Danh mục
STT Tên danh mục
1 Thông báo danh sách thí sinh dự thi theo số báo danh, theo phòng thi và sơ đồ bố trí phòng thi kỳ tuyển dụng viên chức tại các cơ sở giáo dục trung học cơ sở, tiểu học, mầm non năm 2019 (thi vòng 2)
2 Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong kỳ thi tuyển viên chức tại các cơ sở giáo dục trung học cơ sở, tiểu học, mầm non năm 2019 (thi vòng 2)
3 Thông báo về tài liệu, vật dụng được mang vào phòng thi tại kỳ tuyển dụng viên chức các cơ sở giáo dục trung học cơ sở, tiểu học, mầm non năm 2019 (vòng 2)
4 Thông báo về triệu tập thí sinh tham dự kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục trung học cơ sở, tiểu học, mầm non năm 2019 (thi vòng 2)
5 Thông báo kết quả chấm phúc khảo các phần thi vòng 1 Kỳ thi tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục trung học cơ sở, tiểu học, mầm non năm 2019
6 Thông báo kết quả thi vòng 1 và tiếp nhận đơn phúc khảo của thi sinh dự tuyển Kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục trung học cơ sở, tiểu học, mầm non năm 2019
7 Niêm yết danh sách số báo danh, phòng thi và sơ đồ vị trí các phòng thi tuyển viên chức ngành Giáo dục và đào tạo
8 Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục trung học cơ sở, tiểu học, mầm non năm 2019 (bao gồm danh sách đã bổ sung)
9 Thông báo nộp phí dự tuyển viên chức
10 Thông báo tài liệu ôn tập kỳ tuyển dụng viên chức tại các cơ sở giáo dục trung học cơ sở, tiểu học, mầm non năm 2019 (vòng 2)
11 Thông báo kết quả xét duyệt danh sách thí sinh đăng ký dự thi, thời gian, địa điểm tổ chức thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm 2019
12 Thông báo tài liệu ôn tập kỳ tuyển dụng viên chức tại các cơ sở giáo dục trung học cơ sở, tiểu học, mầm non năm 2019
   Thời tiết