Gia hạn thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước < 5.000m3/ngày đêm.

Số hồ sơ:

T-BDI-010970-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Sở Tài nguyên & Môi trường

 

Thông tin

Lĩnh vực:

Tài nguyên nước

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

UBND tỉnh Bình Định.

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

không

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Sở Tài nguyên & Môi trường Bình Định.

Cơ quan phối hợp (nếu có):

không

Cách thức thực hiện:

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

29 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện:

Tất cả

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

 

Tên phí

Mức phí

Văn bản qui định

1.

- Phí thẩm định gia hạn đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước (phụ thuộc vào lưu lượng nước xả thải được cấp phép).

từ 150.000 đến 2.100.000 đồng

Quyết định số 43/2008/QĐ-UBN...

2.

- Lệ phí gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

50.000 đồng.

Quyết định số 43/2008/QĐ-UBN...

Kết quả của việc thực

hiện TtHC:

Quyết định hành chính

 

Các bước

 

 

 

 

Tên

bước

Mô tả bước

1.

Bước1:

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ xin Gia hạn hay điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước tại Văn phòng 01 cửa của Sở TN&MT địa chỉ 08 Hai Bà Trưng, tp Quy Nhơn; thời gian nhận hồ sơ vào ngày Thứ ba.

2.

Bước

2:

Văn phòng 01 cửa kiểm tra hồ sơ (nếu đủ thủ tục nhận/ không đủ thủ tục đề nghị đơn vị bổ sung hồ sơ) và viết giấy biên nhận hồ sơ cho đơn vị.

3.

Bước

3:

Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp hồ sơ trình UBND tỉnh ký quyết định.

4.

Bước

4:

Tổ chức, cá nhân nộp phí và lệ phí Gia hạn hay điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước theo quy định tại phòng kế toán - STNMT.

5.

Bước

5:

Tổ chức, cá nhân đến tại Văn phòng 01 cửa của Sở TN&MT nhận Quyết định Gia hạn hay điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước.

 

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1.

- Đơn đề nghị gia hạn hoặc thay đổi nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước (có mẫu quy định, nộp bản chính).

2.

- Giấy phép xa nước thai đã được cấp (bản sao có chứng thực).

3.

- Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước tại thời điểm đê nghi gia hạn hoặc điều chỉnh theo quy định (bản sao có chứng thực).

4.

- Báo cáo việc thực hiện theo quy định giấy phép (bản chính).

Số bộ hồ sơ: 02 bộ

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

1.

Đơn đề nghị gia hạn hay thay đổi nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước (phụ lục số 04-a/G ĐXNT).

Thông tư 02/2005/TT-BTNMT, n...

 

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều

Không

kiện để thực hiện TTHC:

 

   Thời tiết