Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Tên thủ tục   
Tìm thấy 5 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu.
STT Tên thủ tục Lĩnh vực
1 Thủ tục cho phép tiếp nhận viện trợ phi dự án của cá nhân, tổ chức nước ngoài. Hợp tác quốc tế
2 Thủ tục cho phép phóng viên nước ngoài thường trú tại Việt Nam vào hoạt động thông tin, báo chí tại tỉnh. Lễ tân
3 Thủ tục cho phép tổ chức Việt Nam hoặc nước ngoài tổ chức Hội nghị, Hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh: Lễ tân
4 Thủ tục cho phép tổ chức Việt Nam hoặc nước ngoài tổ chức Hội nghị, Hội thảo quốc tế tại địa phương thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ. Lễ tân
5 Thủ tục xét, cho phép sử dụng thẻ ABTC cho doanh nhân trên địa bàn tỉnh Lãnh sự và người Việt Nam ở nước ngoài
   Thời tiết