Danh mục
STT Tên danh mục
1 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng tại cuộc họp về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Becamex Bình Định
2 Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng tại cuộc họp giải quyết các vấn đề liên quan đến dự án BT đường Điện Biên Phủ (nối dài) và cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát nước hồ Phú Hòa
3 Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng tại cuộc họp nghe báo cáo công tác cung cấp thông tin, hình ảnh phục vụ tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX
4 Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thi công xây dựng và công tác GPMB Dự án Kè xã Nhơn Hải, thành phố Quy Nhơn
5 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Vân Canh về Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Becamex Bình Định và nghe báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm 2020 và nhiệm vụ công tác trọng tâm các tháng còn lại trong năm 2020
6 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng tại buỏi làm việc với Công viên phần mềm Quang Trung
7 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng tại cuộc họp nghe báo cáo việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh
8 Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Trần Châu tại cuộc họp giải quyết khiếu nại của công dân trên địa bàn tỉnh.
9 Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng tại cuộc họp kiểm tra tiến độ triển khai các dự án đầu tư xây dựng
10 Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Phan Cao Thắng tại cuộc họp ngày 12/5/2020 về giải quyết khiếu nại, kiến nghị của các tổ chức và công dân trên địa bàn tỉnh
11 Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch phát triển quỹ đất và thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh năm 2020
12 Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu tại buổi họp nghe Sở Tài nguyên và Môi trường và Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh báo cáo tiến độ GPMB tại Khu du lịch núi Xuân Vân, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn và quá trình thu hồi đất tại khu đất số 71 đường Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn
13 Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng tại cuộc họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án bất động sản và du lịch trên địa bàn tỉnh
14 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng tại buổi họp nghe Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo tiến độ dự án Tổ hợp Không gian khoa học và tiến độ Giải phóng mặt bằng tại Khu Đô thị Khoa học Quy Hòa
15 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng tại buổi làm việc với Công ty cổ phần May Bình Định và Tổng Công ty Pisico – Công ty cổ phần về tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp sau đại dịch Covid-19
16 Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu tại buổi kiểm tra tình hình hoạt động cảng cá Quy Nhơn và cảng cá Đề Gi về thực hiện các giải pháp khắc phục cảnh báo của EU về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định
17 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng tại buổi kiểm tra tiến độ thực hiện dự án Đê sông Hà Thanh (đoạn qua huyện Vân Canh) và Khu tái định cư phục vụ dự án Đường phía Tây tỉnh (ĐT.638) và các dự án trên địa bàn xã Canh Vinh, huyện Vân Canh
18 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng tại cuộc họp nghe báo cáo việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh
19 Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Trần Châu tại cuộc họp xem xét, giải quyết một số vấn đề liên quan công tác GPMB và các vụ việc khiếu nại của công dân trên địa bàn tỉnh
20 Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Phan Cao Thắng tại cuộc họp giải quyết khiếu nại của bà Ngô Thị Phượng.
21 Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long tại buổi làm việc với Chủ đầu tư Dự án Cấp nước Khu kinh tế Nhơn Hội
22 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình sản xuất nông nghiệp và bàn các giải pháp phát triển ngành trong thời gian đến
23 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng tại cuộc họp nghe báo cáo việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
24 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng tại cuộc họp kiểm tra tiến độ dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải – Tiểu dự án thành phố Quy Nhơn
25 Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu tại cuộc họp nghe báo cáo một số nội dung liên quan đến dự án Đường vào khu sản xuất hồ chứa nước Đồng Mít
   Thời tiết