Gia hạn thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất <3.000m3/ ngày đêm.

Số hồ sơ:

T-BDI-010954-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Sở Tài nguyên & Môi trường

 

Thông tin

Lĩnh vực:

Tài nguyên nước

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

UBND tỉnh Bình Định.

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

không

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Sở Tài nguyên & Môi trường Bình Định.

Cơ quan phối hợp (nếu có):

không

Cách thức thực hiện:

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

29 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện:

Tất cả

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

 

Tên phí

Mức phí

Văn bản qui định

1.

- Phí thẩm định gia hạn đề án khai thác, sử dụng nước dưới đất: (phụ thuộc vào lưu lượng khai thác nước được cấp phép).lượng khai thác nước được cấp phép).

từ 100.000 đến 1.250.000 đồng

Quyết định số 43/2008/QĐ-UBN...

2.

- Lệ phí gia hạn giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất

50.000 đồng.

Quyết định số 43/2008/QĐ-UBN...

Kết quả của việc thực

hiện TtHC:

Quyết định hành chính

 

Các bước

 

 

 

Tên

bước

Mô tả bước

1.

Bước

1:

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ xin Gia hạn hay điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất tại Văn phòng 01 cửa của Sở TN&MT địa chỉ 08 Hai Bà Trưng, tp Quy Nhơn; thời gian nhận hồ sơ vào ngày Thứ ba.

2.

Bước

2:

Văn phòng 01 cửa kiểm tra hồ sơ (nếu đủ thủ tục nhận/ không đủ thủ tục đề nghị đơn vị bổ sung hồ sơ) và viết giấy biên nhận hồ sơ cho đơn vị.

3.

Bước

3:

Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp hồ sơ trình UBND tỉnh ký quyết định.

4.

Bước

4:

Tổ chức, cá nhân nộp phí và lệ phí gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất tại phòng kế toán - STNMT.

5.

Bước

5:

Tổ chức, cá nhân đến tại Văn phòng 01 cửa của Sở TN&MT nhận Quyết định gia hạn hay điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất.

 

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1.

- Đơn đề nghị gia hạn hoặc thay đổi nội dung giấy phép khai thác, sư dung nước dưới đất (có mẫu quy định, nộp bản chính).

2.

- Giấy phép khai thác đã được cấp (bản sao có chứng thực).

3.

- Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước tại thời điểm đê nghi gia hạn hoặc điều chỉnh theo quy định (bản sao có chứng thực).

4.

- Báo cáo việc thực hiện theo quy định giấy phép (bản chính).

5.

- Đề án khai thác nước nước dưới đất đối với trường hợp điều chỉnh nội dung giấy phép (bản chính).

Số bộ hồ sơ: 02 bộ

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

1.

- Đơn đề nghị gia hạn hay thay đổi nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất (phụ lục số 02-a/GĐNDĐ)

Thông tư 02/2005/TT-BTNMT, n...

 

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không

   Thời tiết