Danh mục
STT Tên danh mục
1 tài liệu họp trực tuyến kinh tế - xã hội tháng 9 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2020
2 Họp trực tuyến với Chính phủ theo Công điện số 677/CĐ-VPCP ngày 09/6/2020 của Văn phòng Chính phủ (cả ngày)
3 Tài liệu họp trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm năm 2020 và cho ý kiến đối với Kịch bản tăng trưởng kinh tế-xã hội năm 2020, các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội ứng phó với diễn biến dịch bệnh Covid-19.
4 Tài liệu hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, hỗ trợ cho người lao động, bảo đảm an sinh xã hội, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh tác động của dịch Covid - 19
5 Tài liệu Hội nghị trực tuyến nghe báo cáo tình hình triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
6 Tài liệu và Video Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Đề án "An ninh lương thực quốc gia đến năm 2020" tổ chức sáng ngày 18/3/2020
7 Tài liệu họp trực tuyến ATGT tổng kết năm 2019 và triển khai nhiệm vụ 2020 ngày lúc 7h30 ngày 16/01/2020-sáng thứ 5
8 Tài liệu hội nghị trực tuyến toàn quốc về an toàn thực phẩm do Thủ tướng CP chủ trì (trực tuyến 3 cấp: Trung ương - tỉnh - huyện)
9 Tài liệu hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020
10 Tài liệu họp trực tuyến Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 (cập nhật lúc 17h00 ngày 01/12/2019)
11 Chương trình buổi công bố chữ ký số cá nhân của Lãnh đạo UBND tỉnh
12 Tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2019
13 Tài liệu hội nghị trực tuyến toàn quốc về thúc đẩy phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2019
14 Tài liệu Hội nghị trực tuyến Phiên họp của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử sáng ngày 23/7/2019
15 Tài liệu hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.
16 Tài liệu họp Hội nghị Sơ kết ATGT 3 tháng đầu năm 2019
17 Tài liệu họp trực truyến tổng kết công tác bảo đảm TTATGT năm 2018 và triển khai nhiệm vụ 2019
18 Giấy mời 56 vào lúc 07h30 ngày 24 tháng 01 năm 2019 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh
19 Tài liệu họp trực tuyến triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách tỉnh năm 2019
   Thời tiết