Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Tên thủ tục   
Tìm thấy 48 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu.
STT Tên thủ tục Lĩnh vực
1 Cấp giấy phép thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, pa-nô đối với hàng hóa, dịch vụ thông thường. Quảng cáo
2 Gia hạn Giấy phép thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, pa-nô, phương tiện giao thông. Quảng cáo
3 Giấy phép thực hiện quảng cáo ngoài trời trên pa nô bằng chân trụ bê tông cốt thép. Quảng cáo
4 Giấy phép thực hiện quảng cáo trên băng rôn, phướn. Quảng cáo
5 Cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia Di sản văn hoá
6 Cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương. Di sản văn hoá
7 Cấp phép khai quật khẩn cấp. Di sản văn hoá
8 Cấp phép làm bản sao di vật, cổ vật bảo vật quốc gia thuộc bảo tàng cấp tỉnh, bảo tàng tư nhân. Di sản văn hoá
9 Đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia. Di sản văn hoá
10 Cấp giấy phép công diễn cho các tổ chức thuộc địa phương (Bao gồm: Đơn vị nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp, đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp công lập, đơn vị nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp của Hội nghề nghiệp, cơ sở đào tạo chuyên ngành nghệ thuật; đơn vị nghệ thuật và đơn vị tổ chức biểu diễn ngoài công lập và các tổ chức kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội thuộc địa phương). Nghệ thuật biểu diễn
11 Cấp Giấy phép công diễn cho tổ chức, cá nhân tổ chức trình diễn thời trang. Nghệ thuật biểu diễn
12 Cấp giấy phép công diễn cho đơn vị nghệ thuật thành lập và hoạt động theo Nghị định 73/1999/NĐ-CP của Chính phủ; đơn vị nghệ thuật, đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp Nghệ thuật biểu diễn
13 Cấp phép tổ chức cuộc thi người đẹp tại địa phương Nghệ thuật biểu diễn
14 Giấy phép công diễn chương trình nghệ thuật ở trong nước, ở nước ngoài Nghệ thuật biểu diễn
15 Giấy tiếp nhận biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp (ca nhạc-tạp kỹ) Nghệ thuật biểu diễn
16 Giấy tiếp nhận biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp (Sân khấu) Nghệ thuật biểu diễn
17 Đăng ký tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp không nhằm mục đích kinh doanh, phục vụ nội bộ trong trường hợp có sự tham gia của đơn vị nghệ thuật, diễn viên nước ngoài, diễn viên là người Việt Nam định cư ở nước ngoài, diễn viên là người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam đã được Cục Nghệ thuật biểu diễn hoặc Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch cho phép vào Việt Nam biểu diễn (Đối với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị, văn hóa, xã hội; chủ địa điểm (khách sạnh, nhà hàng, nhà nghỉ, cửa hàng ăn uống, giải khát, điểm vui chơi giải trí công cộng). Nghệ thuật biểu diễn
18 Đăng ký tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp đối với các tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp tịa địa điểm đăng ký hoạt động. Nghệ thuật biểu diễn
19 Cấp giấy phép phổ biến phim Điện ảnh
20 Giấy phép lưu hành băng, đĩa ca nhạc, sân khấu. Điện ảnh
21 Giấy phép nhập khẩu băng đĩa ca nhạc, sân khấu để phát hành. Điện ảnh
22 Cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch Du lịch
23 Cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch Du lịch
24 Cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam Du lịch
25 Cấp lại biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch và cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch. Du lịch
26 Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam trong các trường hợp a) Thay đổi tên gọi hoặc thay đổi nơi dăng ký thành lập của doanh nghiệp du lịch nước ngoài từ một nước sang một nước khac; b) Thay đôit địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện đến một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác; c) Thay đổi nội dung hoạt động của doanh nghiệp du lịch nước ngoài Du lịch
27 Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bị mất, bị rách nát hoặc bị tiêu hủy. Du lịch
28 Cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch Du lịch
29 Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa Du lịch
30 Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế. Du lịch
31 Đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch Du lịch
32 Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam. Du lịch
33 Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam. Du lịch
34 Thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch Du lịch
35 Thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác Du lịch
36 Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch Du lịch
37 Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác. Du lịch
38 Cấp phép thể hiện phần mỹ thuật tượng đài, tranh hoành tráng cấp địa phương (trường hợp không thuộc thầm quyền cấp phép của Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch) khi Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ủy quyền cho Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch. Mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm
39 Cấp phép thể hiện phần mỹ thuật tượng đài, tranh hoành tráng cấp địa phương (trường hợp không thuộc thầm quyền cấp phép của Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch) khi Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ủy quyền cho Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch.Giấy phép triển lãm liên hoan, thi ảnh tại Việt Nam và ở nước ngoài; liên hoan, đại hội nhiếp ảnh quốc tế tại Việt Nam; triển lãm, liên hoan ảnh của tổ chức quốc tế hoặc cá nhân cuộc tổ chức đó trưng bày tại Việt Nam; Đưa ảnh cá nhân ra nước ngoài dự thi Mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm
40 Giấy phép Triển lãm mỹ thuật Việt Nam đưa ra nước ngoài Mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm
41 Giấy phép triển lãm mỹ thuật, triển lãm ảnh, triển lãm các sản phẩm văn hoá khác Mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm
42 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với câu lạc bộ thể theo chuyên nghiệp. Thể dục, Thể thao
43 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao Thể dục, Thể thao
44 Cấp giấy phép tổ chức Lễ hội (Lễ hội dân gian, lễ hội lịch sử cách mạng, lễ hội văn hóa du lịch và lễ hội có nguồn gốc từ nước ngoài tổ chức tại Việt Nam) Văn hóa cơ sở
45 Giấy phép kinh doanh Karaoke (GPKD Karaoke) Văn hóa cơ sở
46 Giấy phép Kinh doanh Vũ Trường Văn hóa cơ sở
47 Đăng ký hoạt động Thư viện của tổ chức cấp tỉnh. Thư viện
48 Đăng ký hoạt động Thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 20.000 bản trở lên Thư viện
   Thời tiết