thuế Thu nhập cá nhân (theo mẫu);

6.

- Các giấy tờ khác liên quan (nếu có) (bản sao).

Số bộ hồ sơ: 02 bộ

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

1.

- Đơn xin đăng ký biến động về sử dụng đất

Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT...

2.

- Tờ khai lệ phí trước bạ

Thông tư liên tịch 30/2005/T...

3.

- Tờ khai thuế thu nhập cá nhân

Thông tư số 60/2007/TT-BTC n...

 

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều

Không

kiện để thực hiện TTHC:

 

   Thời tiết