Các phong trào thi đua yêu nước ở huyện Phù Cát: Ðộng lực phát triển KT-XH của địa phương

Những năm qua, Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Phù Cát luôn chung sức, đồng lòng, phát huy đoàn kết thực hiện tốt các phong trào thi đua. Ðặc biệt giai đoạn 2015 - 2020, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện ngày càng lan tỏa sâu rộng, khích lệ tinh thần hăng say lao động, sáng tạo trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần phát triển KT-XH của địa phương.

   Thời tiết
Kết quả giải quyết hồ sơ
Thống kê
Lượt truy cập:
    348713909

Đang truy cập: 441