Danh mục
STT Tên danh mục
1 Thông báo về nộp phí dự tuyển công chức hành chính tỉnh Bình Định:
2 Quyết định phê duyệt bổ sung danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển công chức hành chính tỉnh Bình Định
3 Thông báo triệu tập thí sinh tham dự kỳ thi tuyển công chức hành chính tỉnh Bình Định (thi vòng 1)
4 Thông báo Danh mục tài liệu và nội dung đề cương ôn tập kỳ thi tuyển công chức hành chính tỉnh Bình Định
5 Tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức hành chính tỉnh Bình Định năm 2020 qua dịch vụ bưu chính công ích
6 THÔNG BÁO về việc bổ sung tiêu chuẩn, nhu cầu tuyển dụng công chức tỉnh Bình Định
7 Thông báo tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Bình Định năm 2020
8 Thông báo về việc công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Bình Định năm 2018
9 Thông báo về kết quả chấm phúc khảo bài thi kỳ thi tuyển công chức hành chính tỉnh Bình Định năm 2018
10 Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục trung học cơ sở, tiểu học, mầm non năm 2019
11 Thông báo kết quả điểm thi tuyển công chức hành chính tỉnh Bình Định năm 2018
12 Thông báo bổ sung danh sách thí sinh đủ điều kiện chuyển vị trí đăng ký dự tuyển công chức hành chính tỉnh Bình Định năm 2018
13 Danh sách thí sinh đủ điều kiện chuyển vị trí đăng ký dự tuyển công chức hành chính tỉnh Bình Định năm 2018
14 Chuyển vị trí đăng ký dự tuyển công chức hành chính tỉnh Bình Định năm 2018
15 Kết quả trúng tuyển xét tuyển công chức và tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển kỳ tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Bình Định năm 2018
16 Phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển xét tuyển công chức và tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển kỳ tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Bình Định năm 2018
17 Thông báo về lịch thi, địa điểm thi tuyển công chức hành chính tỉnh Bình Định năm 2018
18 Triệu tập thí sinh tham dự kỳ tuyển dụng công chức hành chính tỉnh năm 2018
19 Thu hồi chỉ tiêu tuyển dụng công chức tại Chi cục Quản lý thị trường
20 Hướng dẫn ôn tập thi tuyển công chức hành chính tỉnh
21 Thông báo niêm yết nội dung tài liệu ôn tập thi tuyển công chức hành chính tỉnh Bình Định năm 2018
22 Thông báo về việc niêm yết danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển công chức hành chính tỉnh Bình Định năm 2018
23 Thông báo về việc điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng và tiếp nhận bổ sung hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức hành chính tỉnh Bình Định
24 Thông báo kéo dài thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển tuyển công chức hành chính tỉnh Bình Định
25 Thông báo địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức tại các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố
   Thời tiết