Giao lưu trực tuyến một số vấn đề chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế hộ gia đình

Bắt đầu từ 07:30, 18/09/2019 (GMT+7) đến 11:30, 18/09/2019

Giao lưu trực tuyến một số vấn đề chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế hộ gia đình

Sáng 18/9, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tổ chức giao lưu trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh với chủ đề: “Một số vấn đề chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế hộ gia đình”. Các đồng chí: Lê Nhuận – Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Trung tâm Tin học – Công báo tỉnh; Võ Năm - Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định đồng chủ trì buổi giao lưu trực tuyến (ảnh).Thưa BHXH tỉnh! Hiện tại mức thu BHXH tự nguyện cho người lao động thấp nhất là bao nhiêu? Đối tượng hộ nghèo và hộ cận nghèo có được tham gia loại hình này?

Cảm ơn Bà đã tham gia buổi giao trực tuyến hôm nay. Vấn đề Bà hỏi Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định xin trả lời như sau:
Về mức đóng BHXH tự nguyện theo khoản 1 Điều 10 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 quy định như sau:
“Mức đóng hằng tháng bằng 22% mức thu nhập tháng do người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn.
Mức thu nhập tháng do người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ (700.000 đồng) và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở tại thời điểm đóng (1.490.000 đồng)”.
Đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo được tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và Nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm (%) trên mức đóng bảo hiểm xã hội hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định số 34/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015, cụ thể:
a) Bằng 30% đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thuộc hộ nghèo;
b) Bằng 25% đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thuộc hộ cận nghèo;
c) Bằng 10% đối với các đối tượng khác./.


Ngừoi dân chưa mặn mà với BHYT bởi tâm lý “không được chăm sóc tận tình” của nhân viên y tế và thực tế cũng đã chứng minh. Ngành BHXH đã có những động thái nào để cải thiện điều này?

Cảm ơn Bà đã tham gia buổi giao lưu trực tuyến hôm nay. 

Hiện nay tại tỉnh Bình Định có trên 1.411.000 người dân tham gia BHYT chiếm tỉ lệ 90.1%, là một trong những tỉnh có tỉ lệ tham gia BHYT cao trên toàn quốc. Theo Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị phấn đấu đến năm 2020 có 90% dân số tham gia BHYT. Vậy chính sách an sinh xã hội về lĩnh vực BHYT đã thực hiện tốt trên địa bàn tỉnh ta, trong đó có sự tham gia của ngành Y tế tỉnh nhà.  Vì vậy không thể nói người dân chưa mặn mà với BHYT.

Trường hợp người bệnh không được chăm sóc tận tình khi đi khám bệnh, chữa bệnh cơ quan BHXH xin tiếp thu và sẽ phối hợp với ngành Y tế để thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho người tham gia BHYT./.


Cán bộ BHXH tỉnh tham gia trả lời câu hỏi trực tuyến của người dân và doanh nghiệpNgười lao động đóng BHXH tự nguyện có được hưởng chế độ như BHXH bắt buộc không?

Xin cảm ơn Ông/Bà đã tham gia buổi giao lưu trưc tuyến hôm nay. Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định trả lời câu hỏi của Ông/Bà như sau:

Luật BHXH số 58/2014/QH13 của Quốc hội khóa 13 quy định:
1- Người lao động tham gia BHXH bắt buộc đóng vào quỹ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp, hưu trí và tử tuất được hưởng các chế độ
a) Ốm đau;
b) Thai sản;
c) Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;
d) Hưu trí;
đ) Tử tuất.

2- Người lao động tham gia BHXH tự nguyện đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất chỉ được hưởng các chế độ:
a) Hưu trí;
b) Tử tuất.

Do đó, người tham gia BHXH tự nguyện chỉ được hưởng các chế độ: hưu trí và tử tuất; không được hưởng các chế độ: ốm đau, thai sản, tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp như người tham gia BHXH bắt buộc./.


Cán bộ BHXH tỉnh tham gia trả lời câu hỏi trực tuyến của người dân và doanh nghiệpTôi đang làm việc cho 01 công ty nhưng hiện tại tôi có thẻ BHYT hộ nghèo ở địa phương nên công ty yêu cầu tôi thông báo cho địa phương để dừng tham gia BHYT hộ nghèo. Tôi muốn hỏi thẻ BHYT hộ nghèo của tôi được Nhà nước hỗ trợ, như vậy nếu dừng tham gia để đóng ở công ty thì tôi sẽ bị thiệt thòi, nếu tôi không dừng tham gia thì tại công ty tôi có phải đóng BHYT hay không? Nếu dừng tham gia BHYT hộ nghèo thì thẻ đó có phải trả cho địa phương không và số định danh của thẻ BHYT có thay đổi không (để kê khai tại công ty)?

Cảm ơn Bạn đã tham gia buổi giao lưu trực tuyến hôm nay. Vấn đề Bạn hỏi Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định xin trả lời như sau:
Căn cứ khoản 2 Điều 13 của Luật BHYT số 46/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Bảo hiểm y tế. “Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế khác nhau quy định tại Điều 12 của Luật này thì đóng bảo hiểm y tế theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 12 của Luật này”.
Khi bạn làm việc tại Công ty thuộc đối tượng nhóm 1 - Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng nên bắt buộc phải tham gia BHYT ở Công ty. Thẻ BHYT hộ nghèo sẽ giảm trả tiền cho ngân sách Nhà nước và hết giá trị sử dụng. Bạn không cần phải trả thẻ BHYT hộ nghèo đã cấp trước đó cho địa phương.
Tuy nhiên, vì Bạn thuộc gia đình hộ nghèo nên quyền lợi tham gia BHYT của bạn không thay đổi cho đến khi có kết quả điều tra hộ nghèo đối với năm tiếp theo của cơ quan chức năng.
Thẻ BHYT thuộc đối tượng tham gia bắt buộc có mã thẻ BHYT thay đổi so với mã thẻ BHYT đã cấp của đối tượng hộ nghèo.


Em làm tại một công ty từ năm 2017 đến nay. Nếu bây giờ em nghỉ việc thì có được nhận bảo hiểm xã hội một lần hay không? Mức hưởng của em được tính như thế nào ạ? Em xin chân thành cảm ơn!

Xin cảm ơn Ông/Bà đã tham gia buổi giao lưu trưc tuyến hôm nay. Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định trả lời câu hỏi của Ông/Bà như sau:

Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 93/2015/QH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định: 

Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sau một năm nghỉ việc, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội khi có yêu cầu thì được nhận bảo hiểm xã hội một lần.

Ông/Bà đã tham gia BHXH tại 1 công ty từ năm 2017 đến nay, bây giờ nghỉ việc nếu không có nhu cầu tham gia BHXH tiếp tục thì sau một năm kể từ ngày ngừng đóng BHXH được cơ quan BHXH giải quyết trợ cấp BHXH 1 lần nếu cung cấp đủ các giấy tờ sau:

-          Sổ BHXH.

-          Đơn đề nghị theo mẫu số 14-HSB ban hành theo Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019 của BHXH Việt Nam.

 

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

-          1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

-          02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

-          Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội./.


Tôi tham gia BHXH được 18 năm 4 tháng (6/2019). Sắp tới, tôi theo gia đình định cư ở nước ngoài và dự sinh vào tháng 11/2019 tại Mỹ. Vậy tôi có được hưởng chế độ BHXH tại Việt Nam không?

Xin cảm ơn Bà đã tham gia buổi giao lưu trưc tuyến hôm nay. Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định trả lời câu hỏi của Bà như sau:  

Bà tham gia BHXH bắt buộc đến tháng 6/2019 được 18 năm 4 tháng, Bà theo gia đình định cư ở nước ngoài thì được hưởng trợ cấp BHXH một lần nếu đủ các giấy tờ sau:

-          Sổ BHXH.

-          Đơn đề nghị theo mẫu số 14-HSB ban hành theo Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019 của BHXH Việt Nam.

-          Đối với người ra nước ngoài để định cư phải nộp thêm bản sao giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc thôi quốc tịch Việt Nam hoặc bản dịch tiếng Việt được chứng thực hoặc công chứng một trong các giấy tờ sau đây:

+ Hộ chiếu do nước ngoài cấp.

+ Thị thực của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp xác nhận việc cho phép nhập cảnh với lý do định cư ở nước ngoài.

+ Giấy tờ xác nhận về việc đang làm thủ tục nhập quốc tịch nước ngoài; giấy tờ xác nhận hoặc thẻ thường trú, cư trú có thời hạn từ 05 năm trở lên của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp./.


Tôi tham gia BHXH và BHYT được 12 năm. Tháng vừa rồi tôi phát hiện mình bị bệnh do nghề nghiệp đang làm. Tôi có được thanh toán quyền lợi nào về bệnh của tôi hay không?

Xin cảm ơn Ông/Bà đã tham gia buổi giao lưu trưc tuyến hôm nay. Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định trả lời câu hỏi của Ông/Bà như sau:

Ông/Bà đã tham gia BHXH và BHYT được 12 năm. Nếu Ông/Bà  vừa phát hiện bị bệnh nghề nghiệp thì được cơ quan BHXH giải quyết trợ cấp bệnh nghề nghiệp nếu đơn vị cung cấp đủ các giấy tờ sau:

-          Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định y khoa.

-          Trường hợp điều trị nội trú: Bản sao giấy ra viện hoặc trích sao hồ sơ bệnh án sau khi đã điều trị bệnh nghề nghiệp.

Trường hợp không điều trị nội trú thì có thêm giấy khám bệnh nghề nghiệp.

-          Văn bản đề nghị giải quyết chế độ bệnh nghề ng.hiệp theo mẫu số 05A-HSB ban hành theo Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019 của BHXH Việt Nam.

-          Trường hợp thanh toán phí giám định y khoa thì có thêm hóa đơn, chứng từ thu phí giám định; bảng kê các nội dung giám định của cơ sở thực hiện giám định y khoa./


Điều kiện để được làm đại lý cơ sở của BHXH và BHYT tại địa phương?

Trưc hết xin cm ơn Bà đã tham gia bui giao lưu trc tuyến hôm nay, vi câu hi ca Bà cơ quan BHXH tr li như sau:

Theo khon 1 Điu 5 Quyết đnh 1599/QĐ-BHXH ngày 28/10/2016 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, điu kin đ đưc làm đi lý cơ s ca BHXH và BHYT ti đa phương thì:

1. Điu kin làm Đi lý thu:

1.1. Đi vi UBND xã, đơn v s nghip, t chc chính tr - xã hi và t chc xã hi - ngh nghip

a) Là pháp nhân theo quy đnh ca B lut Dân s hoc đưc t chc cp trên bo lãnh đi vi t chc không đm bo đ điu kin là pháp nhân;

b) Có nhân viên do đơn v qun lý, s dng đm bo các đikin theo quy đnh ti Điu 6;

c) Cam kết bi thưng khi đ xy ra tht thoát tin thu BHXH, BHYT hoc gây thit hi cho cơ quan BHXH và ngưi tham gia BHXH, BHYT.

1.2. Đi vi t chc kinh tế:

a) Là pháp nhân theo quy đnh ca B lut Dân s;

b) Có Giy chng nhn đăng ký doanh nghip (hoc Giy chng nhn đăng ký kinh doanh);

c) Có nhân viên do đơn v qun lý đm bo các điu kin theo quy đnh ti Điu 6;

d) Có cam kết bo lãnh ca t chc tín dng hot đng hp pháp ti Vit Nam cho Đi lý thu trong quá trình thc hin hp đng Đi lý thu. Ngoài các ni dung theo quy đnh ca pháp lut, cam kết bo lãnh phi b sung thêm ni dung v vic bên bo lãnh (t chc tín dng) cam kết thc hin trách nhim nghĩa v tài chính thay cho bên đưc bo lãnh (t chc kinh tế...) trong quá trình thc hin Hp đng làm Đi lý thu là thanh toán vô điu kin cho bên nhn bo lãnh (cơ quan BHXH) toàn b s tin thu BHXH, BHYT và tin lãi (nếu có) trong trưng hp bên đưc bo lãnh đ tht thoát, np không đ, np không đúng thi hn theo quy đnh hoc gây thit hi cho ngưi tham gia BHXH, BHYT hay cơ quan BHXH vì bt kỳ lý do gì./.


Trong sổ hộ khẩu nhà tôi có 3 gia đình, tổng cộng 9 người. Tôi muốn tham gia BHYT cho riêng gia đình tôi (4 người) nhưng cán bộ xã không đồng ý và bắt buộc cả 9 người đều phải mua BHYT thì mới bán cho gia đình tôi. Điều đó đúng không? Gia đình tôi phải làm gì để được tham gia BHYT trong thời gian ngắn nhất?

Cảm ơn Ông đã tham gia buổi giao trực tuyến hôm nay. Vấn đề Ông hỏi Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định xin trả lời như sau:

Theo quy định tại khoản 1, Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) sửa đổi năm 2014” BHYT là hình thức bảo hiểm bắt buộc được áp dụng đối với các đối tượng theo quy định của Luật này để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do Nhà nước tổ chức thực hiện”. Do vậy, tham gia BHYT là bắt buộc, không phải là hình thức tự nguyện.

Khoản 7, Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2014 quy định ”Hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế bao gồm toàn bộ người có tên trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú”.

Khi tham gia BHYT theo hộ gia đình, mức đóng được giảm dần từ thành viên thứ hai trở đi. Cụ thể mức đóng BHYT theo hộ gia đình được quy định tại Điểm e, Khoản 1, Điều 7 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT quy định về mức đóng như sau: “Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở; người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất; từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất “.

Gia đình Ông có nhiều thành viên tham gia BHYT hộ gia đình, Ông lập Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS), nộp hồ sơ cho một trong các đại lý thu sau: đại lý thu UBND xã, thị trấn; đại lý thu Bưu điện trên địa bàn huyện Phù Mỹ hoặc nộp trực tiếp cho Bảo hiểm xã hội huyện Phù Mỹ. Ông có thể đóng BHYT theo phương thức 03 tháng, 06 tháng hoặc 12 tháng cho các thành viên trong hộ để được hưởng quyền lợi khi tham gia BHYT./.


Cho tôi hỏi, tôi có người thân thời gian công tác trong quân đội với quân hàm là Đại úy sau đó tôi xuất ngũ chuyển qua làm việc tại doanh nghiệp và nộp BHXH bằng tiền. Xin hỏi khi tôi nghỉ hưu thì thời gian quân đội được tính mức lương như thế nào vì khi tôi xuất ngũ quân hàm là thiếu úy.

Xin cm ơn Ông đã tham gia bui giao lưu trưc tuyến hôm nay. Bo him xã hi tnh Bình Đnh tr li câu hi ca Ông như sau:  

Trường hợp Ông không đề cập thời gian tham gia quân đội là bao nhiêu năm và chuyển ngành về cơ quan đơn vị Nhà nước hay tư nhân, đề nghị ông đem sổ BHXH đến cơ quan BHXH để kiểm tra và tư vấn rõ hơn theo Nghị định số 33/2016/NĐ-CP ngày 10/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc đối với quân nhân, CAND và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân./.


Theo luật, công dân 15 tuổi được tham gia BHXH tự nguyện. Con tôi 16 tuổi, bị thiểu năng thể nhẹ. Tôi muốn tham gia BHXH tự nguyện cho con tôi được không? Và tham gia ở mức nào?

Cảm ơn Bà đã tham gia Hội nghị trực tuyến hôm nay. Vấn đề Bà hỏi Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định xin trả lời như sau:
Theo khoản 1, Điều 2 Thông tư số 01/2016/TT-BLĐTBXH ngày 18/02/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện: “Người tham gia BHXH tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc theo quy định của pháp luật về BHXH”.
Như vậy nếu con của Bà không thuộc diện áp dụng của pháp luật về bảo hiểm xã hội bắt buộc thì được tham gia BHXH tự nguyện.
Về mức đóng BHXH tự nguyện: theo khoản 1, Điều 10 Nghị định 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 quy định như sau:
“1. Mức đóng hằng tháng bằng 22% mức thu nhập tháng do người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn.
Mức thu nhập tháng do người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ (700.000 đồng) và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở tại thời điểm đóng (1.490.000 đồng)”.
Mặt khác, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm (%) trên mức đóng bảo hiểm xã hội hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định số 34/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015, cụ thể:
a) Bằng 30% đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thuộc hộ nghèo;
b) Bằng 25% đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thuộc hộ cận nghèo;
c) Bằng 10% đối với các đối tượng khác./.


Tôi nghỉ việc tại công ty tháng 8/2019. Tôi được hưởng BHTN tới tháng mấy? Thủ tục gồm những gì và cụ thể tỷ lệ mức hưởng?

Xin cảm ơn Ông đã tham gia buổi giao lưu trưc tuyến hôm nay. Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định trả lời câu hỏi của Ông như sau:

Ông không nêu rõ đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) được bao lâu nên không có cơ sở trả lời Ông được hưởng BHTN mấy tháng. Trường hợp của ông nếu tham gia BHTN từ năm 2009 -8/2019 thì được hưởng BHTN 10 tháng.

Các vấn đề Ông hỏi được nêu cụ thể ở các văn bản sau:
* Theo quy định tại Luật Việc Làm số 38/2013/QH13 của Quốc hội:
Điều 49. Điều kiện hưởng

Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:

a) Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;

b) Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

2. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật này; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật này;

3. Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này;

4. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp sau đây:

a) Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;

b) Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;

c) Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

d) Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù;

đ) Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;

e) Chết.

Điều 50. Mức, thời gian, thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp

1. Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp nhưng tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định hoặc không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật lao động đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

2. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng.

3. Thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày thứ 16, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này.

* Theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp quy định về hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp bao gồm:

1. Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định.

2. Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của một trong các giấy tờ sau đây xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc:

a) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;

b) Quyết định thôi việc;

c) Quyết định sa thải;

d) Quyết định kỷ luật buộc thôi việc;

đ) Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

Trường hợp người lao động tham gia BHTN theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 43 Luật Việc làm thì giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng là bản chính hoặc bản sao có chứng thực của hợp đồng đó.

3. Sổ bảo hiểm xã hội.

Tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện xác nhận về việc đóng BHTN và trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của người sử dụng lao động./.


BHYT hiện tại có được thanh toán toàn bộ chi phí phẫu thuật, điều trị ung thư, cấy ghép bộ phận cơ thể và nha khoa không ạ?

Xin cảm ơn Bà đã tham gia giao lưu buổi trực tuyến hôm nay.

Theo Điều 21của Lut 46/2014/QH13 ngày 13 tháng 6 năm 2014 ca Quc hi sa đi, b sung mt s điu ca Lut  bo him y tế, có hiu lc k t ngày 01 tháng 01 năm 2015. Quy định người tham gia BHYT được thanh toán chi phí phẫu thuật, điều trị ung thư tùy theo quyền lợi được hưởng. Riêng chi phí cấy ghép bộ phận cơ thể trong danh mục kỹ thuật được thanh toán bảo hiểm chưa có phẫu thuật ghép bộ phận cơ thể (từ người này cho người kia) mà mới chỉ có ghép tự thân do đó quỹ BHYT chưa có đủ cơ sở để thanh toán.

 Theo khoản 8, Điều 23 Luật 46/2014/QH13 ngày 13 tháng 6 năm 2014 thì điều trị nha khoa trong trưởng hợp trồng răng giả thì quỹ BHYT không thanh toán./.


Công ty tôi có nhận được thông báo từ cơ quan BHXH về việc chậm đóng BHYT từ 30 ngày trở lên dẫn đến người lao động đã bị cắt thẻ BHYT. Theo như thông báo khi người lao động phát sinh chi phí khám chữa bệnh trong thời hạn thẻ BHYT bị hết giá trị sử dụng, thì sẽ được cơ quan BHXH thanh toán trực tiếp chi phí KCB mà người lao động khi đi khám bệnh đã đóng tiền. Tôi muốn hỏi vậy khi thanh toán trực tiếp thì người lao động ở công ty tôi có được hưởng đầy đủ quyền lợi như khi trình thẻ tại bệnh viện không? Xin cảm ơn quý cơ quan.

Cảm ơn Ông đã tham gia giao lưu trực tuyến. Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định trả lời câu hỏi của Ông như sau:

Theo quy định tại điểm b, khoản 3, Điều 49 Xử lý vi phạm của Luật 46/2014/QH13 ngày 13 tháng 6 năm 2014 ca Quc hi sa đi,b sung mt s điu ca Lut  bo him y tế, có hiu lc k t ngày 01 tháng 01 năm 2015:

Cơ quan, tổ chức, người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng BHYT mà không đóng hoặc đóng không đầy đủ theo quy định của pháp luật thì phải hoàn trả toàn bộ chi phí cho người lao động trong phạm vi quyền lợi, mức hưởng bảo hiểm y tế mà người lao động đã chi trả trong thời gian chưa có thẻ BHYT. Vậy nên trường hợp của Ông không được cơ quan BHXH thanh toán trực tiếp./.


Tôi có thẻ BHYT hộ gia đình, nơi đăng ký KCB ban đầu là Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai. Sắp tới tôi dự định sinh bé tại BVĐK tỉnh Bình Định, xin hỏi quý cơ quan, như vậy thẻ BHYT của tôi có được hưởng quyền lợi chỉ thanh toán 20% tại BVĐK tỉnh Bình Định được không, xin cảm ơn

Xin cảm ơn Bà đã tham gia buổi giao lưu trực tuyến hôm nay.

Theo khoản 4, Điều 10 Thông tư 40/2015/TT-BYT Quy định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh BHYT

Trong trường hợp cấp cứu người bệnh được cấp cứu tại bất kỳ cơ sở khám bênh, chữa bệnh nào. Bác sĩ hoặc y sĩ tiếp nhận người bệnh đánh giá, xác định tình trạng cấp cứu và ghi vào hồ sơ, bệnh án.

Trường hợp của Bà dự định sinh bé tại BVĐK tỉnh Bình Định nếu vào viện trong tình trạng cấp cứu thì người bệnh được thanh toán 80% , nếu vào viện trong tình trạng không cấp cứu thì người bệnh thanh toán 60% theo quyền lợi được hưởng./.


Cháu là học sinh của một trường huyện thuộc tỉnh Bình Định. Xin cho cháu biết những quy định mới về chính sách, mức đóng BHYT với HSSV trong năm học 2019-2020?

Trước hết cảm ơn cháu đã tham gia buổi giao lưu trực tuyến hôm nay, với câu hỏi của cháu cơ quan BHXH trả lời như sau:

Cháu là học sinh của một trường huyện thuộc tỉnh Bình Định thuộc đối tượng tham gia BHYT bắt buộc; mức đóng BHYT năm học 2019-2020 cụ thể:

.Mức đóngBằng 4,5% mức lương cơ sở (lương cơ sở từ 7/2019 là 1.490.000 đồng), Ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng, tương đương 20.115 đồng/tháng; HSSV đóng 70% còn lại, tương đương 46.935 đồng/tháng.

.Phương thức đóng: Đóng định kỳ 03 tháng, 06 tháng, hoặc 12 tháng.

.Địa điểm đóng: Tại trường của cháu đang theo học./.
 
 
Tôi muốn tham gia BHYT tự nguyện ở mức giá cao hơn hiện tại để được bảo hiểm cao hơn, có được không? Cụ thể sẽ được hưởng quyền lợi những hạng mức nào?

Cảm ơn Ông đã tham gia buổi giao lưu trực tuyến hôm nay. Vấn đế Ông hỏi Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định xin trả lời như sau:

Theo quy định tại khoản 1, Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) sửa đổi năm 2014” BHYT là hình thức bảo hiểm bắt buộc được áp dụng đối với các đối tượng theo quy định của Luật này để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do Nhà nước tổ chức thực hiện”. Do vậy, tham gia BHYT là bắt buộc, không phải là hình thức BHYT tự nguyện.
Căn cứ điểm e khoản 1, Điều 7 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT quy định về mức đóng như sau: “Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở; người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất; từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất “. Vì vậy, Ông không thể đóng ở mức cao hơn.
Theo Điều 21 Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) sửa đổi năm 2014, quyền lợi được hưởng quy định như sau:
- Trường hợp đi khám, chữa bệnh đúng tuyến thi được hưởng 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, khám thai định kỳ, sinh con;
- Trường hợp đi khám, chữa bệnh trái tuyến thì được hưởng:
+ Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú;
+ Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú; 100% chi phí nội trú từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trong phạm vi cả nước;
+ Tại bệnh viện tuyến huyện 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 01 tháng 01 năm 2016./.


Năm ngoái, tôi đã thanh toán BHXH 1 lần. Giờ tôi tham gia lại được không? Tiếp nối hay làm lại? Thủ tục thế nào?

Cảm ơn Bà đã tham gia buổi giao lưu trực tuyến hôm nay. Vấn đề Bà hỏi Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định xin trả lời như sau:
Căn cứ khoản 4 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2014 “Người tham gia BHXH tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này”.
Căn cứ Điều 87 Luật BHXH năm 2014 quy định mức đóng và phương thức đóng của người tham gia BHXH tự nguyện, Bà đăng ký đóng mới, mức đóng và phương thức đóng được quy định tại Điều này của Luật.
Hồ sơ tham gia gồm: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS), hồ sơ nộp một trong các điểm thu sau: đại lý Bưu điện trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố; đại lý UBND các xã, phường, thị trấn hoặc đến tại Bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã, thành phố./.


Tôi tên Trinh, 55 tuổi, đã tham gia BHXH 16 năm tại cơ quan với mức lương 14.500.000 đồng. Tôi muốn tham gia BHXH tự nguyện 5 năm nữa. Tôi sẽ đóng theo mức nào? Cụ thể là mức đóng như thế nào?

Cảm ơn Ông đã tham gia buổi giao trực tuyến hôm nay. Vấn đề Ông hỏi Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định xin trả lời như sau:

Về phương thức đóng BHXH tự nguyện theo khoản 1, Điều 9 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện:

1. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được chọn một trong các phương thức đóng sau đây để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất:
a) Đóng hằng tháng;
b) Đóng 03 tháng một lần;
c) Đóng 06 tháng một lần;
d) Đóng 12 tháng một lần;
đ) Đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm một lần;
e) Đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với người tham gia bảo hiểm xã hội đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu.
Theo quy định trên, Ông được đóng BHXH tự nguyện 5 năm theo các phương thức trên.
Về mức đóng BHXH tự nguyện: theo khoản 1, Điều 10 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 quy định như sau:
“1. Mức đóng hằng tháng bằng 22% mức thu nhập tháng do người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn.
Mức thu nhập tháng do người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ (700.000 đồng) và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở tại thời điểm đóng (1.490.000 đồng)”.
Mặt khác, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm (%) trên mức đóng bảo hiểm xã hội hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn quy định tại khoản 1, Điều 10 Nghị định số 34/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015, cụ thể:
a) Bằng 30% đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thuộc hộ nghèo;
b) Bằng 25% đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thuộc hộ cận nghèo;
c) Bằng 10% đối với các đối tượng khác./.


Em đang có bầu 1,5 tháng, dự sinh cuối tháng 9/2019 nhưng em chuẩn bị công ty bắt thôi việc. Cho em hỏi, nếu em nghỉ việc như vậy thì em có lấy được tiền thai sản không. Em đóng bảo hiểm từ tháng 12/2017 đến tháng 8/2019 cuối tháng 9/2019 em sinh. Em chân thành cảm ơn!

Xin cm ơn Bà đã tham gia bui giao lưu trưc tuyến hôm nay. Bo him xã hi tnh Bình Đnh tr li câu hi ca Bà như sau:  

Khon 2 và khon 4 Điu 31 Lut BHXH năm 2014 quy đnh: Ngưi lao đng đóng bo him xã hi t đ 06 tháng tr lên trong thi gian 12 tháng trưc khi sinh con hoc nhn nuôi con nuôi mà chm dt hp đng lao đng, hp đng làm vic hoc thôi vic trưc thi đim sinh con hoc nhn con nuôi dưi 06 tháng tui thì vn đưc hưng chế đ thai sn.

Trưng hp ca Bà đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con; dự sinh cuối tháng 9/2019 nên đủ điều kiện hưởng trợ cấp thai sản. Sau khi sinh con, Bà mang s BHXH và Giy khai sinh hoc Giy chng sinh đến cơ quan BHXH đa phương đ thanh toán chế đ thai sn./.


Tôi tham gia công tác tại UBND cấp xã thuộc tỉnh Bình Định. Trước tháng 11/2003, tôi là ủy viên UBND phụ trách văn phòng. Từ tháng 11/2003 đến tháng 9/2004 tôi chỉ là ủy viên UBND không có chức danh chuyên môn. Từ tháng 10/2004 tôi là công chức văn hóa - xã hội. Tôi muốn hỏi trong thời gian từ tháng 11/2003 đến tháng 9/2004 tôi có thuộc đối tượng tham gia được tham gia BHXH không và được quy định theo văn bản nào? Rất mong được giải đáp sớm. Tôi chân thành cảm ơn!

Cảm ơn Ông đã đặt câu hỏi. Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định xin trả lời như sau:

Tại Điều 3 Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23/1/1998 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 50/CP ngày 26/7/1995 về chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ xã, phường, thị trấn có quy định các chức danh cán bộ xã như sau:

1. Bí thư Đảng ủy xã (nếu nơi chưa có Đảng ủy xã thì Bí thư chi bộ xã);

2. Phó Bí thư Đảng ủy xã (nếu nơi chưa có Đảng ủy xã thì phó Bí thư chi bộ xã); Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND xã;

3. Phó Chủ tịch HĐND xã, Phó chủ tịch UBND xã, Thường trực Đảng ủy xã (nơi Bí thư hoặc Phó Bí thư kiêm chức danh Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch HĐND và UBND), Chủ tịch Mặt trận tổ quốc, Hội trưởng Hội liên hiệp phụ nữ, Hội trưởng Hội nông dân, Hội trưởng Hội cựu chiến binh, Bí thư Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, xã đội trưởng, trưởng công an xã;

4. Ủy viên UBND xã;

5. Các chức danh khác thuộc UBND xã;

6. Bốn chức danh chuyên môn gồm: Địa chính, Tư pháp - Hộ tịch, Tài chính - Kế toán, Văn phòng UBND - Thống kê tổng hợp.

 Đối chiếu với quy định nêu trên thì thời gian công tác từ 11/2003 đến tháng 9/2004 theo như trình bày của ông thì thuộc đối tượng được tham gia BHXH. Ông có thể liên hệ cơ quan BHXH ở địa phương cung cấp hồ sơ để được hướng dẫn giải quyết./.


Tôi nghỉ việc tại công ty tháng 8/2019. Thẻ BHYT của tôi có hiệu lực đến tháng mấy?

Cảm ơn Ông đã đặt câu hỏi. Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định xin trả lời như sau:

Tại tiết a điểm 2.1 khoản 2 Điều 50 Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế có quy định về trách nhiệm của đơn vị lao động trong việc lập danh sách báo giảm lao động như sau :

"2.1. Đơn vị

a) Thực hiện lập, nộp hồ sơ; trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN theo đúng quy trình, quy định tại Văn bản này và quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN. Trường hợp đơn vị lập danh sách báo giảm chậm, đơn vị phải đóng số tiền BHYT của các tháng báo giảm chậm và thẻ BHYT có giá trị sử dụng đến hết các tháng đó.”"

Bên cạnh đó, căn cứ theo quy định tại điểm 9.7 Công văn 1734/BHXH-QLT thì:

"“9.7. Khi có phát sinh giảm người lao động, đơn vị phải kịp thời lập danh sách báo giảm gửi cơ quan BHXH qua hệ thống giao dịch điện tử ngay trong tháng (tính đến ngày cuối cùng của tháng đó). Nếu báo giảm sau ngày cuối cùng của tháng giảm thì phải phải đóng hết giá trị thẻ BHYT của tháng kế tiếp và thẻ có giá trị sử dụng hết tháng đó. Cơ quan BHXH không thu hồi thẻ các trường hợp báo giảm.”"

Như vậy theo quy định trên thì trường hợp của Ông giá trị thẻ BHYT tùy vào phát sinh giảm của đơn vị như sau: Trường hợp đơn vị lập danh sách báo giảm chậm thì phải đóng số tiền bảo hiểm y tế của các tháng báo giảm chậm và thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng đến hết các tháng đó, hoặc trường hợp đơn vị lập danh sách báo giảm trong tháng 8/2019 thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng đến 31/8/2019./.


Tôi tham gia BHXH được 18 năm, sau đó ngưng 3 năm, giờ tôi tiếp tục tham gia được nữa không? Thủ tục thế nào?

Trước hết xin cảm ơn Bà đã tham gia buổi giao lưu trực tuyến hôm nay, với câu hỏi của Bà cơ quan BHXH trả lời như sau:

Bà đã tham gia BHXH được 18 năm, sau đó ngưng 3 năm, giờ Bà muốn tiếp tục tham gia thì được tiếp tục tham gia và được cộng nối thời gian đã tham gia.

- Thủ tục:
* Nếu tham gia BHXH bắt buộc thì theo Điều 23 Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam.
1. Thành phần hồ sơ
1.1. Người lao động
a) Đối với người lao động đang làm việc tại đơn vị:
- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).
- Trường hợp người lao động được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn: bổ sung Giấy tờ chứng minh (nếu có) theo Phụ lục 03.
b) Đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại tiết a, c và d điểm 1.7 khoản 1 Điều 4:
- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).
- Hợp đồng lao động có thời hạn ở nước ngoài hoặc HĐLĐ được gia hạn kèm theo văn bản gia hạn HĐLĐ hoặc HĐLĐ được ký mới tại nước tiếp nhận lao động theo hợp đồng.
1.2. Đơn vị:
a) Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK3-TS).
b) Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (Mẫu D02-TS).
c) Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS).
2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
* Nếu tham gia BHXH tự nguyện thì:
- Lập và kê khai đầy đủ hồ sơ theo quy định (Mẫu TK1-TS) theo Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam.
- Nộp hồ sơ: Người tham gia BHXH tự nguyện nộp hồ sơ cho Đại lý thu tại xã, phường, thị trấn, hệ thống Bưu Điện xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan BHXH huyện.
- Nộp tiền: Theo mức đóng và phương thức đã đăng ký cho Đại lý thu./.


Đối tượng nào không được tham gia BHYT?

Cảm ơn Bà đã tham gia buổi giao lưu trực tuyến hôm nay. Vấn đề Bà hỏi Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định xin trả lời như sau:

Căn cứ quy định tại Chương I của Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, thì đối tượng tham gia bảo hiểm y tế được quy định tại Điều 1, Điều 2, Điều 3, Điều 4, Điều 5, và Điều 6 của Nghị định này. Các đối tượng không thuộc phạm vi quy định tại các điều nêu trên thì không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm y tế./.


Kính gửi BHXH tỉnh! Đã gọi là tham gia BH tự nguyện thì gia đình bao nhiêu tham gia BHYT là chuyện tự nguyện của từng cá nhân trong hộ, phường Thị Nại (tp Quy Nhơn) yêu cầu cả hộ phải tham gia BHYT thì mới bán BH. Điều này có được Luật quy định?

Cảm ơn Bà đã tham gia buổi giao trực tuyến hôm nay. Vấn đề Bà hỏi Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định xin trả lời như sau:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) sửa đổi năm 2014” BHYT là hình thức bảo hiểm bắt buộc được áp dụng đối với các đối tượng theo quy định của Luật này để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do Nhà nước tổ chức thực hiện”. Do vậy, tham gia BHYT là bắt buộc, không phải là hình thức tự nguyện.

Khoản 7 Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) sửa đổi năm 2014 quy định ”Hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế bao gồm toàn bộ người có tên trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú”.

Khi tham gia BHYT theo hộ gia đình, mức đóng được giảm dần từ thành viên thứ hai trở đi. Cụ thể mức đóng BHYT theo hộ gia đình được quy định tại điểm e khoản 1 Điều 7 Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT quy định về mức đóng như sau: “Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở; người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất; từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất “./.


Tham gia BHYT theo mức giá hiện tại là bao nhiêu 1 người và được bảo hiểm những hạng mức nào?

Cảm ơn Bà đã tham gia buổi giao lưu trực tuyến hôm nay. Vấn đế Bà hỏi BHXH tỉnh Bình Định xin trả lời như sau:

Căn cứ Điểm e, Khoản 1, Điều 7 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT quy định về mức đóng như sau:

          “Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở; người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất; từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất “. Vì vậy, Bà không thể đóng ở mức cao hơn./.

          Theo Điều 21 Luật số 46/2014/QH13 ngày 13 tháng 6 năm 2014 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. Cụ thể quyền lợi được hưởng như sau:

          - Trường hợp đi khám, chữa bệnh đúng tuyến thi được hưởng 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, khám thai định kỳ, sinh con;

          - Trường hợp đi khám, chữa bệnh trái tuyến thì được hưởng:

          + Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú;

          + Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú; 100% chi phí nội trú từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trong phạm vi cả nước;

          + Tại bệnh viện tuyến huyện 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 01 tháng 01 năm 2016./.


Hiện tại phí y tế đang tăng cao, BHYT hiện tại có bị giảm quyền lợi không?

Xin cảm ơn Ông đã tham gia buổi giao lưu trực tuyến.

Hiện tại quyền lợi của người tham gia BHYT vẫn không giảm và được hưởng  theo Điều 21 và Điều 22 của Luật 46/2014/QH13 ngày 13 tháng 6 năm 2014 của Quốc hội sửa đổi,bổ sung một số điều của Luật  bảo hiểm y tế, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015./.


Tôi nghỉ việc ở cơ quan nhà nước và muốn thanh toán BHXH một lần. Tôi cần làm những gì và thời gian bao lâu chốt sổ?

Xin cảm ơn Ông đã tham gia buổi giao lưu trưc tuyến hôm nay. Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định trả lời câu hỏi của Ông như sau:  

Căn cứ Điều 1 Nghị quyết số 93/2015/QH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định:

Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sau một năm nghỉ việc, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội khi có yêu cầu thì được nhận bảo hiểm xã hội một lần.

Như vậy, khi Ôngnghỉ việc và thực hiện chốt sổ BHXH, sau một năm nghỉ việc Ông đến cơ quan BHXH tại địa phương để nộp hồ sơ hưởng chế độ BHXH 1 lần, hồ sơ bao gồm:

-          Sổ BHXH;

-          Đơn theo mẫu số 14-HSB ban hành theo Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019 của BHXH Việt Nam./.


Tôi thuộc diện hộ nghèo. Tôi muốn tham gia BHXH tự nguyện. Mức thấp nhất để tham gia là bao nhiêu? Tôi có được chế độ hỗ trợ nào không?

Trước hết xin cảm ơn Bà đã đặt câu hỏi, với câu hỏi của Bà cơ quan BHXH trả lời như sau:

Về mức đóng: Người tham gia BHXH tự nguyện hằng tháng bằng 22% mức thu nhập tháng người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn.
Mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn  theo quy định của Thủ tướng Chính phủ là 700.000 đồng/tháng (theo Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều cho giai đoạn 2016-2020) và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở tại thời điểm đóng (hiện tại mức lương cơ sở là 1.490.000đ).
Bà thuộc diện hộ nghèo được nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng trên mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn. Cụ thể: NSNN chỉ hỗ trợ đối với chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn là (700.000 đồng/tháng x 22%) x 30% = 46.200 đồng. Như vậy hiện tại mức đóng thấp nhất hàng tháng của Bà là 107.800 đồng.
.Về thủ tục: 
- Lập và kê khai đầy đủ hồ sơ theo quy định (Mẫu TK1-TS) theo quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam.
- Nộp hồ sơ: Người tham gia BHXH tự nguyện nộp hồ sơ cho Đại lý thu tại xã, phường, thị trấn, hệ thống Bưu Điện xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan BHXH huyện.
- Nộp tiền: Theo phương thức đã đăng ký cho Đại lý thu (phương thức đăng ký đóng là 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng).
•Người tham gia BHXH tự nguyện được chọn một trong các phương thức đóng sau đây để đóng:
•a. Đóng hàng tháng, thời điểm đóng trong tháng;
•b. Đóng 03 tháng một lần, thời điểm đóng trong 03 tháng;
•c. Đóng 06 tháng một lần, thời điểm đóng trong 04 tháng đầu;
•d. Đóng 12 tháng một lần, thời điểm đóng trong 07 tháng đầu;
. đ. Đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm một lần;
. e. Đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với người tham gia BHXH đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu./.


Nhà tôi có 3 người, chồng và con tôi đã có BHYT ở công ty và trường học. Tôi tham gia BHYT tự nguyện thì tại phường thủ tục quá rườm rà. Một cửa tại thành phố Quy Nhơn là nơi nào? Có lưu trữ mã điện tử không?

Cảm ơn Bà đã tham gia buổi giao lưu trực tuyến hôm nay. Vấn đế Bà hỏi BHXH tỉnh Bình Định xin trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) sửa đổi năm 2014” BHYT là hình thức bảo hiểm bắt buộc được áp dụng đối với các đối tượng theo quy định của Luật này để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do Nhà nước tổ chức thực hiện”. Do vậy, tham gia BHYT là bắt buộc, không phải là hình thức tự nguyện.
Về thủ tục hồ sơ tham gia BHYT hộ gia đình gồm: Mẫu tờ khai TK1-TS, nộp hồ sơ tại một trong các đại lý sau: đại lý Bưu điện trên địa bàn thành phố Quy Nhơn; đại lý UBND các phường hoặc đến tại Bảo hiểm xã hội thành phố Quy Nhơn, địa chỉ số 215A Trần Hưng Đạo, Quy Nhơn, Bình Định để thực hiện đăng ký tham gia. Khi tham gia BHYT, dữ liệu hơ sơ, thời hạn tham gia BHYT của bà được lưu trữ trên dữ liệu số hóa (điện tử) tại cơ quan bảo hiểm xã hội./.


Tôi tham gia BHXH đến tháng 8/2019. Hiện tôi đang mang thai và dự sinh và tháng 11/2019. Khi tôi sinh, tôi có được hưởng chế độ thai sản không?

Xin cảm ơn Bà đã tham gia buổi giao lưu trưc tuyến hôm nay. Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định trả lời câu hỏi của Bà như sau:  

Khoản 2 và Khoản 4 Điều 31 Luật BHXH năm 2014 quy định: Người lao động đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản

Trường hợp của Bà khi sinh con mang Sổ BHXH và Giấy khai sinh hoặc Giấy chứng sinh đến BHXH địa phương để thanh toán chế độ thai sản./.


Tôi là công nhân. Tôi đóng BHXH được 5 năm.. Giờ tôi nghỉ việc và muốn đóng thêm BHXH. Xin hỏi mức đóng thế nào và thủ tục ra sao?

Xin cảm ơn Ông đã tham gia buổi giao lưu trực tuyến hôm nay. Với nội dung câu hỏi của Ông cơ quan BHXH xin trả lời như sau:

Ông đã tham gia BHXH bắt buộc 5 năm, hiện tại nghỉ việc Ông có thể tham gia BHXH tự nguyện.

Về mức đóng: Người tham gia BHXH tự nguyện hằng tháng bằng 22% mức thu nhập tháng người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn.
Mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn  theo quy định của Thủ tướng Chính phủ là 700.000 đồng/tháng (theo Quyết  định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều cho giai đoạn 2016-2020) và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở tại thời điểm đóng (hiện tại mức lương cơ sở là 1.490.000đ).
.Về thủ tục: 
- Lập và kê khai đầy đủ hồ sơ theo quy định (Mẫu TK1-TS) theo quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam.
- Nộp hồ sơ: Người tham gia BHXH tự nguyện nộp hồ sơ cho Đại lý thu tại xã, phường, thị trấn, hệ thống Bưu Điện xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan BHXH huyện.
- Nộp tiền: Theo phương thức đã đăng ký cho Đại lý thu (phương thức đăng ký đóng là 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng).
•Người tham gia BHXH tự nguyện được chọn một trong các phương thức đóng sau đây để đóng:
•a. Đóng hằng tháng, thời điểm đóng trong tháng;
•b. Đóng 03 tháng một lần, thời điểm đóng 03 tháng;
•c. Đóng 06 tháng một lần, thời điểm đóng trong 04 tháng đầu;
•d. Đóng 12 tháng một lần, thời điểm đóng trong 07 tháng đầu;
. đ. Đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm một lần;
. e. Đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với người tham gia BHXH đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu./.


Mặc dù vẫn còn rất nhiều câu hỏi nhưng thời gian có hạn, chúng tôi xin phép ngừng buổi giao lưu tại đây. Đối với các câu hỏi chưa được trả lời trực tuyến, Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh sẽ liên hệ trả lời cho bạn đọc. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong các cuộc giao lưu trực tuyến sau!


   Thống kê
   Thời tiết