Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Tên thủ tục   
Tìm thấy 82 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu.
STT Tên thủ tục Lĩnh vực
1 Cấp Giấy chứng nhận đạt tiêu chí kinh tế trang trại Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
2 Công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá giống cây trồng Nông nghiệp
3 Cấp giấy chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật Nông nghiệp
4 Cấp giấy chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật Nông nghiệp
5 Cấp giấy chứng nhận huấn luyện chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật Nông nghiệp
6 Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nội địa Nông nghiệp
7 Cấp giấy chứng nhận đã tham dự lớp tập huấn kiển thức chuyên môn và văn bản pháp luật mới về thuốc bảo vệ thực vật Nông nghiệp
8 Cấp giấy phép tổ chức hội thảo, hội nghị về thuốc bảo vệ thực vật Nông nghiệp
9 Cấp lại chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật Nông nghiệp
10 Cấp lại chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật Nông nghiệp
11 Gia hạn giấy chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật Nông nghiệp
12 Gia hạn giấy chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật Nông nghiệp
13 Thông qua nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật tại địa phương Nông nghiệp
14 Cấp chứng chỉ chất lượng giống cho cơ sở chăn nuôi bò đực giống trên địa bàn của tỉnh, thành phố quản lý Chăn nuôi
15 Cấp chứng chỉ chất lượng giống cho cơ sở chăn nuôi dê đực giống trên địa bàn của tỉnh quản lý Chăn nuôi
16 Cấp chứng chỉ chất lượng giống cho cơ sở chăn nuôi lợn đực giống trên địa bàn của tỉnh, thành phố trừ các cơ sở do Bộ nông nghiệp và PTNT quản lý Chăn nuôi
17 Cấp chứng chỉ chất lượng giống cho cơ sở chăn nuôi trâu đực giống Chăn nuôi
18 Cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn, dịch vụ thú y Thú y
19 Cấp giấy chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y Thú y
20 Cấp giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y (Đăng ký thành lập mới) Thú y
21 Cấp giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y (Đối với cơ sở đang hoạt động) Thú y
22 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y Thú y
23 Cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y Thú y
24 Gia hạn chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực thú y Thú y
25 Giám sát cách ly kiểm dịch thủy sản Thú y
26 Giấy chứng nhận cơ sở đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y Thú y
27 Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển trong nước Thú y
28 Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật và sản phẩm động vật thủy sản lưu thông trong nước Thú y
29 Phiếu kết quả xét nghiệm thủy sản Thủy sản
30 Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi được quy định tại khoản 1, 2, 6, 7, 8, 10 Điều 1 Quyết định 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 Thủy lợi - Đê điều
31 Cấp giấy phép cho hoạt động nổ mìn và các hoạt động gây nổ không gây tác hại khác trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi Thủy Lợi - Đê điều
32 Cấp giấy phép cho việc khai thác các hoạt động du lịch, thể thao có mục đích kinh doanh; hoạt động nghiên cứu khoa học làm ảnh hưởng đến vận hành, an toàn công trình và các hoạt động kinh doanh dịch vụ trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi Thủy lợi - Đê điều
33 Cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi Thủy lợi - Đê điều
34 Cấp chứng nhận cơ sở đảm bảo điều kiện sản xuất, kinh doanh giống thuỷ sản (thuộc thẩm quyền của Sở nông nghiệp & PTNT) Thủy lợi - Đê điều
35 Cấp giấy phép cho hoạt động trồng cây lâu năm thuộc loại rễ ăn sâu trên 1m trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi Thủy lợi - Đê điều
36 Gia hạn sử dụng, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi Thủy lợi - Đê điều
37 Đề nghị công nhận làng nghề Phát triển nông thôn
38 Tiếp nhận bản công bố sản phẩm rau, quả, chè an toàn (Trường hợp công bố dựa trên kết quả tự đánh giá và giám sát nội bộ) Nông nghiệp
39 Tiếp nhận bản công bố sản phẩm rau, quả, chè an toàn (Trường hợp công bố dựa trên kết quả đánh giá của Tổ chức chứng nhận) Nông nghiệp
40 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thời Thủy sản
41 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đói với tàu cá cải hoán Thủy sản
42 Cấp Giấy phép khai thác thủy sản Thủy sản
43 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá Thủy sản
44 Cấp lại Giấy phép khai thác thủy sản Thủy sản
45 Đăng ký tàu cá đối với tàu cá chuyển nhượng quyền sở hữu Thủy sản
46 Đăng ký tàu cá đối với tàu cá đóng mới Thủy sản
47 Đăng ký thuyền viên và cấp Sổ danh bạ thuyền viên tàu cá Thủy sản
48 Gia hạn Giấy phép khai thác thủy sản Thủy sản
49 Hỗ trợ về kinh phí bảo hiểm tai nạn cho thuyền viên Thủy sản
50 Hỗ trợ về kinh phí bảo hiểm thân tàu cho tàu đánh bắt hải sản, tàu dịch vụ hậu cần phục vụ cho đánh bắt hải sản có công suất máy từ 40CV trở lên Thủy sản
51 Kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá Thủy sản
52 Phê duyệt hồ sơ thiết kế tàu cá Thủy sản
53 Thu hồi giấy phép khai thác thủy sản Thủy sản
54 Cấp giấy phép vận chuyển đặt biệt đối với thực vật rừng (trừ gỗ) động vật rừng đã tịch thu sung quỹ nhà nước Lâm nghiệp
55 Cấp giấy phép vận chuyển đặt biệt đối với thực vật rừng và sản phẩm chưa hoàn chỉnh của chúng (trừ gỗ) thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm Lâm nghiệp
56 Cấp giấy phép vận chuyển đặt biệt đối với động vật rừng khai thác gây nuôi trong nước và sản phẩm của chúng Lâm nghiệp
57 Cấp phép di chuyển gấu nuôi đã lập hồ sơ quản lý gắn chíp điện tử Lâm nghiệp
58 Cấp sổ theo dõi gây nuôi sinh sản, sinh trưởng động vật hoang dã thông thường Lâm nghiệp
59 Cấp sổ theo dõi nhập, xuất lâm sản Lâm nghiệp
60 Đăng ký trại nuôi sinh sản, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã quy định tại Phụ lục I của Công ước CITES Lâm nghiệp
61 Đăng ký trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng, các loài động vật, thực vật hoang dã thông thường Lâm nghiệp
62 Đăng ký trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm theo quy định của pháp luật Việt Nam, không quy định tại các Phụ lục của Công ước CITES Lâm nghiệp
63 Đăng ký trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã quy định tại Phụ lục II và III của Công ước CITES Lâm nghiệp
64 Đóng búa dấu búa kiểm lâm đối với gỗ khai thác từ rừng tự nhiên Lâm nghiệp
65 Đóng dấu búa kiểm lâm đối với gỗ nhập khẩu không có dấu búa của nước nhập khẩuGắn chíp điện tử gấu nuôi Lâm nghiệp
66 Giao nộp gấu cho nhà nước Lâm nghiệp
67 Tiếp nhận gấu Lâm nghiệp
68 Chấp thuận cho khai thác tận thu, tận dụng gỗ thuộc rừng tự nhiên (đối với rừng quy hoạch sản xuất, phòng hộ) cho cá nhân làm nhà ở Lâm nghiệp
69 Chấp thuận cho khai thác và thu mua lâm sản ngoài gỗ Lâm nghiệp
70 Cấp chứng chỉ công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp – Cây mẹ (cây trội) Lâm nghiệp
71 Cấp chứng chỉ công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp – Lâm phần tuyển chọn Lâm nghiệp
72 Cấp số theo dõi trồng cây nhân tạo thực vật hoang dã thông thường Lâm nghiệp
73 Công nhận rừng giống cây trồng lâm nghiệp Lâm nghiệp
74 Công nhận rừng giống chuyển hóa Lâm nghiệp
75 Phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác gỗ trong rừng phòng hộ là rừng khoanh nuôi do nhà nước đầu tư vốn của các tổ chức Lâm nghiệp
76 Thẩm định và phê duyệt phương án điều chế rừng cho các chủ rừng là tổ chức thuộc tỉnh Lâm nghiệp
77 Thẩm định và phê duyệt thiết kế khai thác nhựa thông, tỉa thưa rừng trồng Lâm nghiệp
78 Thẩm định và phê duyệt thiết kế khai thác tận thu gỗ nằm trong rừng tự nhiên Lâm nghiệp
79 Thẩm định và phê duyệt thiết kế khai thác, tỉa thưa rừng trồng thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước Lâm nghiệp
80 Thẩm định và phê duyệt thiết kế điều chế, cải tạo và tỉa thưa rừng Lâm nghiệp
81 Cấp giấy phép cho các hoạt động giao thông vận tải của xe cơ giới trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.Trừ các trường hợp: a) Các loại xe môtô 2 bánh, xe môtô 3 bánh, xe gắn máy, xe cơ giới dành cho người tàn tật; b)Xe cơ giới đi trên đường giao thông công cộng trong phạm vi bảo vệ CTTL; c)Xe cơ giới đi qua công trình thủy lợi kết hợp đường giao thông công cộng có tải trọng, kích thước phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế công trình thủy lợi. Thủy lợi - Đê điều
82 Phê duyệt hồ sơ giao khoán cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trồng, bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh rừng theo Quyết định 661 Lâm nghiệp
   Thời tiết