Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Tên thủ tục   
Tìm thấy 77 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu.
STT Tên thủ tục Lĩnh vực
1 Đăng ký, kiểm định các loại máy, thiết bị vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. An toàn lao động
2 Thủ tục Cấp giấy chứng nhận huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động. An toàn lao động
3 Giải quyết chế độ chính sách hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học cơ sở Bảo trợ xã hội
4 Giải quyết chế độ bảo hiểm y tế cho Cựu chiến binh Bảo trợ xã hội
5 Giải quyết chế độ mai táng phí cho Cựu chiến binh Bảo trợ xã hội
6 Giải quyết chế độ cứu trợ đột xuất do thiên tai, dịch bệnh, tai nạn rủi ro, người cao tuổi, người tàn tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và người lang thang xin ăn trên đường phố. Bảo trợ xã hội
7 Giải thể cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh. Bảo trợ xã hội
8 Quyết định tiếp nhận đối tượng tâm thần vào nuôi dưỡng tập trung tại Trung tâm tâm thần Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định Bảo trợ xã hội
9 Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND cấp tỉnh. Bảo trợ xã hội
10 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội vào cơ sở Bảo trợ xã hội công lập thuộc thẩm quyền quyết định thành lập của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Bảo trợ xã hội
11 Chi hỗ trợ cho trẻ em thuộc Chương trình 19 trước khi trở về gia đình hoặc nơi cư trú thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Bảo vệ và chăm sóc trẻ em
12 Giải quyết trợ cấp học nghề Dạy nghề
13 Quyết định cho phép thành lập trung tâm dạy nghề tư thục thuộc tỉnh. Dạy nghề
14 Quyết định thành lập trung tâm dạy nghề công lập thuộc tỉnh. Dạy nghề
15 Quyết định thành lập trường trung cấp nghề công lập trực thuộc tỉnh. Dạy nghề
16 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường trung cấp nghề công lập, tư thục. Dạy nghề
17 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường trung cấp nghề có vốn đầu tư nước ngoài. Dạy nghề
18 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trung tâm dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài Dạy nghề
19 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trung tâm dạy nghề công lập, tư thục. Dạy nghề
20 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường trung cấp nghề chuyên nghiệp, cơ sở giáo dục khác và doanh nghiệp. Dạy nghề
21 Đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề đối với trung tâm dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài. Dạy nghề
22 Đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề đối với trung tâm dạy nghề công lập, tư thục. Dạy nghề
23 Đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề đối với trường trung cấp nghề chuyên nghiệp, cơ sở giáo dục khác và doanh nghiệp. Dạy nghề
24 Đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề đối với trường trung cấp nghề có vốn đầu tư nước ngoài. Dạy nghề
25 Đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề đối với trường trung cấp nghề công lập, tư thục Dạy nghề
26 Xếp hạng trung tâm dạy nghề công lập trực thuộc tỉnh. Dạy nghề
27 Xếp hạng trường trung cấp nghề công lập trực thuộc tỉnh. Dạy nghề
28 Đăng ký cấp sổ lao động Lao động tiền lương
29 Đăng ký công nhận là “Cơ sở SXKD dành riêng cho người tàn tật” hoặc chứng nhận là “Cơ sở có người tàn tật tham gia đạt tỷ lệ từ 31% trở lên” Lao động, tiền lương, tiền công
30 Đăng ký quy chế trả lương, thưởng cho giám đốc và hội đồng quản trị của doanh nghiệp Lao động, tiền lương, tiền công
31 Đăng ký quy chế trả lương, thưởng của doanh nghiệp. Lao động, tiền lương, tiền công
32 Đăng ký thoả ước lao động tập thể của doanh nghiệp. Lao động, tiền lương, tiền công
33 Đăng ký xác nhận là doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ. Lao động, tiền lương, tiền công
34 Duyệt đơn giá tiền lương doanh nghiệp nhà nước. Lao động, tiền lương, tiền công
35 Thẩm định thời gian công tác của người lao động dôi dư do sắp xếp lại công ty nhà nước Lao động, tiền lương, tiền công
36 Thẩm định thời gian công tác để hưởng cổ phần ưu đãi. Lao động, tiền lương, tiền công
37 Thủ tục đăng ký thực hiện chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc có tính thời vụ và gia công hàng xuất khẩu theo đơn đặt hàng. An toàn lao động
38 Tiếp nhận đăng ký, đăng ký lại thang lương, bảng lương của doanh nghiệp ngoài nhà nước. Lao động, tiền lương, tiền công
39 Đăng ký xuất khẩu lao động cá nhân Lao động, tiền lương, tiền công
40 Đăng ký ‎ định mức lao động Lao động, tiền lương, tiền công
41 Cấp giấy chứng nhận người hưởng chính sách thương binh và trợ cấp thương tật. Người có công
42 Cấp Giấy giới thiệu di chuyển hồ sơ. Người có công
43 Cấp lại Bằng "Tổ quốc ghi công". Người có công
44 Cấp sổ ưu đãi trong giáo dục đào tạo. Người có công
45 Giải quyết trợ cấp hàng tháng đối với người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước tổng khởi nghĩa 19 tháng tám năm 1945 Người có công
46 Lập danh sách (Sở LĐ-TB&XH) và tờ trình (UBND tỉnh) đề nghị Thủ tướng Chính phủ cấp lại bằng Tổ quốc ghi công Người có công
47 Quyết định trợ cấp ưu đãi (hàng tháng hoặc một lần) đối với Bà mẹ " Việt Nam anh hùng". Người có công
48 Quyết định cấp giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ và trợ cấp tiền tuất. Người có công
49 Quyết định trợ cấp một lần đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày. Người có công
50 Quyết định trợ cấp một lần đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc. Người có công
51 Quyết định trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngày 01/01/1995. Người có công
52 Quyết định trợ cấp một lần đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và nhà nước (Cán bộ viên chức, dân chính đảng, thanh niên xung phong). Người có công
53 Quyết định trợ cấp phương tiện trợ giúp dụng cụ chỉnh hình và phục hồi chức năng. Người có công
54 Quyết định trợ cấp tuất hàng tháng đối với thân nhâncủa người có công với cách mạng đã từ trần gồm: Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945; người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945; thương binh (kể cả thương binh loại B), bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên. Người có công
55 Quyết định trợ cấp ưu đãi (hàng tháng hoặc một lần) đối với anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động trong kháng chiến. Người có công
56 Quyết định trợ cấp ưu đãi (hàng tháng hoặc trợ cấp một lần) đối với người có công giúp đỡ cách mạng. Người có công
57 Quyết định trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hoá học. Người có công
58 Quyết định về việc tiếp nhận vào Trung tâm chăm sóc người có công. Người có công
59 Quyết định về việc điều dưỡng người có công. Người có công
60 Thủ tục tiếp nhận hồ sơ người có công với cách mạng từ tỉnh, thành phố khác chuyển đến. Người có công
61 Cấp giấy báo tin mộ. Người có công
62 Cấp giấy chứng nhận cho thương binh, bệnh binh do thương tật, bệnh tật ở cột số bị liệt hai chi dưới. Người có công
63 Di chuyển hồ sơ. Người có công
64 Xác nhận mộ đang quản lý trong nghĩa trang. Người có công
65 Gia hạn giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm cho các doanh nghiệp hoạt động giới thiệu việc làm. Việc làm
66 Cấp lại Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam Quản lý lao động ngoài nước
67 Gia hạn Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam Quản lý lao động ngoài nước
68 Thành lập Trung tâm Giới thiệu việc làm do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập Việc làm
69 Cấp phép hoạt động giới thiệu việc làm cho các doanh nghiệp hoạt động giới thiệu việc làm. Việc làm
70 Đăng ký hoạt động giới thiệu việc làm cho chi nhánh của doanh nghiệp. Việc làm
71 Giải quyết chế độ giới thiệu việc làm đối với người hưởng chế độ Bảo hiểm thất nghiệp Việc làm
72 Giải quyết chế độ trợ cấp thất nghiệp về học nghề Việc làm
73 Hưởng chế độ Bảo hiểm thất nghiệp 1 lần Việc làm
74 Tạm dừng trợ cấp Bảo hiểm thất nghiệp Việc làm
75 Tiếp tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp Việc làm
76 Đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp Việc làm
77 Chấm dứt hưởng Bảo hiểm thất nghiệp Việc làm
   Thời tiết