Tiếp tục thực hiện quyền thăm dò khoáng sản.

Số hồ sơ:

T-BDI-010933-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Sở Tài nguyên & Môi trường

 

Thông tin

Lĩnh vực:

Tài nguyên khoáng sản, địa chất

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

UBND tỉnh Bình Định.

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

không

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Sở Tài nguyên & Môi trường Bình Định.

Cơ quan phối hợp (nếu có):

không

Cách thức thực hiện:

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

29 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện:

Tất cả

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

 

Tên phí

Mức phí

Văn bản qui định

1.

- Lệ phí cấp giấy phép thăm dò khoáng sản

2.000.000 đồng.

Thông tư số 01/2006/TT-BTNMT...

Kết quả của việc thực

hiện TtHC:

Giấy phép

 

Các bước

 

Tên

bước

Mô tả bước

1.

Bước

1:

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ xin tiếp tục thực hiện quyền thăm dò khoáng sản tại Văn phòng 01 cửa của Sở TN&MT địa chỉ 08 Hai Bà Trưng, tp Quy Nhơn; thời gian nhận hồ sơ vào ngày Thứ ba.

2.

Bước

2:

Văn phòng 01 cửa kiểm tra hồ sơ (nếu đủ thủ tục nhận/ không đủ thủ tục đề nghị đơn vị bổ sung hồ sơ) và viết giấy biên nhận hồ sơ cho đơn vị.

3.

Bước

3:

Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp hồ sơ trình UBND tỉnh ký quyết định.

4.

Bước

4:

Tổ chức, cá nhân nộp lệ phí cấp giấy phép thăm dò theo quy định tại phòng Kế toán - STNMT.

5.

Bước

5:

Tổ chức, cá nhân đến tại Văn phòng 01 cửa của Sở TN&MT nhận giấy phép thăm dò khoáng sản.

 

 

 

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1.

- Đơn đê nghi tiếp tục thực hiện quyền thăm dò khoáng sản (có mẫu quy định, nộp bảnchính).

2.

- Báo cáo kết quả thăm dò, khối lượng công trình đã thực hiện và chương trình tiếp tục thăm dò (bản sao có chứng thực).

3.

- Văn bản pháp lý của tổ chức, cá nhân được thừa kế quyền thăm dò khoáng sản (bản sao có chứng thực).

4.

- Văn bản xác nhận về tư cách pháp nhân của tổ chức được thừa kế (bản sao có chứng thực).

5.

- Giấy phép thăm dò khoáng sản được cấp (bản sao có chứng thực).

Số bộ hồ sơ: 02 bộ

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

1.

- Đơn đề nghị tiếp tục thực hiện quyền thăm dò khoáng sản (Phụ lục số 06).

Thông tư số 01/2006/TT-BTNMT...

 

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không

   Thời tiết