Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Tên thủ tục   
Tìm thấy 51 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu.
STT Tên thủ tục Lĩnh vực
1 Cấp Giấy phép sản xuất rượu (dưới 3 triệu lít/năm) Công nghiệp tiêu dùng
2 Cấp bổ sung Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp Thương mại dịch vụ
3 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại
4 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá Thương mại dịch vụ
5 Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) rượu trong phạm vi một tỉnh Thương mại dịch vụ
6 Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá trong phạm vi một tỉnh Thương mại dịch vụ
7 Cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp Thương mại dịch vụ
8 Cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức bán hàng đa cấp Thương mại dịch vụ
9 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá (Trường hợp Giấy phép bị mất, rách, tiêu hủy) Thương mại dịch vụ
10 Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) rượu trong phạm vi một tỉnh Thương mại dịch vụ
11 Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá trong phạm vi một tỉnh
12 Chấp thuận đăng ký hoạt động Nhượng quyền thương mại trong nước Thương mại dịch vụ
13 Chấp thuận đăng ký lại hoạt động Nhượng quyền thương mại trong nước Thương mại dịch vụ
14 Đăng ký bổ sung, sửa đổi dấu nghiệp vụ giám định thương mại Thương mại dịch vụ
15 Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh nguyên liệu thuốc lá (trường hợp thay đổi nội dung Giấy phép) Thương mại dịch vụ
16 Sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá trong phạm vi một tỉnh Thương mại dịch vụ
17 Thay đổi đăng ký hoạt động Nhượng quyền thương mại trong nước (trên địa bàn tỉnh Bình Định ) Thương mại dịch vụ
18 Thông báo thực hiện khuyến mại Thương mại dịch vụ
19 Xác nhận đăng ký sửa đổi/bổ sung nội dung chương trình khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thương mại dịch vụ
20 Xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thương mại dịch vụ
21 Cấp Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoàiGia hạn giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Thương mại quốc tế
22 Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Thương mại quốc tế
23 Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam: Trường hợp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bị mất, bị rách, bị thiêu hủy Thương mại quốc tế
24 Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam: trường hợp thay đổi tên gọi, thay đổi nơi đăng ký thành lập của thương nhân nước ngoài từ một nước sang một nước khác hoặc thay đổi hoạt động của thương nhân nước ngoài Thương mại quốc tế
25 Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam: trường hợp thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện trong nước Thương mại quốc tế
26 Điều chỉnh, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Thương mại quốc tế
27 Xác nhận thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam Xúc tiến thương mại
28 Xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ/triển lãm thương mại tại Việt Nam Xúc tiến thương mại
29 Cấp Giấy phép hoạt động bán lẻ điện nông thôn tại địa phương Điện
30 Cấp Giấy phép hoạt động phân phối điện nông thôn tại địa phương Điện
31 Cấp Giấy phép hoạt động phát điện đối với các nhà máy điện có quy mô công suất dưới 3 MW đặt tại địa phương Điện
32 Cấp Giấy phép Tư vấn giám sát thi công đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35kV trở xuống Điện
33 Cấp Giấy phép Tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35kV trở xuống Điện
34 Cấp lại thẻ Kiểm tra viên điện lực trường hợp bị mất hoặc bị hỏng thẻ Điện
35 Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực Điện
36 Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực khi thẻ hết hạn sử dụng Điện
37 Sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động bán lẻ điện nông thôn tại địa phương Điện
38 Sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động phân phối điện nông thôn tại địa phương Điện
39 Sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động phát điện đối với các nhà máy điện có quy mô công suất dưới 3 MW đặt tại địa phương Điện
40 Sửa đổi, bổ sung Giấy phép Tư vấn giám sát thi công đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35kV trở xuống Điện
41 Sửa đổi, bổ sung Giấy phép Tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35kV trở xuống Điện
42 Cấp Giấy phép Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp Vật liệu nổ công nghiệp
43 Cấp lại Giấy phép Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp Vật liệu nổ công nghiệp
44 Tiếp nhận hồ sơ đăng ký sử dụng Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (Đối với Đơn vị làm dịch vụ nổ mìn làm nền đường, tạo hố móng, phá nổ...) Vật liệu nổ công nghiệp
45 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào chai Dầu khí
46 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí đốt hoá lỏng Dầu khí
47 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu đối với cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu cố định trên sông, trên biển Dầu khí
48 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu đối với cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu di động trên sông, trên biển Dầu khí
49 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu đối với cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu trên đất liền Dầu khí
50 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào chai Dầu khí
51 Công nhận làng nghề - làng nghề truyền thống Công nghiệp
   Thời tiết