Danh mục
STT Tên danh mục
1 Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Nhiệm vụ: Điều chỉnh Quy định phân vùng phát thải và xả khí thải theo Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 06/4/2016 của UBND tỉnh
2 Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây dựng mới Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Bình Định
3 Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Đầu tư cải tạo, mua sắm thiết bị, nâng cấp xe truyền hình lưu động lên tiêu chuẩn HD của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định
4 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Thuê đơn vị tư vấn xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất do điều chỉnh cục bộ và giao đất, cho thuê đất bổ sung đối với dự án Khu đô thị mới An Phú Thịnh (Khu B1, B2) tại phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn
5 Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Tổ chức các lớp huấn luyện, giáo dục nâng cao nhận thức, kỹ năng và sự tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động
6 Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Triển khai áp dụng hệ thống quản lý an toàn, vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
7 Phê duyệt dự toán và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu Cung cấp dịch vụ phát sóng kênh tuyên truyền BTV của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định trên hạ tầng truyền hình số mặt đất của Công ty TNHH Truyền hình kỹ thuật số Miền Nam (SDTV)
8 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm tập trung 02 xe ô tô chuyên dùng phục vụ thu gom rác thải 19m3 trên địa bàn huyện Hoài Nhơn
9 phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Đầu tư hạ tầng khu đất tại xã Phước Lộc (giai đoạn 2) phục vụ bố trí các cơ sở di dời khỏi thành phố Quy Nhơn
10 Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn kiểm toán Hạng mục: San nền, tường chắn đất (phần mở rộng phía sau Bảo tàng Quang Trung) thuộc Dự án: Mở rộng, nâng cấp Bảo tàng Quang Trung
11 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Xây dựng giá dịch vụ thoát nước, xử lý nước thải trên địa bàn thành phố Quy Nhơn giai đoạn 2021-2025
12 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm tập trung bàn ghế học sinh cấp Tiểu học và THCS cho các trường trực thuộc các phòng Giáo dục và Đào tạo năm 2020
13 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư tại khu vực 6, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn
14 Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp, mở rộng đường qua các di tích văn hóa lịch sử Quốc gia đăc biệt và các di tích văn hóa lịch sử Quốc gia trên địa bàn huyện Tây Sơn (Giai đoạn 1)
15 Phê duyệt dự toán và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm khẩu trang và trang phục chống dịch (lần 2) phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Định
16 Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất và giá đất cụ thể để lập phương án bồi thường, GPMB phục vụ đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị Bắc Hà Thanh, huyện Tuy Phước
17 "Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Nâng cấp, cải tạo Cơ sở Cai nghiện ma túy. Hạng mục: Nhà ở học viên Cai nghiện bắt buộc và tường rào phân cách đối tượng "
18 Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 06 Cung cấp, lắp đặt bàn ghế khán phòng, phòng họp, khánh tiết (nội thất) Công trình: Trung tâm Hội nghị của tỉnh
19 "Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Sở hữu - Kinh doanh (BOO) Dự án: Nhà máy nước sạch Quy Nhơn (giai đoạn 1) "
20 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn dịch vụ đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất tại cơ sở nhà, đất số 124 đường Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn 124 đường Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn
21 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn Đồ án: Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị Nam đường Hùng Vương, phường Nhơn Phú, Thành phố Quy Nhơn
22 "Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Bình Định năm 2020 và giai đoạn 2021-2025 "
23 Các công trình Văn hoá – Xã hội
   Thời tiết