Danh mục
STT Tên danh mục
1 Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu tại cuộc họp nghe báo cáo đề xuất về việc gia hạn thời gian thuê đất và các nội dung có liên quan đối với Khu quy hoạch hậu cần nghề cá (Đảo 1A, Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn)
2 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng tại cuộc họp về việc di dời Trung tâm đào tạo nghiệp vụ giao thông vận tải tỉnh
3 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng tại cuộc họp nghe báo cáo kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2020
4 Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Trần Châu tại cuộc họp giải quyết khiếu nại của công dân trên địa bàn tỉnh
5 Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu tại buổi họp nghe Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh báo cáo chi phí và phương án đền bù, GPMB tại Khu du lịch đồi Ghềnh Ráng, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn và một số nội dung có liên quan đến khu đất số 70, đường Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn
6 Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long tại cuộc họp về đơn giá xử lý nước thải tại Trạm xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Phú Tài
7 Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long tại buổi kiểm tra tình hình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN Becamex Bình Định
8 Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long tại cuộc họp giải quyết các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng một số dự án trên địa bàn Khu kinh tế Nhơn Hội
9 Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Trần Châu tại cuộc họp giải quyết khiếu nại của công dân trên địa bàn tỉnh
10 Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu tại buổi họp nghe Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo về việc thay đổi một số linh kiện, thiết bị thuộc danh mục thiết bị hợp đồng với Công ty Sky - Skan, thuộc Tổ hợp Không gian khoa học
11 Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Phi Long tại cuộc họp giải quyết khiếu nại của công dân trên địa bàn tỉnh
12 Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu tại buổi kiểm tra tình hình khai thác đá xây dựng và công tác bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp tại khu vực núi Chùa, xã Mỹ Hòa, huyện Phù Mỹ
13 Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu tại buổi kiểm tra tiến độ thi công xây dựng và công tác GPMB Dự án Kè xã Nhơn Hải, thành phố Quy Nhơn
14 Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu tại buổi họp nghe Sở Tài nguyên và Môi trường và Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh báo cáo phương án đền bù, GPMB tại Khu du lịch đồi Ghềnh Ráng, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn
15 Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long tại cuộc họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư thực hiện dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Becamex Bình Định
16 Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng tại cuộc họp nghe báo cáo vướng mắc về thủ tục giải phóng mặt bằng một số dự án tại xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước
17 Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long tại cuộc họp Ban Chỉ đạo và Tổ công tác giúp việc cho Ban Chỉ đạo xử lý các trường hợp lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép trên địa bàn Khu kinh tế Nhơn Hội
18 Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Phan Cao Thắng tại cuộc họp giải quyết khiếu nại, kiến nghị của công dân trên địa bàn tỉnh
19 Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng tại cuộc họp báo cáo đồ án quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/500, Mở rộng cảng Quy Nhơn đến năm 2030
20 Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu tại cuộc họp kiểm tra tình hình triển khai xây dựng nông thôn mới đối với các xã thuộc kế hoạch đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới trong năm 2020 và xã đăng ký xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn huyện Phù Cát
21 Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu tại cuộc họp nghe báo cáo đầu tư xây dựng các hạng mục công trình thuộc Đề án Phát triển làng nghề sản xuất cây Mai vàng Nhơn An
22 Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Châu tại cuộc họpgiải quyết khiếu nại, kiến nghị của công dân trên địa bàn tỉnh
23 Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh tại cuộc họp Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 và Ban chỉ đạo tuyển sinh đầu cấp năm học 2020 - 2021 tỉnh Bình Định
24 Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu tại cuộc họp Ban Chỉ đạo kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019
25 Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng tại cuộc họp thông qua quy hoạch 1/500 dự án L'Amour Resort Quy Nhơn và phương án quy hoạch, kiến trúc công trình khách sạn L'Amour Quy Nhơn
   Thời tiết