Gia hạn giấy phép khảo sát khoáng sản.

Số hồ sơ:

T-BDI-010811-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Sở Tài nguyên & Môi trường

 

Thông tin

Lĩnh vực:

Tài nguyên khoáng sản, địa chất

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

UBND tỉnh Bình Định.

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

không

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Sở Tài nguyên & Môi trường Bình Định.

Cơ quan phối hợp (nếu có):

không

Cách thức thực hiện:

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

31 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện:

Tất cả

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

 

Tên phí

Mức phí

Văn bản qui định

1.

lệ phí gia hạn giấy phép khảo sát khoáng sản

500.000 đồng.

 

Kết quả của việc thực

hiện TtHC:

Quyết định hành chính

 

Các bước

 

Tên

bước

Mô tả bước

1.

Bước

1:

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ xin gia hạn giấy phép khảo sát khoáng sản tại Văn phòng 01 cửa của Sở TN&MT địa chỉ 08 Hai Bà Trưng, tp Quy Nhơn; thời gian nhận hồ sơ vào ngày Thứ ba.

2.

Bước

2:

Văn phòng 01 cửa kiểm tra hồ sơ (nếu đủ thủ tục nhận/ không đủ thủ tục đề nghị đơn vị bổ sung hồ sơ) và viết giấy biên nhận hồ sơ cho đơn vị.

3.

Bước

3:

Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp hồ sơ trình UBND tỉnh ký quyết định.

4.

Bước

4:

Tổ chức, cá nhân nộp lệ phí gia hạn giấy phép chế biến khoáng sản theo quy định tại phòng Kế toán - STNMT.

5.

Bước

5:

Tổ chức, cá nhân đến tại Văn phòng 01 cửa của Sở TN&MT nhận quyết định gia hạn giấy phép khảo sát khoáng sản.

 

 

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1.

- Đơn xin gia hạn giấy phép khao sát khoang san (có mẫu quy định, nộp bản chính).

2.

- Báo cáo kết quả khảo sát khoáng sản (có mẫu quy định) và khối lượng công trình, kinh phí đã thực hiện đến thời điểm gia han giấy phép (bản chính).

3.

- Giấy phép khảo sát khoáng sản đã được cấp (bản sao có chứng thực).

Số bộ hồ sơ: 02 bộ

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

1.

Đơn đề nghị gia hạn giấy phép khảo sát khoáng sản (Phụ lục số 03).

Thông tư số 01/2006/TT-BTNMT...

 

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều

Không

kiện để thực hiện TTHC:

 

   Thời tiết