Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Tên thủ tục   
Tìm thấy 38 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu.
STT Tên thủ tục Lĩnh vực
1 Cấp bổ sung chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư, giám sát thi công Xây dựng
2 Cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình Xây dựng
3 Cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư Xây dựng
4 Cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư Xây dựng
5 Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá hạng 1 (trường hợp cấp thẳng không qua hạng 2) Xây dựng
6 Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 1(trường hợp nâng từ hạng 2 lên hạng 1) Xây dựng
7 Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2 Xây dựng
8 Cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài là cá nhân thực hiện các công việc tư vấn đầu tư xây dựng Xây dựng
9 Cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài là tổ chức nhận thầu các gói thầu thuộc dự án nhóm B,C Xây dựng
10 Cấp giấy phép xây dựng công trình cấp đặc biệt, cấp I, công trình tôn giáo, công trình di tích lịch sử văn hoá; công trình tượng đài, quảng cáo, tranh hoành tráng, những công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; công trình thuộc dự án và các công trình khác do UBND cấp tỉnh quy định Xây dựng
11 Cấp giấy phép xây dựng tạm thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Xây dựng
12 Cấp giấy phép xây dựng trạm thu phát sóng thông tin di động (BTS) loại 1 Xây dựng
13 Cấp giấy phép xây dựng trạm thu phát sóng thông tin di động (BTS) loại 2 Xây dựng
14 Cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư, giám sát thi công xây dựng Xây dựng
15 Cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng Xây dựng
16 Cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng (trong trường hợp chứng chỉ bị rách, nát hoặc mất) Xây dựng
17 Cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đối với tổ chức Xây dựng
18 Cấp phép di dời công trình Xây dựng
19 Gia hạn giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Xây dựng
20 Phê duyệt phương án phá dỡ công trình xây dựng Xây dựng
21 Tiếp nhận báo cáo của Chủ đầu tư về chất lượng công trình xây dựng Xây dựng
22 Tiếp nhận báo cáo nhanh sự cố công trình xây dựng Xây dựng
23 Điều chỉnh giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Xây dựng
24 Cấp chứng chỉ Quy hoạch Quy hoạch xây dựng
25 Cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng Quy hoạch xây dựng
26 Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng Quy hoạch xây dựng
27 Lấy ý kiến về thiết kế cơ sở các dự án nhóm B, C sử dụng các nguồn vốn không phải vốn ngân sách Quy hoạch xây dựng
28 Thẩm định nhiệm vụ và dự toán chi phí quy hoạch xây dựng Quy hoạch xây dựng
29 Thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Quy hoạch xây dựng
30 Thẩm định đồ án thiết kế quy hoạch chung xây dựng Quy hoạch xây dựng
31 Bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê ở Nhà ở và công sở
32 Cấp chứng chỉ môi giới bất động sản Kinh doanh bất động sản
33 Cấp chứng chỉ định giá bất động sản Kinh doanh bất động sản
34 Cấp lại chứng chỉ định giá bất động sản, môi giới bất động sản (trong trường hợp chứng chỉ cũ bị rách nát hoặc bị mất) Kinh doanh bất động sản
35 Chuyển nhượng toàn bộ dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng khu công nghiệp Kinh doanh bất động sản
36 Thẩm định các dự án phát triển nhà ở Nhà ở và công sở
37 Thẩm định dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới thuộc mọi nguồn vốn có quy mô sử dụng đất nhỏ hơn 200ha Phát triển đô thị
38 Cấp giấy phép xây dựng công trình ngầm đô thị Hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao
   Thời tiết