Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Tên thủ tục   
Tìm thấy 78 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu.
STT Tên thủ tục Lĩnh vực
1 Cấp "Phiếu tiếp nhận hồ sơ Hội thảo giới thiệu thuốc". Y tế Dược - Mỹ phẩm
2 Cấp "Phiếu tiếp nhận Hồ sơ quảng cáo mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con người". Y tế Dược - Mỹ phẩm
3 Cấp Chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân đăng ký hành nghề dược (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế cấp) Y tế Dược - Mỹ phẩm
4 Cấp giấy chứng nhận "thực hành tốt nhà thuốc" (GPP) Y tế Dược - Mỹ phẩm
5 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán buôn thuốc Y tế Dược - Mỹ phẩm
6 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm : nhà thuốc, quầy thuốc; đại lý bán thuốc của doanh nghiệp; tủ thuốc của trạm y tế và cơ sở bán lẻ của các cơ sở khám chữa bệnh Y tế Dược - Mỹ phẩm
7 Cấp giấy chứng nhận “Thực hành tốt phân phối thuốc” (GDP) Y tế Dược - Mỹ phẩm
8 Cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược (do bị mất) cho cá nhân đăng ký hành nghề dược (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế cấp) Y tế Dược - Mỹ phẩm
9 Xác nhận Thẩm định hồ sơ đăng ký/ đăng ký lại thuốc sản xuất trong nước Y tế Dược - Mỹ phẩm
10 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán buôn và bán lẻ thuốc Y tế Dược - Mỹ phẩm
11 Xác nhận đơn đăng ký thuốc sản xuất trong nước Y tế Dược - Mỹ phẩm
12 Xét duyệt dự trù thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần, tiền chất dùng làm thuốc của các bệnh viện tỉnh, thành phố, Trung tâm y tế quận, huyện, doanh nghiệp kinh doanh thuốc, đơn vị điều dưỡng thương binh, cơ sở y tế ngành , cơ sở y tế phục vụ người nước ngoài công tác tại Việt Nam, cơ sở y tế có vốn đầu tư nước ngoài đóng trên địa bàn, các đơn vị trực thuộc Sở, Ban ngành khác quản lý (Bản dự trù có xác nhận của Sở, Ban ngành chủ quản). Y tế Dược - Mỹ phẩm
13 Đổi Chứng chỉ hành nghề dược do hư hỏng, rách nát; thay đổi địa chỉ thường trú cho cá nhân đăng ký hành nghề dược (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế cấp) Y tế Dược - Mỹ phẩm
14 Đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc (do hư hỏng, rách nát; thay đổi người quản lý chuyên môn về dược; thay đổi tên cơ sở kinh doanh thuốc nhưng không thay đổi địa điểm kinh doanh; thay đổi địa điểm trụ sở đăng ký kinh doanh trong trường hợp trụ sở đăng ký kinh doanh không phải là địa điểm hoạt động kinh doanh đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc) cho cơ sở bán buôn và bán lẻ thuốc Y tế Dược - Mỹ phẩm
15 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc (do bị mất) cho cơ sở bán buôn và bán lẻ thuốc Y tế Dược - Mỹ phẩm
16 Cấp thẻ cho người giới thiệu thuốc Y tế Dược - Mỹ phẩm
17 Gia hạn Chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân đăng ký hành nghề dược (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế cấp) Y tế Dược - Mỹ phẩm
18 Cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ quảng cáo trang thiết bị y tế của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thiết bị y tế có trụ sở trên địa bàn trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Vụ Trang thiết bị và công trình y tế - Bộ Y tế Trang thiết bị và công trình y tế
19 Cấp Chứng chỉ hành nghề y dược cổ truyền cho cá nhân đứng đầu cơ sở dịch vụ y học cổ truyền không dùng thuốc Y dược cổ truyền
20 Cấp Chứng chỉ hành nghề y dược cổ truyền cho cá nhân đứng đầu phòng chẩn trị Y dược cổ truyền
21 Cấp Chứng chỉ hành nghề y dược cổ truyền cho cá nhân đứng đầu trung tâm kế thừa, ứng dụng y học cổ truyền Y học cổ truyền
22 Cấp giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền Y dược cổ truyền
23 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho cơ sở dịch vụ YHCT không dùng thuốc Y dược cổ truyền
24 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho trung tâm kế thừa, ứng dụng YHCT Y dược cổ truyền
25 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y dược cổ truyền cho phòng chẩn trị Y dược cổ truyền
26 Cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ quảng cáo khám chữa bệnh bằng YHCT của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trụ sở trên địa bàn trừ các trường hợp thuộc thẩm quyền của Vụ Y học cổ truyền - Bộ Y tế Y dược cổ truyền
27 Cấp lại chứng chỉ hành nghề y dược cổ truyền (do bị mất) cho cá nhân đứng đầu phòng chẩn trị. Y dược cổ truyền
28 Cấp lại Chứng chỉ hành nghề y dược cổ truyền cho cá nhân đứng đầu dịch vụ y học cổ truyền không dùng thuốc (do bị mất) Y dược cổ truyền
29 Cấp lại Chứng chỉ hành nghề y dược cổ truyền cho cá nhân đứng đầu trung tâm kế thừa, ứng dụng y học cổ truyền (do bị mất) Y dược cổ truyền
30 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề (do bị mất) cho cơ sở dịch vụ YHCT không dùng thuốc Y dược cổ truyền
31 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho trung tâm kê thừa, ứng dụng YHCT(do bị mất) Y dược cổ truyền
32 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y dược cổ truyền cho phòng chẩn trị (do bị mất) Y dược cổ truyền
33 Gia hạn Chứng chỉ hành nghề y dược cổ truyền cho cá nhân đứng đầu dịch vụ y học cổ truyền không dùng thuốc Y dược cổ truyền
34 Gia hạn Chứng chỉ hành nghề y dược cổ truyền cho cá nhân đứng đầu phòng chẩn trị. Y dược cổ truyền
35 Gia hạn Chứng chỉ hành nghề y dược cổ truyền cho cá nhân đứng đầu trung tâm kế thừa, ứng dụng y học cổ truyền Y dược cổ truyền
36 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho cơ sở dịch vụ YHCT không dùng thuốc Y dược cổ truyền
37 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho trung tâm kế thừa, ứng dụng YHCT Y dược cổ truyền
38 Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y dược cổ truyền cho phòng chẩn trị. Y dược cổ truyền
39 Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch y tế thi hài, tro, hài cốt. Y tế dự phòng và môi trường
40 Cấp giấy chứng nhận miễn xử lý vệ sinh tàu thủy Y tế dự phòng và môi trường
41 Cấp Giấy chứng nhận xử lý vệ sinh tàu thuỷ Y tế dự phòng và môi trường
42 Cấp Giấy chứng nhận xử lý y tế đối với hàng hóa Y tế dự phòng và môi trường
43 Cấp Phiếu tiêm chủng quốc tế Y tế dự phòng và môi trường
44 Cấp Chứng chỉ hành nghề y tư nhân cho cá nhân đăng ký theo hình thức khám chữa bệnh và dịch vụ y tế (trừ hình thức bệnh viện) Khám, chữa bệnh
45 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với cơ sở dịch vụ (CSDV) y tế (bao gồm: CSDV tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, huyết áp; CSDV làm răng giả; CSDV chăm sóc sức khoẻ tại nhà và CSDV kính thuốc) Khám, chữa bệnh
46 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với Nhà hộ sinh. Khám, chữa bệnh
47 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với phòng khám chẩn đoán hình ảnh Khám, chữa bệnh
48 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với phòng khám chuyên khoa Da liễu Khám, chữa bệnh
49 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với phòng khám chuyên khoa Mắt Khám, chữa bệnh
50 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với phòng khám chuyên khoa ngoại Khám, chữa bệnh
51 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với phòng khám chuyên khoa phụ sản - kế hoạch hóa gia đình Khám, chữa bệnh
52 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với phòng khám chuyên khoa Răng Hàm Mặt Khám, chữa bệnh
53 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với phòng khám chuyên khoa Tai- Mũi-Họng Khám, chữa bệnh
54 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với phòng khám chuyên khoa tâm thần Khám, chữa bệnh
55 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với phòng khám chuyên khoa ung bướu Khám, chữa bệnh
56 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với Phòng khám chuyên khoa điều dưỡng, phục hồi chức năng và vật lý trị liệu Khám, chữa bệnh
57 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với phòng khám nội tổng hợp, phòng khám gia đình, các phòng khám chuyên khoa tim mạch, nhi, lao và bệnh phổi và các phòng khám chuyên khoa thuộc hệ nội khác, phòng tư vấn khám, chữa bệnh qua điện thoại, phòng tư vấn chăm sóc sức khỏe qua các phương tiện công nghệ thông tin, viễn thông và thiết bị y tế Khám, chữa bệnh
58 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với phòng khám Phẫu thuật thẩm Mỹ Khám, chữa bệnh
59 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với phòng khám Đa khoa Khám, chữa bệnh
60 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với phòng xét nghiệm Khám, chữa bệnh
61 Cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ quảng cáo trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh Y dược cổ truyền
62 Cấp lại Chứng chỉ hành nghề y tư nhân (do bị mất) cho cá nhân đăng ký theo hình thức khám chữa bệnh và dịch vụ y tế (trừ hình thức bệnh viện) Khám, chữa bệnh
63 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân (do bị mất ) đối với các hình thức khám bệnh chữa bệnh và dịch vụ y tế (trừ bệnh viện) Khám, chữa bệnh
64 Gia hạn Chứng chỉ hành nghề y tư nhân cho cá nhân đăng ký theo hình thức khám chữa bệnh và dịch vụ y tế (trừ hình thức bệnh viện) Khám, chữa bệnh
65 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với các hình thức khám bệnh chữa bệnh và dịch vụ y tế (trừ bệnh viện ) Khám, chữa bệnh
66 Công nhận bệnh viện được khám và cấp giấy chứng nhận sức khỏe cho người lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài Khám, chữa bệnh
67 Cấp Giấy chứng nhận tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm. An toàn vệ sinh thực phẩm
68 Cấp Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm thông thường sản xuất trong nước Vệ sinh an toàn thực phẩm
69 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho các sơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Vệ sinh an toàn thực phẩm
70 Cấp giấy tiếp nhận hồ sơ quảng cáo sản phẩm thực phẩm Vệ sinh an toàn thực phẩm
71 Gia hạn chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm cho các sản phẩm thực phẩm đã được cấp giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm Vệ sinh an toàn thực phẩm
72 Giám định khả năng lao động do người lao động bị mắc bệnh nghề nghiệp lần thứ hai Giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần
73 Giám định khả năng lao động do người lao động bị mắc bệnh nghề nghiệp lần đầu Giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần
74 Giám định khả năng lao động để thực hiện chế độ hưu trí đối với người lao động khi sức khoẻ bị suy giảm Giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần
75 Giám định khả năng lao động để thực hiện chế độ hưu trí đối với người về hưu chờ đủ tuổi đời để hưởng lương hưu hàng tháng khi bị ốm đau, tai nạn rủi ro mà suy giảm khả năng lao động Giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần
76 Nội dung Văn bản qui định 1. Bệnh án chi tiết đối với người về hưu chờ do các cơ sở y tế của Nhà nước lập gồm: tuyến Trung ương, tuyến tỉnh, bệnh viện trực thuộc Bộ, ngành, bệnh viện quân khu, quân đoàn, Trung tâm y tế quận, huyện, phòng khám đa khoa khu vực, bệnh xá các đơn vị lực lượng vũ trang và trạm y tế cơ sở theo quy định Thông tư số 18/2000/TT-BYT n... Giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần
77 Giám định phúc quyết tai nạn lao động khi vết thương tái phát và khi người lao động, người sử dụng lao động hoặc BHXH không đồng ý với kết luận của Hội đồng giám định y khoa (gọi là người yêu cầu) Giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần
78 Giám định thương tật do tai nạn lao động cho người lao động bị tai nạn trong các trường hợp được xác định là tai nạn lao động, hoặc người bị tai nạn lao động hưởng trợ cấp 1 lần (bao gồm người đang làm việc; người đã nghỉ việc) và người bị tai nạn lao động hưởng trợ cấp hàng tháng khi vết thương cũ tái phát Giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần
   Thời tiết