Đăng ký thế chấp bằng tài sản gắn liền với đất hoặc bằng tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai cho đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài

Số hồ sơ:

T-BDI-024676-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh

 

Thông tin

Lĩnh vực:

Đất đai

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

không

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh.

Cơ quan phối hợp (nếu có):

Tài chính, Thuế

Cách thức thực hiện:

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

Trong ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và trả sang ngày hôm sau nếu nộp sau 15h.

Đối tượng thực hiện:

Tất cả

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

 

Tên phí

Mức phí

Văn bản qui định

1.

Lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm:

60.000 đồng

Quyết định 256/QĐ-UB ngày 04...

Kết quả của việc thực

hiện TtHC:

Xác nhận thông tin trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

 

Các bước

 

 

 

Tên

bước

Mô tả bước

1.

Bước

1:

Tổ chức, cá nhân nước ngoài sử dụng đất nộp hồ sơ Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất hoặc bằng QSD đất và tài sản gắn liền với đất tại phòng 01 cửa của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh vào các ngày trong tuần. Địa chỉ: 387 Trần Hưng Đạo - TP Quy Nhơn.

2.

Bước

2:

Kiểm tra hồ sơ (nếu đủ thủ tục nhận/ không đủ thủ tục đề nghị đơn vị bổ sung hồ sơ) và viết giấy biên nhận hồ sơ cho đơn vị.

3.

Bước

3:

Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh kiểm tra hồ sơ và trình Lãnh đạo Văn phòng ký xác nhận thông tin trên GCN.

4.

Bước

4:

Tổ chức, cá nhân đến phòng Tài vụ - Văn phòng Đăng ký QSD đất tỉnh nộp lệ phí.

5.

Bước

5:

Tổ chức, cá nhân đến tại phòng 01 cửa của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh nhận kết quả (khi đi mang theo giấy biên nhận hồ sơ)

 

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1.

- Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp (bản chính)

2.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. (bản chính)

3.

Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (nếu có), trừ trường hợp hợp đồng thế chấp có công chứng, chứng thực hoặc có xác nhận của Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao; (bản chính)

4.

- Bản sao Giấy phép xây dựng hoặc dự án đầu tư đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với việc thế chấp tài sản hình thành trong tương lai, trừ trường hợp hợp đồng thế chấp tài sản đó có công chứng, chứng thực hoặc có xác nhận của Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao;

5.

- Hợp đồng thế chấp; (bản chính)

6.

- Các giấy tờ khác liên quan (nếu có) (bản sao)

Số bộ hồ sơ: 01 bộ

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

1.

- Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp

Thông tư liên tịch số 05/200...

 

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều

Không

kiện để thực hiện TTHC:

 

Các biểu mẫu đính kèm

   Thời tiết