Bảo hiểm y tế - hướng tới mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân

Bắt đầu từ 07:30, 01/07/2020 (GMT+7) đến 11:30, 01/07/2020

Nhân ngày BHYT Việt Nam 01/7/2020, với mục tiêu chuyển tải các quy định về chế độ, chính sách BHXH, BHYT đến người dân, doanh nghiệp, BHXH tỉnh có kế hoạch tổ chức buổi giao lưu trực tuyến chính sách BHXH, BHYT trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh với Chủ đề giao lưu trực tuyến: “Bảo hiểm y tế - hướng tới mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân”. Ông Võ Năm - Giám đốc BHXH tỉnh chủ trì buổi giao lưu trực tuyến

Buổi trả lời trực tuyến được tổ chức vào lúc 7h30 và kết thúc vào lúc 11h30 ngày 01/07/2020.

Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh trân trọng kính mời bạn đọc đặt câu hỏi tại mục đặt câu hỏi giao lưu./.

Ông Võ Năm - Giám đốc BHXH tỉnh phát biểu khai mạc buổi giao lưu trực tuyếnMức đóng, trách nhiệm và phương thức đóng BHYT của người lao động được quy định như thế nào và thời điểm áp dụng?

Cảm ơn Bạn đã tham gia buổi trực tuyến hôm nay. Vấn đề Bạn hỏi xin trả lời như sau:

* Về mức đóng, trách nhiệm đóng:

Căn cứ điểm a, khoản 1 và khoản 3, khoản 4 Điều 7 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 quy định mức đóng và trách nhiệm đóng BHYT của người lao động:

“a) Bằng 4,5% tiền lương tháng của người lao động đối với đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định này.

- Người lao động trong thời gian nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày trở lên trong tháng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội thì không phải đóng bảo hiểm y tế nhưng vẫn được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế;

- Người lao động trong thời gian bị tạm giam, tạm giữ hoặc tạm đình chỉ công tác để điều tra, xem xét kết luận có vi phạm hay không vi phạm pháp luật thì mức đóng hằng tháng bằng 4,5% của 50% mức tiền lương tháng của người lao động. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền kết luận là không vi phạm pháp luật, người lao động phải truy đóng bảo hiểm y tế trên số tiền lương được truy lĩnh;

3. Trường hợp đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định này có thêm một hoặc nhiều hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên thì đóng bảo hiểm y tế theo hợp đồng lao động có mức tiền lương cao nhất.

4. Trường hợp đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo quy định tại Điều 6 Nghị định này đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế khác nhau quy định tại các Điều 1, 2, 3 và 4 Nghị định này thì đóng bảo hiểm y tế theo thứ tự như sau: Do người lao động và người sử dụng lao động đóng; do cơ quan bảo hiểm xã hội đóng; do ngân sách nhà nước đóng; do người sử dụng lao động đóng”.

* Về phương thức đóng: đóng hàng tháng cùng với BHXH, BHTN, BH TNLĐ, BNN.

* Thời điểm áp dụng: Theo hiệu lực thi hành của Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018./.


Cán bộ, công chức Bảo hiểm Xã hội tỉnh giải đáp các câu hỏi về chủ đề "Bảo hiểm y tế - hướng tới mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân"Đối tượng có thu nhập cao thì mức đóng được tính như thế nào ạ?

Cảm ơn Bạn đã tham gia buổi trực tuyến hôm nay. Vấn đề Bạn hỏi xin trả lời như sau:

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc theo quy định tại Điều 89 Luật BHXH và các văn bản hướng dẫn thi hành, cụ thể như sau:

“1. Tiền lương do Nhà nước quy định

1.1. Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có). Tiền lương này tính trên mức lương cơ sở.

Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc quy định tại điểm này bao gồm cả hệ số chênh lệch bảo lưu theo quy định của pháp luật về tiền lương”.

Tại Khoản 3 Điều 6, Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định: “Mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc quy định tại Điều này cao hơn 20 tháng lương cơ sở thì mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc bằng 20 tháng lương cơ sở.

Căn cứ Điều 15 Mục 3 Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định: Tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) theo quy định tại Điều 58 Luật Việc làm và các văn bản hướng dẫn thi hành, cụ thể như sau:

“1. Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tiền lương tháng đóng BHTN là tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc quy định tại Khoản 1 và Khoản 3 Điều 6.

2. Người lao động đóng BHTN theo chế độ tiền lương do đơn vị quyết định thì tiền lương tháng đóng BHTN là tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc quy định tại Khoản 2 Điều 6. Trường hợp mức tiền lương tháng của người lao động cao hơn 20 tháng lương tối thiểu vùng thì mức tiền lương tháng đóng BHTN bằng 20 tháng lương tối thiểu vùng”.

Đối chiếu với quy định trên, khi có thu nhập cao thuộc mức thu nhập  phải đóng BHXH, BHYT, BHTN, BH TNLĐ, BNN. Người lao động và chủ sử dụng lao động đóng BHXH, BHYT, BH TNLĐ, BNN tối đa bằng 20 tháng lương cơ sở tại thời điểm (lương cơ sở hiện nay 1.490.000 đồng), đóng BHTN bằng 20 tháng lương tối thiều vùng (mức tiền lương tối thiều vùng 4 là 3.250.000 đồng)./.


Cán bộ, công chức Bảo hiểm Xã hội tỉnh giải đáp các câu hỏi về chủ đề "Bảo hiểm y tế - hướng tới mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân"Thưa các cơ quan chức năng, cho tôi hỏi: Trách nhiệm đóng BHYT của các đối tượng được quy định như thế nào?

Cảm ơn Bạn đã tham gia buổi trực tuyến hôm nay. Vấn đề Bạn hỏi, trả lời như sau:

Căn cứ Điều 7 Nghị định Số: 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 quy định Mức đóng và trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế:
1. Mức đóng bảo hiểm y tế hằng tháng của các đối tượng được quy định như sau:
a) Bằng 4,5% tiền lương tháng của người lao động đối với đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định này.
- Người lao động trong thời gian nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày trở lên trong tháng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội thì không phải đóng bảo hiểm y tế nhưng vẫn được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế;
- Người lao động trong thời gian bị tạm giam, tạm giữ hoặc tạm đình chỉ công tác để điều tra, xem xét kết luận có vi phạm hay không vi phạm pháp luật thì mức đóng hằng tháng bằng 4,5% của 50% mức tiền lương tháng của người lao động. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền kết luận là không vi phạm pháp luật, người lao động phải truy đóng bảo hiểm y tế trên số tiền lương được truy lĩnh;
b) Bằng 4,5% tiền lương hưu, trợ cấp mất sức lao động đối với đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định này;
c) Bằng 4,5% tiền lương tháng của người lao động trước khi nghỉ thai sản đối với đối tượng quy định tại khoản 5 Điều 2 Nghị định này;
d) Bằng 4,5% tiền trợ cấp thất nghiệp đối với đối tượng quy định tại khoản 6 Điều 2 Nghị định này;
đ) Bằng 4,5% mức lương cơ sở đối với các đối tượng khác;
e) Mức đóng bảo hiểm y tế của đối tượng quy định tại Điều 5 Nghị định này như sau: Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở; người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất; từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.
Việc giảm trừ mức đóng bảo hiểm y tế theo quy định tại điểm này được thực hiện khi các thành viên tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình cùng tham gia trong năm tài chính.
2. Đối với đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng thì không áp dụng giảm trừ mức đóng theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều này.
3. Trường hợp đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định này có thêm một hoặc nhiều hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên thì đóng bảo hiểm y tế theo hợp đồng lao động có mức tiền lương cao nhất.
4. Trường hợp đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo quy định tại Điều 6 Nghị định này đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế khác nhau quy định tại các Điều 1, 2, 3 và 4 Nghị định này thì đóng bảo hiểm y tế theo thứ tự như sau: Do người lao động và người sử dụng lao động đóng; do cơ quan bảo hiểm xã hội đóng; do ngân sách nhà nước đóng; do người sử dụng lao động đóng.
5. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính trình Chính phủ điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế để đảm bảo cân đối quỹ bảo hiểm y tế, phù hợp với khả năng ngân sách nhà nước và đóng góp của các đối tượng có trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế theo quy định của Luật bảo hiểm y tế./.

 


Cán bộ, công chức Bảo hiểm Xã hội tỉnh giải đáp các câu hỏi về chủ đề "Bảo hiểm y tế - hướng tới mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân"Ban tổ chức cho tôi hỏi: Thân nhân của sỹ quan Quân đội nhân dân được ngân sách nhà nước đóng BHYT gồm những đối tượng nào? Tôi xin cảm ơn.

Cảm ơn Ông đã tham gia buổi trực tuyến hôm nay. Vấn đề Ông hỏi, trả lời như sau:

Căn cứ khoản 13 Điều 3 Chương I Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế, được quy định như sau: Thân nhân của sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, binh sỹ quân đội đang tại ngũ, sỹ quan, hạ sỹ quan nghiệp vụ và sỹ quan, hạ sỹ quan chuyên môn, kỹ thuật đang công tác trong lực lượng công an nhân dân, học viên công an nhân dân, hạ sỹ quan, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, học viên cơ yếu được hưởng chế độ, chính sách theo chế độ, chính sách đối với học viên ở các trường quân đội, công an, gồm:
a) Cha đẻ, mẹ đẻ; cha đẻ, mẹ đẻ của vợ hoặc chồng; người nuôi dưỡng hợp pháp của bản thân, của vợ hoặc của chồng;
b) Vợ hoặc chồng;
c) Con đẻ, con nuôi hợp pháp từ trên 6 tuổi đến dưới 18 tuổi; con đẻ, con nuôi hợp pháp từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học phổ thông./.

 


Qúy cấp cho tôi biết: Quỹ BHYT chi trả như thế nào khi người tham gia BHYT đi khám chữa bệnh có sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao, chi phí lớn?

Cảm ơn bạn đã tham gia buổi giao lưu trực tuyến về chính sách BHYT BHXH

Cơ quan BHXH xin trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Hiện nay không còn quy định về thanh toán chi phi kỹ thuật cao, chi phí lớn, mà quy định mức hưởng của các đối tượng tham gia BHYT như sau:

Theo Công văn số 3340/BHXH-ST ngày 07/08/2017 của BHXH Việt Nam quy định về mức hưởng và quyền lợi:

- Mức hưởng KCB BHYT của người có thẻ BHYT được mã hóa tại ô thứ 2, được ký hiệu bằng số (theo số thứ tự từ 1 đến 5). Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT, thì mức hưởng BHYT ghi trên thẻ BHYT là mức hưởng của đối tượng có quyền lợi cao nhất.

+ Ký hiệu bằng số 1: Được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí KCB thuộc phạm vi chi trả BHYT và không áp dụng giới hạn tỉ lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất, VTYT và DVKT theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế về danh mục và tỉ lệ, điều kiện thanh toán DVKT; bao gồm các đối tượng hưởng có ký hiệu là: CC, TE.

+ Ký hiệu bằng số 2: Được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí KCB thuộc phạm vi chi trả BHYT (có giới hạn tỉ lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất, VTYT và DVKT theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế); bao gồm các đối tượng hưởng có ký hiệu là: CK, CB, KC, HN, DT, DK, XD, BT, TS.

+ Ký hiệu bằng số 3: Được quỹ BHYT thanh toán 95% chi phí KCB thuộc phạm vi chi trả BHYT (có giới hạn tỉ lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất, VTYT và DVKT theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế); bao gồm các đối tượng hưởng có ký hiệu là: HT, TC, CN.

+ Ký hiệu bằng số 4: Được quỹ BHYT thanh toán 80% chi phí KCB thuộc phạm vi chi trả BHYT (có giới hạn tỉ lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất, VTYT và DVKT theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế); bao gồm các đối tượng hưởng có ký hiệu là: DN, HX, CH, NN, TK, HC, XK, TB, NO, CT, XB, TN, CS, XN, MS, HD, TQ, TA, TY, HG, LS, PV, HS, SV, GB, GD.

+ Ký hiệu bằng số 5: Được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí KCB, kể cả chi phí KCB ngoài phạm vi được hưởng BHYT; bao gồm các đối tượng hưởng có ký hiệu là QN, CA, CY.

Như vậy tùy theo đối tượng mà có mức hưởng  quy định như trên./.


Mức đóng, trách nhiệm và phương thức đóng BHYT của đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp, người lao động được hưởng chế độ ốm đau và thanh niên xung phong được quy định như thế nào ạ và thời điểm áp dụng?

Cảm ơn Ông đã tham gia buổi trực tuyến hôm nay. Vấn đề Ông hỏi, trả lời như sau:

- Căn cứ Điều 2 Chương I Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế, được quy định như sau: “1. Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng; 2. Người đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định của Chính phủ; 3. Người lao động nghỉ việc hưởng trợ cấp ốm đau do mắc bệnh thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành; 4. Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng; 5. Người lao động trong thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi;6. Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp”.
- Căn cứ điểm d khoản 5 Điều 3 Chương I Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế, được quy định như sau: Thanh niên xung phong đã được hưởng trợ cấp theo Quyết định số 170/2008/QĐ-TTg ngày 18 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bảo hiểm y tế và trợ cấp mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến và Nghị định số 112/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định về chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 – 1975.
- Căn cứ điểm b, c, d, đ khoản 1 Điều 7 Chương II Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế, được quy định như sau: Bằng 4,5% tiền lương hưu, trợ cấp mất sức lao động đối với đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định này; Bằng 4,5% tiền lương tháng của người lao động trước khi nghỉ thai sản đối với đối tượng quy định tại khoản 5 Điều 2 Nghị định này; Bằng 4,5% tiền trợ cấp thất nghiệp đối với đối tượng quy định tại khoản 6 Điều 2 Nghị định này; Bằng 4,5% mức lương cơ sở đối với các đối tượng khác.

Căn cứ quy định trên, mức đóng được tính như sau: Đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp: tính bằng 4,5% tiền lương hưu, trợ cấp mất sức lao động; người lao động được hưởng chế độ ốm đau: tính bằng 4,5% mức lương cơ sở Người lao động nghỉ việc hưởng trợ cấp ốm đau do mắc bệnh thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do cơ quan bảo hiểm xã hội đóng theo khoản 4 Điều 7 Chương II Nghị định số 146/2018/NĐ-CP. Riêng thanh niên xung phong: tính bằng 4,5% mức lương cơ sở do ngân sách nhà nước đóng theo khoản 4 Điều 7 Chương II Nghị định số 146/2018/NĐ-CP./.

 


Dạ cháu là sinh viên, cháu có mua bhyt ở trường nhưng về nhà cháu được tặng thẻ bhyt cận nghèo. Vậy giờ cháu trả lại thẻ bhyt mua ở trường có được không. Cháu cảm ơn ạ.

Cảm ơn Cháu đã tham gia buổi trực tuyến hôm nay. Vấn đề Cháu hỏi, trả lời như sau:

Căn cứ Điều 4 Chương I Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế, quy định như sau: “1. Người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo tiêu chí chuẩn cận nghèo theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; 2. Người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 9 Điều 3 Nghị định này; 3. Học sinh, sinh viên; 4. Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ”.
- Căn cứ Khoản 4 Điều 7 Chương II Nghị định số 146/2018/NĐ-CP quy định: “ 4. Trường hợp đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo quy định tại Điều 6 Nghị định này đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế khác nhau quy định tại các Điều 1, 2, 3 và 4 Nghị định này thì đóng bảo hiểm y tế theo thứ tự như sau: Do người lao động và người sử dụng lao động đóng; do cơ quan bảo hiểm xã hội đóng; do ngân sách nhà nước đóng; do người sử dụng lao động đóng”.
- Căn cứ Điều 12 và Khoản 2 Điều 13 Luật Bảo hiểm Y tế của Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 quy đinh: “Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế khác nhau quy định tại Điều 12 của Luật này thì đóng bảo hiểm y tế theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 12 của Luật này”.
- Căn cứ Khoản 2 Điều 14 Chương IV Nghị định số 146/2018/NĐ-CP quy định: “Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế thì được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế theo đối tượng có mức hưởng cao nhất quy định tại khoản 1 Điều này”
Căn cứ vào các quy định trên thì mỗi người chỉ có một thẻ BHYT duy nhất, do đó nếu Cháu đã có thẻ bảo hiểm y tế thuộc hộ gia đình cận nghèo, Cháu đến cơ quan BHXH tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nơi cháu tham gia BHYT học sinh, sinh viên để được hướng dẫn hoàn trả tiền thẻ BHYT học sinh sinh viên cấp trùng thời gian tham gia thẻ BHYT hộ gia đình cận nghèo theo quy định./.

 


Xin chào BHXH Bình Định, Trường hợp của tôi mua BHYT theo hộ gia đình có hiệu lực từ tháng 1/2020, đến tháng 4/2020 tôi tham gia bảo hiểm xã hội tại doanh nghiệp nhưng không biết thẻ theo hộ gia đình kia bị ngưng hiệu lực, giờ tôi muốn làm bồi hoàn khoản tiền đã mua thẻ hộ gia đình thì làm thế nào?

Cảm ơn Bạn đã tham gia buổi trực tuyến hôm nay. Vấn đề Bạn hỏi xin trả lời như sau:

Căn cứ Điều 20, Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14 tháng 4 năm 2017 quy định Hoàn trả tiền đóng BHYT:
1. Người đang tham gia BHYT theo đối tượng tại Khoản 4, 5 Điều 17 được hoàn trả tiền đóng BHYT trong các trường hợp sau:
1.1. Người tham gia được cấp thẻ BHYT theo nhóm đối tượng mới, nay báo giảm giá trị sử dụng thẻ đã cấp trước đó (có thứ tự đóng xếp sau đối tượng mới theo quy định tại Điều 12 Luật BHYT);
1.2. Được ngân sách nhà nước điều chỉnh tăng hỗ trợ mức đóng BHYT;
1.3. Bị chết trước khi thẻ BHYT có giá trị sử dụng.
2. Số tiền hoàn trả
Số tiền hoàn trả tính theo mức đóng BHYT và thời gian đã đóng tiền nhưng chưa sử dụng thẻ. Thời gian đã đóng tiền nhưng chưa sử dụng thẻ được tính từ thời điểm sau đây:
2.1. Từ thời điểm thẻ BHYT được cấp theo nhóm mới bắt đầu có giá trị sử dụng đối với đối tượng tại Điểm 1.1 Khoản 1 Điều này.
2.2. Từ thời điểm quyết định của cơ quan có thẩm quyền có hiệu lực đối với đối tượng tại Điểm 1.2 Khoản 1 Điều này.
2.3. Từ thời điểm thẻ có giá trị sử dụng đối với đối tượng tại Điểm 1.3 Khoản 1 Điều này.
Căn cứ Điều 26, Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14 tháng 4 năm 2017 quy định Thành phần hồ sơ hoàn trả tiền đã đóng đối với người tham gia BHYT theo hộ gia đình:
1. Thành phần hồ sơ
1.1. Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).
2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Đối chiếu quy định trên Bạn hãy liên hệ Cơ quan BHXH nơi tham gia đóng BHYT hộ gia đình để làm hồ sơ hoàn trả tiền đóng BHYT hộ gia đình thời gian còn lại của thẻ từ tháng 04/2020./.

 


Con của tôi sinh vào tháng 02/2020. Tôi muốn biết hồ sơ cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi bao gồm những gì? Xin cảm ơn quý cấp.

Cảm ơn Bạn đã tham gia buổi trực tuyến hôm nay. Vấn đề Bạn hỏi xin trả lời như sau:

Căn cứ Điều 7 Thông tư 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT ngày 15/5/2015 quy định như sau:

Điều 7. Hồ sơ thực hiện liên thông các thủ tục hành chính đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế
Người có yêu cầu thực hiện liên thông các thủ tục hành chính đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi phải nộp các loại giấy tờ quy định tại các khoản 1, 2, 5 Điều 6 Thông tư liên tịch này.
– Tờ khai đăng ký khai sinh theo mẫu quy định.
– Giấy chứng sinh do cơ sở y tế nơi trẻ em sinh ra cấp; nếu trẻ em sinh ra ngoài cơ sở y tế thì giấy chứng sinh được thay bằng văn bản xác nhận của người làm chứng; trường hợp không có người làm chứng thì người đi khai sinh phải làm giấy cam đoan về việc sinh là có thực.
Trường hợp đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra do mang thai hộ thì nộp thêm văn bản chứng minh việc mang thai hộ theo quy định của pháp luật.
– Tờ khai tham gia bảo hiểm y tế theo mẫu TK1-TS được ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH.
Nơi đăng ký tham gia BHYT: UBND xã, phường nơi có sổ hộ khẩu./.


Tôi nộp tiền mua BHYT hộ gia đình vào tháng 12/2019. Thẻ BHYT của tôi được cấp có thời hạn từ tháng 1/2020. Đến tháng 5/2020 thẻ BHYT hộ gia đình của bố và mẹ tôi hết hạn và phải đi gia hạn. Xin cho tôi hỏi: Trường hợp của tôi được tính là tham gia BHYT theo năm tài chính là năm 2019 hay 2020? Khi bố, mẹ tôi đi gia hạn BHYT thì có được giảm trừ khi mua BHYT theo hộ gia đình không?Thủ tục để được giảm trừ là như thế nào? Xin cảm ơn.

Cảm ơn Bạn đã tham gia buổi trực tuyến hôm nay. Vấn đề Bạn hỏi xin trả lời như sau:

Căn cứ quy định tại Điểm e, Khoản 1, Điều 7 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT thì khi các thành viên tham gia BHYT theo hộ gia đình cùng tham gia trong năm tài chính, mức đóng BHYT của người thứ nhất bằng 4,5% mức lương cơ sở (100%); người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất, từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

Như vậy theo nội dung Bạn hỏi, thẻ BHYT của Bạn có giá trị sử dụng từ tháng 01/2020, được xác định năm tài chính là năm 2020 và đóng 100% mức đóng. Đến tháng 5/2020, bố mẹ Bạn tham gia BHYT, thì mức đóng BHYT của bố, mẹ Bạn sẽ lần lượt là 70%, 60%  mức đóng của Bạn. Về thủ tục để được giảm trừ: kê thai đầy đủ thông tin vào Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (mẫu TK1-TS)./.

 


Xin cơ quan BHXH cho hỏi, tôi vừa hưởng Bảo hiểm thất nghiệp vừa đóng BHXH tự nguyện có được hay không, thủ tục như thế nào?

Cảm ơn Bạn đã tham gia buổi trực tuyến hôm nay. Vấn đề Bạn hỏi xin trả lời như sau:

Theo quy định hiện hành, trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp thì Bạn có thể đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Về hồ sơ, thủ tục:

Căn cứ quy định tại điểm b khoản 1 Điều 97 của Luật bảo hiểm xã hội 2014:
” Điều 97. Hồ sơ đăng ký tham gia và cấp sổ bảo hiểm xã hội
1. Hồ sơ đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu bao gồm:
b) Tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động.”
Điều luật trên được hướng dẫn cụ thể tại Điều 24 Quyết định 595/QĐ- BHXH như sau:
“Điều 24. Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện; cấp sổ BHXH
1. Thành phần hồ sơ:
1.1. Người tham gia: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).
1.2. Đại lý thu/Cơ quan BHXH (đối với trường hợp người tham gia đăng ký trực tiếp tại cơ quan BHXH): Danh sách người tham gia BHXH tự nguyện (Mẫu D05-TS).
2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ”.

Như vậy, để tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bạn cần khai tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH theo mẫu TK1-TS và nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi cư trú. Nếu bạn chưa có sổ bảo hiểm thì cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ cấp sổ bảo hiểm cho bạn trong thời hạn quy định tại điểm b, khoản 3 Điều 99 Luật bảo hiểm xã hội 2014:“b) 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lần đầu;”.

Theo đó, nếu bạn tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu, sau khi nhận đủ hồ sơ cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ cấp sổ bảo hiểm cho bạn trong thời hạn 05 ngày./.

 


Trong gia đình có mẹ được BHYT ngân sách nhà nước cấp, con có BHYT học sinh, vợ có BHYT công nhân, vậy khi chồng tham gia BHYT tự nguyện thì đóng với mức bao nhiêu tiền?

Cảm ơn Ông đã tham gia buổi trực tuyến hôm nay. Vấn đề Ông hỏi xin trả lời như sau:

Căn cứ Điều 5 Nghị định Số: 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 quy định Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình:
"1. Người có tên trong sổ hộ khẩu, trừ những người thuộc đối tượng quy định tại các Điều 1, 2, 3, 4 và 6 Nghị định này.
2. Người có tên trong sổ tạm trú, trừ đối tượng quy định tại các Điều 1, 2, 3 , 4 và 6 Nghị định này và đối tượng đã tham gia bảo hiểm y tế theo quy định tại khoản 1 Điều này".

Căn cứ Điểm e, Khoản 1, Điều 7 Nghị định Số: 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 quy định Mức đóng và trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế:
e) Mức đóng bảo hiểm y tế của đối tượng quy định tại Điều 5 Nghị định này như sau: Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở; người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất; từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.
Việc giảm trừ mức đóng bảo hiểm y tế theo quy định tại điểm này được thực hiện khi các thành viên tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình cùng tham gia trong năm tài chính.

Đối chiếu quy định trên, Mẹ, Vợ, Con của Ông không cùng thuộc Nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình với Ông nên không được tính giảm trừ. Vì vậy, Ông tham gia với mức đóng: lương cơ sở tại thời điểm (hiện nay là 1.490.000 đồng) x 4.5% x số tháng tham gia./.

 


Con tôi vào đại học đã mua thẻ BHYT tại trường. Thẻ có giá trị từ ngày 01/01/2020 đến hết 31/12/2020 nhưng được mấy tháng vì lý do sức khỏe cháu phải nghỉ học về nhà điều trị bệnh và tại nơi cư trú không có bệnh viện tuyến huyện mà chỉ có trạm y tế xã phường, bệnh xá quân y và bệnh viện tuyến tỉnh. Vậy tôi phải làm gì để cháu được hưởng KCB BHYT đúng tuyến?

Cảm ơn Ông đã tham gia buổi giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH, BHYT.

Cơ quan BHXH xin trả lời câu hỏi của Ông như sau:

1. Trường hợp trường đại học cháu đang theo học đóng trên địa bàn tỉnh Bình Định: Nếu nơi đăng ký KCB ban đầu của cháu từ tuyến huyện trở xuống thì được hưởng KCB BHYT đúng tuyến khi đến KCB tại trạm y tế xã, phường tại nơi cư trú.

2. Trưởng hợp trường đại học cháu đang theo học đóng ngoài tỉnh: Để cháu được hưởng KCB BHYT đúng tuyến đề nghị Ông liên hệ với trường đại học cháu đang theo học để làm việc với nơi cấp thẻ BHYT xin được chuyển nơi đăng ký KCB ban đầu về trạm y tế xã, phường gần nơi cư trú của cháu./.


Em vừa tốt nghiệp đại học, trong thời gian thử việc tại công ty, em không được đóng BHXH, vì vậy em muốn tiếp tục tham gia BHYT để cộng nối vào thẻ BHYT sinh viên để đảm bảo sự liên tục được không. Nhờ cơ quan BHXH tư vấn giúp em.

Cảm ơn Bạn đã tham gia buổi trực tuyến hôm nay. Vấn đề Bạn hỏi xin trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 22 Bộ Luật lao động năm 2012: Trong thời gian thử việc người lao động không thuộc đối tượng đóng BHXH bắt buộc.

Để thời gian tham gia BHYT liên tục, bạn tham gia BHYT hộ gia đình theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018./.

 


Thân nhân của sỹ quan Quân đội nhân dân, nghĩa vụ quân sự, Công an nhân dân và cơ yếu được ngân sách nhà nước đóng BHYT gồm những đối tượng nào?

Cảm ơn Bạn đã tham gia buổi trực tuyến hôm nay. Vấn đề Bạn hỏi xin trả lời như sau:

Căn cứ khoản 13 Điều 3 Nghị 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 quy định đối tượng Thân nhân của sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, binh sỹ quân đội đang tại ngũ, sỹ quan, hạ sỹ quan nghiệp vụ và sỹ quan, hạ sỹ quan chuyên môn, kỹ thuật đang công tác trong lực lượng công an nhân dân, học viên công an nhân dân, hạ sỹ quan, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, học viên cơ yếu được hưởng chế độ, chính sách theo chế độ, chính sách đối với học viên ở các trường quân đội, công an, gồm:
a) Cha đẻ, mẹ đẻ; cha đẻ, mẹ đẻ của vợ hoặc chồng; người nuôi dưỡng hợp pháp của bản thân, của vợ hoặc của chồng;
b) Vợ hoặc chồng;
c) Con đẻ, con nuôi hợp pháp từ trên 6 tuổi đến dưới 18 tuổi; con đẻ, con nuôi hợp pháp từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học phổ thông./.

 


Tôi có hộ khẩu thường trú ở thị xã Hoài Nhơn nhưng hiện đang làm việc và đăng ký tạm trú tại thành phố Quy Nhơn. Vậy tôi phải đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ở đâu?

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định xin trả lời như sau:

Theo quy định tại điều 8 thông tư số 40/2015/TT-BYT, ngày 16/11/2015 thông tư quy định đăng ký khám khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh BHYT: Người tham gia bảo hiểm y tế được quyền đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu (sau đây gọi tắt là khám bệnh, chữa bệnh ban đầu) tại một trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Điều 3 và Điều 4 Thông tư này không phân biệt địa giới hành chính, phù hợp với nơi làm việc, nơi cư trú và khả năng đáp ứng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

          Đối chiếu với các quy định trên, bạn hiện đang làm việc và đăng ký tạm trú tại thành phố Quy Nhơn thì bạn được đăng ký KCB ban đầu tại một trong các Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tuyến xã và tương đương quy định tại Điều 3 và Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tuyến huyện và tương đương Điều 4 Thông tư số 40/2015/TT-BYT trên địa bàn thành phố Quy Nhơn.

Cảm ơn bạn đã tham gia buổi giao lưu trực tuyến./.


Trước khi đi làm tôi được cấp bhyt dạng chính sách, nhưng sau khi đi làm, thẻ bhyt của tôi lại bị đổi sang bhyt do doanh nghiệp đóng, bây giờ tôi muốn đổi lại dạng chính sách như ban đầu thì có được không và phải làm như thế nào ạ?

Cảm ơn Bạn đã tham gia buổi trực tuyến hôm nay. Vấn đề Bạn hỏi xin trả lời như sau:

- Thứ nhất, về đối tượng tham gia bảo hiểm y tế.
Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 13 Luật bảo hiểm y tế năm 2014: "2. Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế khác nhau quy định tại Điều 12 của Luật này thì đóng bảo hiểm y tế theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 12 của Luật này".

Tại Chương I Nghi định 146/2018/NĐ-CP có quy định nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo tứ tự nhóm từ 1 đến 6.

1/ Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng
2/Nhóm do cơ quan bảo hiểm xã hội đóng
3/Nhóm do ngân sách nhà nước đóng
4/Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng
5/ Nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình
6/ Nhóm do người sử dụng lao động đóng

Vậy khi Bạn đi làm ở doanh nghiệp có đóng BHXH thuộc nhóm 1, nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng, nên Bạn phải tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BH TNLĐ, BNN theo quy định.

- Thứ hai, về xác định mức hưởng bảo hiểm y tế trong trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế.
Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 14 Nghị định 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm y tế quy định về mức hưởng bảo hiểm y tế “2. Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế thì được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế theo đối tượng có mức hưởng cao nhất quy định tại khoản 1 Điều này”.

Theo quy định trên, khi Bạn thuộc 02 đối tượng tham gia bảo hiểm y tế (doanh nghiệp và ngân sách nhà nước đóng), Bạn cung cấp hồ sơ có liên quan đến đối tượng do ngân sách nhà nước đóng để cơ quan BHXH đổi mã quyền lợi cao hơn (chuyển mã hưởng 4 sang mã hưởng 2)./.

 


Cho em hỏi là cty em có lao động nữ nghỉ thai sản từ tháng 11/2019 đến tháng 4/2020, sau khi hết thai sản em báo giảm nghỉ không lương tháng 5 luôn thì có phải đóng tiền bhyt tháng 5 của người này không ạ

Cảm ơn Bạn đã tham gia buổi trực tuyến hôm nay. Vấn đề Bạn hỏi xin trả lời như sau:

Căn cứ quy định tại Quyết định số 595/QĐ-BHXH của Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ngày 14 tháng 4 năm 2017: Khi có phát sinh giảm lao động, đơn vị phải kịp thời lập danh sách báo giảm gửi cơ quan BHXH qua hệ thống giao dịch điện tử ngay trong tháng (tính đến ngày cuối cùng của tháng đó). Nếu báo giảm sau ngày cuối cùng của tháng giảm thì phải đóng hết giá trị thẻ BHYT của tháng kế tiếp và thẻ BHYT có giá trị sử dụng hết tháng đó.
Đối chiếu quy định trên, nếu thời gian Công ty Bạn gửi hồ sơ báo giảm nghỉ không lương trước ngày 30/4/2020 thì không phải đóng tiền BHYT tháng 5, còn nếu Công ty Bạn gửi hồ sơ báo giảm nghỉ không lương từ ngày 01/5/2020 trở đi thì phải đóng tiền BHYT cho tháng 5./.


Kính thưa đơn vị tổ chức buổi giao lưu, tôi muốn biết các trường hợp thông tuyến bảo hiểm y tế tuyến huyện và mức hưởng? Tôi xin cảm ơn.

Cảm ơn Ông đã tham gia buổi giao lưu trực tuyến về chính sách BHYT BHXH

Cơ quan BHXH xin trả lời câu hỏi của Ông về các trường hợp thông tuyến bảo hiểm y tế và mức hưởng, như sau:

Theo quy định tại khoản 4 Điều 22 Luật BHYT năm 2014: Người tham gia bảo hiểm y tế đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện được quyền khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện trong cùng địa bàn tỉnh có mức hưởng BHYT như trường hợp khám chữa bệnh đúng tuyến./.


Tôi muốn hỏi là thời gian để hưởng BHXH một lần là ít nhất một năm, như vậy thời gian một năm đó có phải tính theo ngày trong quyết định chấm dứt hợp đồng lao động của công ty hay không

Cảm ơn Ông đã tham gia buổi giao lưu trực tuyến hôm nay. Vấn đề của Ông hỏi Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh trả lời như sau:

Căn cứ Khoản 1, Điều 1, Nghị quyết số 93/2015/QH13 :

 Người lao động được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội để đủ điều kiện hưởng lương hưu nhằm bảo đảm cuộc sống khi hết tuổi lao động theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014.

Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sau một năm nghỉ việc, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội khi có yêu cầu thì được nhận bảo hiểm xã hội một lần.

 Theo quy định nêu trên, nếu sau thời gian một năm  (12 tháng) tính theo ngày trong quyết định chấm dứt hợp đồng lao động của công ty thì Ông được yêu cầu nhận bảo hiểm xã hội một lần./. 


Cho tôi hỏi: Hiện nay có mấy loại hình bảo hiểm y tế đang được thực hiện?

Trả lời: Cảm ơn Bà đã tham gia buổi Giao lưu trực tuyến hôm nay. Vấn đề của Bà hỏi Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh trả lời như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014 quy định: “Bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm bắt buộc được áp dụng đối với các đối tượng theo quy định của Luật để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do Nhà nước tổ chức thực hiện”.

Vì vậy, Bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm bắt buộc và chỉ một hình thức như vậy, do Nhà nước tổ chức thực hiện./.


Xin chào cơ quan BHXH, em muốn hỏi hiện em đang làm việc tại 2 công ty khác nhau. Em có cần đóng BHXH ở cả 2 công ty không ạ? Em xin cảm ơn.

Cảm ơn Bạn đã tham gia buổi trực tuyến hôm nay. Vấn đề Bạn hỏi xin trả lời như sau:

Căn cứ khoản 4 Điều 85 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định: “4. Người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 2 của Luật này mà giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động thì chỉ đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại khoản 1 Điều này đối với hợp đồng lao động giao kết đầu tiên”.

Căn cứ điểm 2 khoản 7 Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế năm 2014 quy định: “2. Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế khác nhau quy định tại Điều 12 của Luật này thì đóng bảo hiểm y tế theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 12 của Luật này.

Trường hợp đối tượng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 12 của Luật này có thêm một hoặc nhiều hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên thì đóng bảo hiểm y tế theo hợp đồng lao động có mức tiền lương cao nhất.

Trường hợp đối tượng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 12 của Luật này đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế khác nhau quy định tại Điều 12 của Luật này thì đóng bảo hiểm y tế theo thứ tự như sau: do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng, do ngân sách nhà nước đóng, do đối tượng và Ủy ban nhân dân cấp xã đóng”.

Căn cứ khoản 1 Điều 43 Luật Việc làm năm 2013 quy định:” 1. Người lao động phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc như sau:
a) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn;
b) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn;
c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.
Trong trường hợp người lao động giao kết và đang thực hiện nhiều hợp đồng lao động quy định tại khoản này thì người lao động và người sử dụng lao động của hợp đồng lao động giao kết đầu tiên có trách nhiệm tham gia bảo hiểm thất nghiệp.”

Căn cứ điểm 1.2, 1.4 khoản 1 Điều 21 và Điều 22 Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy đinh:
"1.2. Người làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn và HĐLĐ có thời hạn từ đủ 03 tháng trở lên và người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng (thực hiện từ ngày 01/01/2018). Không bao gồm người lao động là người giúp việc gia đình;1.4. Trường hợp người lao động giao kết HĐLĐ với nhiều người sử dụng lao động thì người sử dụng lao động phải đóng BHTNLĐ, BNN theo từng HĐLĐ đã giao kết nếu người lao động thuộc đối tượng phải tham gia BHXH bắt buộc”.
Từ ngày 01/6/2017, người sử dụng lao động hằng tháng đóng bằng 0,5% trên quỹ tiền lương đóng BHXH của người lao động.

Căn cứ vào các quy định trên, khi Bạn làm việc ở 02 Công ty khác nhau thì đóng BHXH, BHTN theo HĐLĐ giao kết đầu tiên, đóng BHYT theo HĐLĐ có mức tiền lương cao nhất, đóng BH TNLĐ, BNN theo từng HĐLĐ./.


Em muốn hỏi, em được công ty thưởng do bán hàng đạt doanh số thì tiền thưởng này có được tính vào phần đóng BHXH không, xin cảm ơn.

Cảm ơn Bạn đã tham gia buổi trực tuyến hôm nay. Vấn đề Bạn hỏi xin trả lời như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 30 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 như sau:
“ Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không bao gồm các khoản chế độ và phúc lợi khác, như tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 của Bộ luật lao động, tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động theo khoản 11 Điều 4 của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động”.
Như vậy, khoản tiền thưởng theo doanh số bán hàng mà Bạn hỏi thì không phải đóng bảo hiểm xã hội./.


Thẻ bảo hiểm của tôi trước đây đăng kí khám tại phòng khám Phạm Ngọc Thạch, nhưng gần đây tôi đi khám thì được biết thẻ của tôi đã thay đổi thành bệnh viện đa khoa tỉnh mở rộng, tôi có hỏi đại lý thì họ trả lời là chắc lúc làm thẻ bị nhầm. đại lý nói tôi là lên cơ quan bảo hiểm để đổi lại thẻ, nhưng tôi không biết như thế nào. Vì tôi không có yêu cầu đổi phòng khám mà sao lại bị đổi. Tôi muốn hỏi quý cơ quan tôi vẫn giữ thẻ cũ để đi khám bệnh có được không, số thẻ của tôi là GD4525220134143.

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định xin trả lời như sau:

Ngày 24/12/2109, BHXH tỉnh Bình Định có công văn số 1899/BHXH-CST về việc gia hạn thẻ BHYT năm 2019 nêu cụ thể như sau:

           - Từ ngày 01/01/2018, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định đã thực hiện cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH cho toàn bộ các đối tượng tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh Bình Định.

          - Thẻ BHYT đã cấp theo mã số BHXH (Thời hạn sử dụng thẻ BHYT: chỉ in “Giá trị sử dụng: từ ngày .../.../...”), nếu các thẻ này không có thay đổi thông tin trên thẻ BHYT, thì BHXH tỉnh Bình Định chỉ gia hạn tiếp giá trị sử dụng của thẻ BHYT trên dữ liệu phần mềm, không in cấp lại thẻ BHYT. Đối tượng tham gia BHYT tiếp tục sử dụng thẻ BHYT đã được cấp trước kia để đi khám chữa bệnh cho các năm tiếp theo.

          - Cơ quan Bảo hiểm xã hội chỉ in cấp lại thẻ BHYT khi có thay đổi thông tin về nhân thân như: họ tên, ngày tháng sinh, địa chỉ hoặc thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu.

Theo quy định nêu trên, bạn vẫn dùng thẻ BHYT có mã số  là GD4525220134143 để đi khám chữa bệnh.

Cảm ơn bạn đã tham gia buổi giao lưu trực tuyến./.


Cho tôi hỏi: Trách nhiệm trong quản lý nhà nước về BHYT được quy định thế nào?

Trả lời: Cảm ơn Ông đã tham gia buổi Giao lưu trực tuyến hôm nay. Vấn đề của Ông hỏi Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh trả lời như sau:

Căn cứ Điều 5 Luật Bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014 quy định:

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế.

2. Bộ Y tế chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế.

3. Bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình phối hợp với Bộ Y tế thực hiện quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế.

4. Uỷ ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế tại địa phương.

Như vậy, BHYT do Nhà nước quản lý thống nhất từ Trung uong đến địa phương. Bộ Y tế được Chính phủ giao nhiệm vụ thực hiện quản lý nhà nước về BHYT, các bộ, ngành phối hợp và UBND các cấp thục hiện quản lý nhà nước tại địa phương./.


Cho em hỏi, em đang làm công ty may thì nghỉ ngang, công ty không chịu chốt sổ cho em, vậy em tự đi chốt sổ được không, phải tới đâu và cần đem giấy tở gì. Xin BHXH trả lời giúp.

Vấn đề Bạn hỏi, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định xin trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 5, Điều 21, Luật BHXH sổ 58/2014/QH13 thì người sử dụng lao động có trách nhiệm: "Phối hợp với cơ quan BHXH trả sổ cho người lao động, xác nhận thời gian đóng BHXH khi người lao động chấm dứt HĐLĐ, HĐ làm việc hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật".

Vì vậy, đề nghị Bạn liên hệ với Công ty may thực hiện lập hồ sơ đề nghị chốt sổ BHXH nộp cơ quan BHXH để được xem xét, giải quyết.

Cảm ơn Bạn đã tham gia buổi giao lưu trực tuyến./.


Hiện nay, Nhà nước có chính sách gì đối với bảo hiểm y tế?

Trả lời: Cảm ơn Ông đã tham gia buổi Giao lưu trực tuyến hôm nay. Vấn đề của Ông hỏi Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh trả lời như sau:

Căn cứ Điều 14 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 quy định như sau:

1. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các Điều 26, 27 và 28 của Luật bảo hiểm y tế; khoản 4 và 5 Điều 22 của Luật bảo hiểm y tế thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau:

a) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại các khoản 3, 4, 8, 9, 11 và 17 Điều 3 Nghị định này;

b) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh và không áp dụng giới hạn tỷ lệ thanh toán thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế đối với:

- Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945;

- Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945;

- Bà mẹ Việt Nam anh hùng;

- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh khi điều trị vết thương, bệnh tật tái phát;

- Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên;

- Trẻ em dưới 6 tuổi.

c) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh tại tuyến xã;

d) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với trường hợp chi phí cho một lần khám bệnh, chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở;

đ) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 05 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến./.

e) 95% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 2, khoản 12 Điều 3 và khoản 1 và 2 Điều 4 Nghị định này;

g) 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với các đối tượng khác;

h) Người bệnh được cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến trên chẩn đoán, chỉ định điều trị và chuyển về để quản lý, theo dõi, cấp phát thuốc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến xã theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế thì được quỹ bảo hiểm y tế chi trả trong phạm vi được hưởng và mức hưởng quy định tại điểm a, b, đ, e và g khoản 1 Điều này.

2. Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế thì được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế theo đối tượng có mức hưởng cao nhất quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến, sau đó được cơ sở nơi tiếp nhận chuyển tuyến đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo mức hưởng quy định tại khoản 3 Điều 22 của Luật bảo hiểm y tế, trừ các trường hợp sau: cấp cứu; đang điều trị nội trú được phát hiện bệnh khác ngoài phạm vi chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; tình trạng bệnh diễn biến vượt quá khả năng chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

4. Người tham gia bảo hiểm y tế đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại trạm y tế tuyến xã giáp ranh của tỉnh giáp ranh được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng và mức hưởng quy định tại khoản 1 Điều này khi đến khám bệnh, chữa bệnh tại trạm y tế tuyến xã giáp ranh của tỉnh giáp ranh.

5. Trường hợp chuyển đổi mức hưởng bảo hiểm y tế thì mức hưởng bảo hiểm y tế mới được tính từ thời điểm thẻ bảo hiểm y tế mới có giá trị sử dụng../.


Bảo hiểm xã hội tỉnh có thể cho biết cách để thay đổi thông tin tài khoản ATM để nhận lương hưu được không ạ.

 

Trả lời:  Cảm ơn Bạn đã tham gia giao lưu trực tuyến trên cổng thông tin điện tử

         Vấn đề Bạn hỏi BHXH tỉnh Bình định xin trả lời như sau:

      Muốn thay đổi thông tin tài khoản ATM để nhận lương hưu,  Bạn đăng nhập vào trang thông tin điện tử https://binhdinh.baohiemxahoi.gov.vn/vanban/Pages/bieu-mau.aspx?ItemID=937"  chọn mẫu số 02-CBH  Thông báo thay đổi thông tin người hưởng kèm theo Quyết định số 166/QĐ-BHXH, để kê khai hoặc đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ tại BHXH nơi cư trú để được hướng dẫn điền thông tin cá nhân./.


Tôi đang kinh doanh hộ cá thể. Tôi muốn tham gia đóng BHYT. Vậy tôi phải đóng BHYT như thế nào và mức đóng là bao nhiêu?

Cảm ơn Bạn đã tham gia buổi trực tuyến hôm nay. Vấn đề Bạn hỏi xin trả lời như sau:

Bạn đang là chủ hộ kinh doanh cá thể nên không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Do vậy, Bạn tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình.

Theo quy định tại Điều 5, điểm e khoản 1 Điều 7 Nghị định 146/2018/NĐ-CP, đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình bao gồm: Người có tên trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú, trừ những người thuộc nhóm đối tượng do người lao động và người sử dụng lao động cùng đóng, do cơ quan bảo hiểm xã hội đóng, do ngân sách Nhà nước đóng, được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng hoặc do người sử dụng lao động đóng.

* Quy định mức đóng BHYT của các thành viên hộ gia đình như sau:

- Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở (mức lương cơ sở hiện nay 1.490.000 đồng);

- Người thứ 2 đóng bằng 70% mức đóng của người thứ nhất;

- Người thứ 3 đóng bằng 60% mức đóng của người thứ nhất;

- Người thứ 4 đóng bằng 50% mức đóng của người thứ nhất;

- Từ người thứ 5 trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất./.

 

 

 

/.


Hộ khẩu của tôi ở Mỹ Châu, Phù Mỹ xin hỏi con gái tôi 3 tuổi thẻ bảo hiểm có được đăng ký khám ở bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định không? Xin cảm ơn

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định xin trả lời như sau:

Theo quy định tại tiết d khoản 2 Điều 9 Thông tư 40/2015/TT-BYT: trẻ em dưới 6 tuổi được đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định tại các khoản 1, 2, 4 và 5 Điều 5 Thông tư này.

Đối chiếu với quy định nêu trên, thì con bạn là đối tượng trẻ em dưới 6 tuổi được đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại Bệnh viện tỉnh Bình Định

Cảm ơn bạn đã tham gia buổi giao lưu trực tuyến./.


Người lao động trước khi bị tai nạn đã uống rượu, bia thì có được thanh toán chế độ tai nạn lai động không? Xin cảm ơn.

 

Trả lời:  Cảm ơn Bạn đã tham gia giao lưu trực tuyến trên cổng thông tin điện tử

         Vấn đề Bạn hỏi BHXH tỉnh Bình định xin trả lời như sau:

Căn cứ tại Khoản 1, Điều 40 Luật an toàn, vệ sinh lao động, Trường hợp người lao động không được hưởng chế độ từ người sử dụng lao động khi bị tai nạn lao động quy định tại Điều 38 và Điều 39 của Luật này nếu bị tai nạn lao động thuộc một trong các nguyên nhân sau: " Do sử dụng ma túy, chất gây nghiện khác trái với quy định của Pháp luật..."

 Trường hợp Bạn hỏi không đủ điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động./.

 

 Tôi tham gia BHYT hộ gia đình hơn 5 năm tại Phù Cát, nơi đăng kí khám bệnh ban đầu là Trung tâm Y tế huyện Phù Cát. Nhưng nay tôi vào Tp. Hồ Chí Minh làm việc thì thẻ BHYT của tôi được khám ở bệnh viện nào để hưởng quyền lợi đúng tuyến?

Cảm ơn Bà đã tham gia buổi giao lưu trực tuyến về chính sách BHYT BHXH

Cơ quan BHXH xin trả lời câu hỏi của Bà như sau:

Theo khoản 3 Điều 22 Luật BHYT năm 2014 quy định:

- Trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo mức hưởng như sau:

+ Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú;

+ Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2020; 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trong phạm vi cả nước;

+ Tại bệnh viện tuyến huyện là 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh.

Như vậy, để được khám chữa bệnh đúng tuyến thì Bà đến khám chữa bệnh tại các bệnh viện quận, huyện của TP Hồ Chí Minh./.


Cha tôi đã đóng BHXH được 17 năm, năm nay 60 tuổi, vừa nghỉ việc ở nhà, cha tôi muốn đóng tiếp để hưởng lương hưu thì phải làm thế nào?

Trả lời: Cảm ơn Ông đã tham gia buổi Giao lưu trực tuyến hôm nay. Vấn đề của Ông hỏi Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh trả lời như sau:

Căn cứ điểm e khoản 1 Điều 9 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ ban hành quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện, trường hợp người lao động đã điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng 1 lần cho những năm còn thiếu cho đủ 20 năm tham gia BHXH để đủ điều kiện hưởng lương hưu.

Do vậy, trường hợp của Ông đến thời điểm đủ 60 tuổi đã nghỉ việc và có 17 năm tham gia đóng BHXH thì có thể tham gia BHXH tự nguyện và được đóng 1 lần cho thời gian 3 năm còn thiếu (để đủ 20 năm) thì đủ điều kiện hưởng lương hưu./.


Xin hỏi tham gia BHYT hộ gia đình ở Quy Nhơn được đăng ký khám chữa bệnh ban đầu ở những bệnh viện nào?

Cảm ơn bạn đã tham gia buổi giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH, BHYT.

Cơ quan BHXH xin trả lời câu hỏi của bạn khi tham gia BHYT hộ gia đình ở Quy Nhơn được đăng ký khám chữa bệnh ban đầu ở những bệnh viện nào.

Tại khoản 1 Điều 26 Luật BHYT năm 2014 quy định:"Người tham gia bảo hiểm y tế có quyền đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến xã, tuyến huyện hoặc tương đương; trừ trường hợp được đăng ký tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến tỉnh hoặc tuyến trung ương theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế". Theo đó, bạn là đối tượng tham gia BHYT hộ gia đinh ở Quy Nhơn được đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại các cơ sở KCB như sau:

1. Trung tâm y tế thành phố Quy Nhơn.

2. Các Bệnh viện đa khoa tư nhân trên địa bàn thành phố Quy Nhơn.

3. Các PKĐK công lập và tư nhân trên địa bàn thành phố Quy Nhơn.

4. Các Trạm y tế xã, phường trên địa bàn thành phố Quy Nhơn./.


Em muốn hỏi là em mua bhyt hộ gia đình, nơi khám chữa bệnh ban đầu là phòng khám Hương Sơn. Em muốn xin đổi qua khám ban đầu ở bệnh viện da liễu Quy Hòa được không ạ. Nhờ BHXH tỉnh tư vấn dùm. Em cảm ơn.

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định xin trả lời như sau:

Theo quy định tại điều 8 thông tư số 40/2015/TT-BYT, ngày 16/11/2015 thông tư quy định đăng ký khám khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh BHYT: Người tham gia bảo hiểm y tế được quyền đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu (sau đây gọi tắt là khám bệnh, chữa bệnh ban đầu) tại một trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Điều 3 và Điều 4 Thông tư này không phân biệt địa giới hành chính, phù hợp với nơi làm việc, nơi cư trú và khả năng đáp ứng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Đối chiếu với các quy định trên, bạn hiện mua thẻ BHYT theo đối tượng hộ gia đình tại thành phố Quy Nhơn thì được đăng ký KCB ban đầu tại tại một trong các Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tuyến xã và tương đương quy định tại Điều 3 và Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tuyến huyện và tương đương Điều 4 Thông tư số 40/2015/TT-BYT trên địa bàn thành phố Quy Nhơn.

Theo Điều 9 Thông tư số 40/2015/TT-BYT thì Bệnh viện Phong và Da liễu Quy Hòa là tuyến Trung ương, nên bạn không thuộc đối tượng được đăng ký khám chưa bệnh ban đầu.

Cảm ơn bạn đã tham gia buổi giao lưu trực tuyến./.


Vợ tôi đóng BHXH được 5 năm, sau khi sinh con thì nghỉ làm ở công ty, liệu vợ tôi có được hưởng chế độ thai sản không? Mong quý cơ quan hướng dẫn giúp. Xin cảm ơn.

 

Trả lời:  Cảm ơn Bạn đã tham gia giao lưu trực tuyến trên cổng thông tin điện tử

         Vấn đề Bạn hỏi BHXH tỉnh Bình định xin trả lời như sau:

       Căn cứ theo quy định tại Khoản 2, Khoản 4 Điều 31 của Luật BHXH năm 2014 có ghi: Điều kiện hưởng chế độ thai sản: “Lao đng n sinh con phi đóng BHXH t đ 06 tháng tr lên trong thi gian 12 tháng trưc khi sinh con” và “Ngưi lao đng đ điu kin quy đnh ti khon 2 và khon 3 Điu này mà chm dt hp đng lao đng, hp đng làm vic hoc thôi vic trưc thi đim sinh con hoc nhn con nuôi dưi 06 tháng tui thì vn đưc hưng chế đ thai sn theo quy đnh ti các Điu 34, 36, 38 và khon 1 Điu 39 ca Lut này.”

 Trường hợp của vợ Bạn đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản sau khi nghỉ việc, vợ Bạn mang theo Giấy chứng sinh hoặc giấy khai sinh và sổ BHXH đến BHXH huyện Phù Cát để làm thủ tục./.


        

 

 Tôi thẻ BHYT thân nhân công an. Nay tôi đi làm ở doanh nghiệp có đóng BHXH cho tôi, tôi có cần tham gia BHYT không hay chỉ cần đóng BHXH và BH thất nghiệp thôi?

Cảm ơn Ông đã tham gia buổi trực tuyến hôm nay. Vấn đề Ông hỏi xin trả lời như sau:

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế năm 2014, Chương I Nghi định 146/2018/NĐ-CP quy định nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo tứ tự nhóm từ 1 đến 6.
1/Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng
2/Nhóm do cơ quan bảo hiểm xã hội đóng
3/Nhóm do ngân sách nhà nước đóng
4/Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng
5/ Nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình
6/ Nhóm do người sử dụng lao động đóng.

Căn cứ Điều 1, Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng: "Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; người quản lý doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập và người quản lý điều hành hợp tác xã hưởng tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức".

Đối chiếu quy định trên, khi Ông đi làm ở doanh nghiệp phải đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN. Thẻ BHYT của đối tượng thân nhân Công an không còn giá trị sử dụng./.


Quya cấp cho tôi biết: Người tham gia BHYT có được thay đổi nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu không? Xin cảm ơn quý cấp.

BHXH tỉnh Bình Định trả lời:

Khoản 2 Điều 26 Luật BHYT năm 2014 quy định: Người tham gia bảo hiểm y tế được thay đổi cơ sở đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu vào đầu mỗi quý.

Theo quy định nêu trên, bạn được thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu vào tháng đầu mỗi quý.

Cảm ơn Bạn đã tham gia buổi giao lưu trực tuyến./.


BHXH tỉnh cho tôi hỏi, vừa qua tôi có phẫu thuật thay khớp háng tại bệnh viện tỉnh Bình Định. Tôi có sử dụng thẻ BHYT người cao tuổi khi chữa bệnh, số tiền cùng chi trả hơn 16 triệu đồng, tôi có thắc mắc liệu số tiền này có đúng quy định không, nếu muốn biết rõ hơn thì tôi phải đến đâu để hỏi. Tôi vẫn còn giữ các chứng từ hóa đơn sau khi ra viện. Cảm ơn BHXH tỉnh rất nhiều.

Cảm ơn Bà đã tham gia buổi giao lưu trực tuyến về chính sách BHYT BHXH

Cơ quan BHXH xin trả lời câu hỏi của Bà như sau:

Để giải đáp thắc mắc về số tiền cùng chi trả hơn 16 triệu đồng của Bà, đề nghị Bà mang toàn bộ hóa đơn, chứng từ sau khi ra viện đến cơ quan BHXH tỉnh để được trả lời cụ thể./.

 


Quỹ BHYT không thanh toán đối với trường hợp nào?

Cảm ơn Bạn đã tham gia buổi giao lưu trực tuyến về chính sách BHYT BHXH

Cơ quan BHXH xin trả lời câu hỏi của Bạn như sau:

Theo Điều 23 Luật bảo hiểm y tế năm 2014 quy định các trường hợp không được hưởng BHYT như sau:

1. Chi phí trong trưng hp đã đưc ngân sách nhà nưc chi tr;

2. Điu dưng, an dưng ti cơ s điu dưng, an dưng;

3. Khám sc khe: c th là khám sc khe đ đi hc hoc đi làm;

4. Xét nghim, chn đoán thai không nhm mc đích điu tr;

5. S dng k thut h tr sinh sn, dch v kế hoch hóa gia đình, no hút thai, phá thai, tr trưng hp phi đình ch thai nghén do nguyên nhân bnh lý ca thai nhi hay ca sn ph;

6. S dng dch v thm m;

7. Điu tr lác, cn th và tt khúc x ca mt, tr trưng hp tr em dưi 6 tui;

8. S dng vt tư y tế thay thế bao gm chân tay gi, mt gi, răng gi, kính mt, máy tr thính, phương tin tr giúp vn đng trong khám bnh, cha bnh và phc hi chc năng;

9. Khám bnh, cha bnh phc hi chc năng trong trưng hp thm ha;

10. Khám bnh, cha bnh nghin ma túy, nghin rưu hoc cht gây nghin khác;

11. Giám định y khoa, giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần;

12. Tham gia thử nghiệm lâm sàn, nghiên cứu khoa học./.


Cơ quan cho em hỏi là em đi làm công ty trong sài gòn rồi nghỉ về đây làm công ty ở Quy Nhơn, nhưng chưa chốt sổ BHXH trong công ty ở Sài Gòn, nay em muốn chốt sổ thì phải vào Sài Gòn hay có thể chốt ở đây được không?

BHXH tỉnh Bình Định trả lời:

Theo quy định tại Khoản 5, Điều 21, Luật BHXH sổ 58/2014/QH13 thì người sử dụng lao động có trách nhiệm: "Phối hợp với cơ quan BHXH trả sổ cho người lao động, xác nhận thời gian đóng BHXH khi người lao động chấm dứt HĐLĐ, HĐ làm việc hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật".

Vì vậy, đề nghị Bạn liên hệ với đơn vị sử dụng lao động nơi Bạn làm việc trước đây thực hiện lập hồ sơ đề nghị chốt sổ BHXH nộp cơ quan BHXH để được xem xét, giải quyết.

Cảm ơn bạn đã tham gia buổi giao lưu trực tuyến./.

 


Các đối tượng được NSNN hỗ trợ một phần mức đóng BHYT gồm những đối tượng nào, mức hỗ trợ là bao nhiêu và được áp dụng khi nào ?

Cảm ơn Ông đã tham gia buổi giao lưu trực tuyến hôm nay. Vấn đề Ông hỏi xin trả lời như sau:


Căn cứ Điều 4 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế quy định Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng BHYT gồm các đối tượng sau:
1. Người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo tiêu chí chuẩn cận nghèo theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
2. Người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 9 Điều 3 Nghị định này.
3. Học sinh, sinh viên.
4. Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể về mức hỗ trợ:
- Hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo đang sinh sống tại các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững và các huyện được áp dụng cơ chế, chính sách theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP;
- Hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng bảo hiểm y tế đối với đối tượng quy định tại khoản 1 và 2 Điều 4 Nghị định này;
- Hỗ trợ tối thiểu 30% mức đóng bảo hiểm y tế đối với đối tượng quy định tại khoản 3 và 4 Điều 4 Nghị định này.

Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng quy định tại khoản 1 Điều này thì được hưởng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế theo đối tượng có mức hỗ trợ cao nhất.

Hiệu lực đang áp dụng: từ khi Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 có hiệu lực thi hành./.


Quý cơ quan cho em hỏi, em nghỉ việc ở công ty ngày 01/5/2020, mà em quên làm thủ tục hưởng thất nghiệp, vậy bây giờ em làm còn kịp không ạ? nếu kịp thì em tới địa chỉ nào để làm thủ tục ? xin cảm ơn!

Cảm ơn Ông đã tham gia buổi Giao lưu trực tuyến hôm nay. Vấn đề của Ông hỏi Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh trả lời như sau:

Theo khoản 1, Điều 46 Luật Việc làm năm 2013 quy định:

Trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập.

Với quy định trên, thì trường hợp của Ông nghỉ việc ở công ty từ ngày 01/5/2020, đến thời điểm hiện tại là ngày 01/7/2020 (chỉ mới 62 ngày) thì chưa vượt quá thời hạn nộp hồ sơ theo quy định và Ông có thể nộp hồ sơ tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Tây Sơn,  địa chỉ thôn Phú An, xã Tây Xuân, huyện Tây Sơn, điện thoại: 0256.3780566  (Trung tâm gần nhất theo địa chỉ Ông đang cư trú là huyện Vĩnh Thạnh)./.

 


Tôi muốn hỏi tôi được hưởng những quyền lợi gì khi thẻ BHYT đủ 5 năm liên tục? Tôi xin cảm ơn.

Cảm ơn bạn đã tham gia buổi giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH, BHYT.

Cơ quan BHXH xin trả lời câu hỏi của bạn về quyền lợi được hưởng khi tham gia BHYT 5 năm liên tục.

Căn cứ theo Luật BHYT sửa đổi năm 2014 và tại điểm đ khoản 1 Điều 14 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế như sau:

  Được hưởng "100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 05 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến".

Như vậy, khi người tham gia BHYT đã có thời gian đóng BHYT 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở (trừ trường hợp tự đi khám chữa bệnh không đúng tuyến) sẽ được cấp " Giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm" và được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh BHYT trong phạm vi chi trả quỹ BHYT cho các lần khám chữa bệnh tiếp theo./.


Tôi sinh năm 1977, làm nội trợ ở nhà, nay nếu tôi tham gia BHXH tự nguyện thì đến năm bao nhiêu tôi mới đủ tuổi hưởng lương hưu. Xin cảm ơn.

Cảm ơn Bà đã tham gia buổi Giao lưu trực tuyến hôm nay. Vấn đề của Bà hỏi Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh trả lời như sau:

Theo Khoản 1, Điều 73 Luật bảo hiểm xã hội 2014, điều kiện hưởng lương hưu đối với người tham gia BHXH gồm:
a) Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi;
b) Đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên.
Với trường hợp của Bà, năm nay Bà 43 tuổi và muốn tham gia BHXH tự nguyện, như vậy, tính đến năm bạn 55 tuổi (là tuổi hưởng lương hưu), bạn mới đóng được 12 năm và còn thiếu 8 năm. Theo quy định trên, trong thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá 10 năm thì bạn có thể đóng một lần những năm còn thiếu (đóng 8 năm) cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu. Thời điểm hưởng lương hưu được tính từ tháng liền kề sau tháng đóng đủ số tiền cho những năm còn thiếu./.


Tôi đã rút BHXH 1 lần vào năm 2018, nay tôi làm việc tại công ty mới, tôi muốn tiếp tục tham gia BHXH có được không?

Cảm ơn Bạn đã tham gia buổi giao lưu trực tuyến hôm nay. Vấn đề Bạn hỏi xin trả lời như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội:
1. Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bao gồm:
a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;
b) Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng.

Đối chiếu quy định trên, Bạn đã hưởng BHXH 1 lần nhưng hiện tại Bạn đang làm việc tại Công ty nên tiếp tục tham gia BHXH bắt buộc./.

 

 


BHXH tỉnh xin trả lời giúp là vợ tôi làm nội trợ, còn tôi làm công ty có đóng BHXH thì tôi có được hưởng chế độ thai sản khi vợ sinh con không? thủ tục ra sao? Trân trọng cảm ơn.

 

Trả lời:  Cảm ơn Bạn đã tham gia giao lưu trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh

         Vấn đề Bạn hỏi BHXH tỉnh Bình định xin trả lời như sau:

            Căn c theo quy đnh ti Khon 2, Khon 4 Điu 31 và Điều 38 ca Lut BHXH năm 2014 có ghi: Điu kin hưng chế đ thai sn: “Lao đng n sinh con phi đóng BHXH t đ 06 tháng tr lên trong thi gian 12 tháng trưc khi sinh con”  ; " Trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được hưởng trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con

Thủ tục: Giấy chứng sinh hoặc giấy khai sinh.

Trường hợp của Bạn đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản đối với lao động nam./.


Nếu bị mất thẻ BHYT nhưng ở xa không thể đến cơ quan BHXH tỉnh để xin cấp lại thì có thể tới bưu điện được không? Thủ tục gồm những gì và chi phí như thế nào. Rất mong cơ quan BHXH trả lời giúp, cảm ơn nhiều ạ.

Cảm ơn Bà đã tham gia buổi Giao lưu trực tuyến hôm nay. Vấn đề của Bà hỏi Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh trả lời như sau:

Thực hiện Quyết định số 929/QĐ-BHXH ngày 26/7/2018  của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam quy định đối với trường hợp Cấp lại thẻ BHYT do mất với cách thức thực hiện và thành phần hồ sơ như sau:

1. Cách thc thc hin:

Người tham gia BHYT  có thể la chn np h sơ bng mt trong các hình thc sau:

+ Qua dịch vụ bưu chính công ích;

+ Trực tiếp tại cơ quan BHXH.

2. Thành phn h sơ:

Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (Mẫu TK1-TS).

Theo Quy định tại khoản 3, điều 12, Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg về  việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, trường hợp cá nhân có yêu cầu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích thì cá nhân có trách nhiệm thanh toán đầy đủ cước phí gửi hồ sơ và nhận kết quả  giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích.

Với những quy định trên, thì trường hợp của Bà có thể nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích và chỉ cần có đơn đề nghị cấp lại thẻ BHYT gửi cơ quan BHXH sẽ được cấp lại thẻ BHYT, đồng thời Bà trả chi phí dịch vụ trực tiếp cho Bưu điện./.


Tôi muốn mua BHYT cho các thành viên trong gia đình, xin tư vấn giúp, cảm ơn.

Trả lời: Cảm ơn Ông đã tham gia buổi Giao lưu trực tuyến hôm nay. Vấn đề của Ông hỏi Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh trả lời như sau:

Căn cứ theo Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 thì:

1. Đối tượng tham gia

Toàn bộ thành viên trong hộ gia đình chưa tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) và không thuộc các nhóm đối tượng tham gia BHYT khác.

2. Địa điểm tham gia:

- Đại lý thu BHYT:

+ UBND các xã, phường, thị trấn;

+ Tổ chức kinh tế: Bưu điện tỉnh, Bưu điện các huyện, thị xã, thành phố;

- Cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh/huyện

3. Thủ tục tham gia:

- Người tham gia BHYT kê khai Tờ khai được cơ quan BHXH hoặc Đại lý thu cung cấp(TK1-TS).

- Đóng tiền cho Đại lý thu hoặc cho cơ quan BHXH và nhận Biên lai thu tiền đóng BHYT có ghi thời hạn sử dụng của thẻ BHYT.

4. Mức đóng hằng tháng:

Mức đóng hằng tháng = Mức lương cơ sở (mức lương cơ sở hiện nay là 1.490.000 đồng) x 4,5%

Mức đóng BHYT hộ gia đình được giảm dần từ thành viên thứ hai trở đi, cụ thể như sau:

- Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở

- Người thứ 2 đóng 70% mức đóng của người thứ nhất

- Người thứ 3 đóng 60% mức đóng của người thứ nhất

- Người thứ 4 đóng 50% mức đóng của người thứ nhất

- Từ người thứ 5 trở đi đóng 40% mức đóng của người thứ nhất./.


Cho tôi hỏi, điều kiện cần và đủ để được hưởng BHYT 5 năm liên tục là gì?

Vấn đề Bà hỏi, BHXH tỉnh Bình Định trả lời:

Luật Bảo hiểm y tế năm 2014 quy định, người bệnh được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng nếu có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến.

Theo đó, để được thanh toán 100% chi phí khám, chữa bệnh, người bệnh phải đáp ứng đủ 03 điều:

Một là, bạn phải tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên, trường hợp gián đoạn thì thời gian gián đoạn tối đa không quá 03 tháng.

Hai là, có số tiền cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở.

Ba là, khám, chữa bệnh đúng tuyến.

Theo Thông báo số 2298/TB-BHXH ngày 14/11/2018, BHXH Việt Nam hướng dẫn người có đủ điều kiện hưởng BHYT 5 năm liên tục phải chuẩn bị 01 bộ hồ sơ gồm: Thẻ BHYT; Giấy tờ tùy thân có ảnh (bản sao); Hóa đơn, chứng từ thanh toán viện phí (bản chính).

Sau khi có đủ các giấy tờ này, người bệnh nộp hồ sơ tại cơ quan BHXH để được giải quyết. Với quy định này có thể thấy, khi đi khám, chữa bệnh, người bệnh nên lưu giữ hóa đơn, chứng từ cẩn thận để có căn cứ cho cơ quan BHXH giải quyết chế độ đảm bảo quyền lợi cho mình./.

 Cảm ơn Bà đã tham gia buổi giao lưu trực tuyến./.


Mức đóng và phương thức đóng BHYT của đối tượng được ngân sách Nhà nước đóng được quy định như thế nào và thời điểm áp dụng?

Cảm ơn Ông đã tham gia buổi giao lưu trực tuyến hôm nay. Vấn đề Ông hỏi xin trả lời như sau:

Căn cứ điểm g, h khoản 1, Điều 13; khoản 5 Điều 15 của Luật Bảo hiểm y tế năm 2014; Điều 7, khoản 1,2,3,4 Điều 9 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP quy định:

- Mức đóng BHYT hàng tháng của đối tượng được ngân sách Nhà nước đóng: Bằng 4,5% mức lương cơ sở tại thời điểm (1.490.000 đồng) là 67.050 đồng/tháng.
- Phương thức đóng BHYT của đối tượng được ngân sách Nhà nước đóng:

1. Đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng do ngân sách nhà nước đảm bảo quy định tại Điều 2 và khoản 2 Điều 3 Nghị định này: Hằng tháng, cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện đóng bảo hiểm y tế cho đối tượng này từ nguồn kinh phí chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội do ngân sách nhà nước đảm bảo.

2. Đối với đối tượng quy định tại các khoản 3, 8, 11, 12 và 16 Điều 3 Nghị định này: Hằng quý, cơ quan lao động - thương binh và xã hội chuyển kinh phí từ nguồn thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, nguồn thực hiện chính sách bảo trợ xã hội vào quỹ bảo hiểm y tế. Chậm nhất đến ngày 15 tháng 12 hằng năm, cơ quan lao động - thương binh và xã hội phải thực hiện xong việc thanh toán, chuyển kinh phí vào quỹ bảo hiểm y tế của năm đó.

3. Đối với đối tượng quy định tại các khoản 1, 4, 6, 7, 10, 13, 14 và 17 Điều 3, đối tượng quy định tại khoản 1 và 2 Điều 4 Nghị định này mà được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế: Hằng quý, cơ quan bảo hiểm xã hội tổng hợp số thẻ bảo hiểm y tế đã phát hành và số tiền đóng, hỗ trợ đóng theo Mẫu số 1 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này, gửi cơ quan tài chính để chuyển kinh phí vào quỹ bảo hiểm y tế theo quy định tại khoản 9 Điều này. Thời điểm để tính số tiền phải đóng: Các đối tượng được lập danh sách hằng năm, tính tiền đóng từ ngày 01 tháng 01; đối với các đối tượng được bổ sung trong năm, tính tiền đóng từ ngày được xác định tại Quyết định phê duyệt danh sách của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

4. Đối với đối tượng quy định tại khoản 6 Điều 3 Nghị định này (trừ những người đang tham gia bảo hiểm y tế thuộc đối tượng khác, hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng): Định kỳ 03 tháng, 06 tháng hoặc 12 tháng, cơ quan quản lý đối tượng thực hiện đóng bảo hiểm y tế cho đối tượng này.

- Thời điểm áp dụng: theo hiệu lực của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP./.

 


Xin chào BHXH Bình Định, Tôi muốn hỏi điều kiện để làm đại lý thu BHYT, BHXH tự nguyện? Xin cảm ơn.

Trả lời: Cảm ơn Bà đã tham gia buổi Giao lưu trực tuyến hôm nay. Vấn đề của Bà hỏi Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh trả lời như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 5 Quyết định 1599/QĐ-BHXH ngày 28/10/2016 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam điều kiện để làm đại lý thu BHYT, BHXH tự nguyện quy định như sau:

1. Điều kiện làm Đại lý thu

1.1. Đối với UBND xã, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội và tổ chức xã hội - nghề nghiệp

a) Là pháp nhân theo quy định của Bộ luật Dân sự hoặc được tổ chức cấp trên bảo lãnh đối với tổ chức không đảm bảo đủ điều kiện là pháp nhân;

b) Có nhân viên do đơn vị quản lý, sử dụng đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Điều 6;

c) Cam kết bồi thường khi để xảy ra thất thoát tiền thu BHXH, BHYT hoặc gây thiệt hại cho cơ quan BHXH và người tham gia BHXH, BHYT.

1.2. Đối với tổ chức kinh tế

a) Là pháp nhân theo quy định của Bộ luật Dân sự;

b) Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh);

c) Có nhân viên do đơn vị quản lý đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Điều 6;

d) Có cam kết bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam cho Đại lý thu trong quá trình thực hiện hợp đồng Đại lý thu. Ngoài các nội dung theo quy định của pháp luật, cam kết bảo lãnh phải bổ sung thêm nội dung về việc bên bảo lãnh (tổ chức tín dụng) cam kết thực hiện trách nhiệm nghĩa vụ tài chính thay cho bên được bảo lãnh (tổ chức kinh tế...) trong quá trình thực hiện Hợp đồng làm Đại lý thu là thanh toán vô điều kiện cho bên nhận bảo lãnh (cơ quan BHXH) toàn bộ số tiền thu BHXH, BHYT và tiền lãi (nếu có) trong trường hợp bên được bảo lãnh để thất thoát, nộp không đủ, nộp không đúng thời hạn theo quy định hoặc gây thiệt hại cho người tham gia BHXH, BHYT hay cơ quan BHXH vì bất kỳ lý do gì./.


Tôi muốn hỏi, tôi bị mất chứng minh nhân dân thì đi khám bệnh ở bệnh viện chỉ cầm thẻ BHYT thôi có được không?

Cảm ơn Ông đã tham gia buổi giao lưu trực tuyến về chính sách BHYT BHXH

Cơ quan BHXH trả lời câu hỏi của Ông như sau:

Theo khoản 1 Điều 15 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định về thủ tục khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế:

"Người tham gia bảo hiểm y tế khi đến khám bệnh, chữa bệnh phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế có ảnh; trường hợp thẻ bảo hiểm y tế chưa có ảnh thì phải xuất trình một trong các giấy tờ tùy thân có ảnh do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp hoặc Giấy xác nhận của Công an cấp xã hoặc giấy tờ khác có xác nhận của cơ sở giáo dục nơi quản lý học sinh, sinh viên; các giấy tờ chứng minh nhân thân hợp pháp khác".

Như vậy trường hợp của Ông bị mất chứng minh nhân dân chỉ trình thẻ BHYT khi đi khám chữa bệnh thì không được hưởng quyền lợi BHYT. Để được hưởng quyền lợi BHYT khi đi khám chữa bệnh, trường hợp bị mất CMND Ông có thể sử dụng các loại giấy tờ hợp pháp khác thay thế theo quy định trên ./.

 


Tôi đã nghỉ hưu vào tháng 04/2020. Tôi muốn hỏi, mức đóng và phương thức đóng BHYT của đối tượng hưởng lương hưu được quy định như thế nào và thời điểm áp dụng? Xin cảm ơn.

Cảm ơn Bà đã tham gia buổi giao lưu trực tuyến hôm nay. Vấn đề Bà hỏi xin trả lời như sau:

- Căn cứ điểm b, Khoản 1 Điều 7 Chương II Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế, quy định mức đóng cho đối tượng hưởng lương hưu như sau: Bằng 4,5% tiền lương hưu, trợ cấp mất sức lao động đối với đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định này.

- Căn cứ Khoản 1 Điều 9 Chương II Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định phương thức đóng BHYT cho đối tượng hưởng lương hưu như sau: “1. Đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng do ngân sách nhà nước đảm bảo quy định tại Điều 2 và khoản 2 Điều 3 Nghị định này: Hằng tháng, cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện đóng bảo hiểm y tế cho đối tượng này từ nguồn kinh phí chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội do ngân sách nhà nước đảm bảo”./.


Tôi muốn đóng BHXH cho nhân viên tại cơ sở sản xuất của gia đình phải làm thủ tục gì và nộp ở đâu. Xin BHXH tỉnh trả lời giúp, xin trân trọng cảm ơn.

Cảm ơn Bà đã tham gia buổi giao lưu trực tuyến hôm nay. Vấn đề Bà hỏi xin trả lời như sau:

Căn cứ Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy định về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ BHYT và Quyết định số 505/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BH TNLĐ, BNN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH quy định thành phần hồ sơ  tham gia BHXH, BHYT như sau:

1. Thành phần hồ sơ

a) Đối với Người lao động:

- Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);

- Đối với người được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn: Giấy tờ chứng minh.

b) Đối với Đơn vị sử dụng lao động (Doanh Nghiệp):

- Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin đơn vị tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK3-TS);

- Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu D02-TS);

2. Số lượng hồ sơ: 1 bộ

Bà vui lòng liên hệ cơ quan bảo hiểm xã hội trên địa bàn nơi cơ sở đang hoạt động sản xuất để nộp hồ sơ tham gia BHXH, BHYT./.


Người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH tham gia BHYT bao gồm những đối tượng nào?

Cảm ơn Bà đã tham gia buổi giao lưu trực tuyến hôm nay. Vấn đề Bà hỏi xin trả lời như sau:

Căn cứ Điều 2 Chương I Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế, quy định nhóm do cơ quan bảo hiểm xã hội đóng gồm các đối tượng sau:

1. Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng.

2. Người đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định của Chính phủ.

3. Người lao động nghỉ việc hưởng trợ cấp ốm đau do mắc bệnh thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành.

4. Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng.

5. Người lao động trong thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

6. Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp./.


Người tham gia BHYT khi đi khám chữa bệnh mức hưởng BHYT như thế nào?

Cảm ơn bạn đã tham gia buổi giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH, BHYT.

Cơ quan BHXH xin trả lời câu hỏi của bạn về người tham gia BHYT khi đi khám chữa bệnh mức hưởng BHYT như sau:

Theo Điều 22 Luật BHYT năm 2014 quy định mức hưởng BHYT:

1. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các điều 26, 27 và 28 của Luật này thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau:

a) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại các điểm a, d, e, g, h và i khoản 3 Điều 12 của Luật này. Chi phí khám bệnh, chữa bệnh ngoài phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế của đối tượng quy định tại điểm a khoản 3 Điều 12 của Luật này được chi trả từ nguồn kinh phí bảo hiểm y tế dành cho khám bệnh, chữa bệnh của nhóm đối tượng này; trường hợp nguồn kinh phí này không đủ thì do ngân sách nhà nước bảo đảm;

b) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với trường hợp chi phí cho một lần khám bệnh, chữa bệnh thấp hơn mức do Chính phủ quy định và khám bệnh, chữa bệnh tại tuyến xã;

c) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến;

d) 95% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại điểm a khoản 2, điểm k khoản 3 và điểm a khoản 4 Điều 12 của Luật này;

đ) 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với các đối tượng khác.

2. Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế thì được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế theo đối tượng có quyền lợi cao nhất.

3. Trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo mức hưởng quy định tại khoản 1 Điều này theo tỷ lệ như sau, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này:

a) Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú;

b) Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2020; 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trong phạm vi cả nước;

c) Tại bệnh viện tuyến huyện là 70% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2015; 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

4. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, người tham gia bảo hiểm y tế đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện được quyền khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện trong cùng địa bàn tỉnh có mức hưởng theo quy định tại khoản 1 Điều này.

5. Người dân tộc thiểu số và người thuộc hộ gia đình nghèo tham gia bảo hiểm y tế đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người tham gia bảo hiểm y tế đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo khi tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với bệnh viện tuyến huyện, điều trị nội trú đối với bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến trung ương và có mức hưởng theo quy định tại khoản 1 Điều này.

6. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, quỹ bảo hiểm y tế chi trả chi phí điều trị nội trú theo mức hưởng quy định tại khoản 1 Điều này cho người tham gia bảo hiểm y tế khi tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến tỉnh trong phạm vi cả nước.

7. Chính phủ quy định cụ thể mức hưởng đối với việc khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các địa bàn giáp ranh; các trường hợp khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu và các trường hợp khác không thuộc quy định tại khoản 1 Điều này./.


Kính gửi: BHXH tỉnh Bình Định Hiện tôi cư ngụ tại tổ 15, KV2,P.Nhơn Bình, TP.Quy Nhơn, Bình Đinh . Nay tôi muốn tham gia BHYT tự nguyện cho 1 cá nhân nên có 1 số thắc mắc xin được hỏi như sau: * Gia đình tôi có tất cả 08 người trong hộ khẩu, trong đó có tôi và 04 người đã tham gia bảo hiểm (CNV, Sinh viên & học sinh). Việc tham gia BHYT hộ gia đình thì có thể tôi biết: vì khi đến Bưu điện và nói rõ là đề nghị mua BHYT tự nguyện cho cá nhân (cho chỉ 01 người trong số 03 người chưa tham gia BH) thì nhân viên bưu điện không bán mà nói chỉ bán cho Hộ gia đình & yêu cầu Pho to HK đủ người, Thẻ BHYT của những người đã tham gia và số người còn lại chưa tham gia buộc phải tham gia mới bán .... nhân viên Bưu điện nói vậy có đúng không ? đó có phải là quy định của Pháp luật về Bảo hiểm y tế hay không ? Và xin hỏi: 1. Tôi chỉ muốn tham gia BHYT tự nguyện cho chỉ 01 cá nhân mà thôi có được không, Bảo hiểm có chấp nhận bán không ? 2. Mức phí là bao nhiêu cho 1 năm?. 3. Tôi cần mang giấy tờ gì và phải đến đâu để mua ? 4. Giá trị sử dụng sau khi mua? Kính mong sớm được giúp đỡ giải đáp thắc mắc của Quý vị. Trân trọng cảm ơn !

Cảm ơn Ông đã tham gia buổi giao lưu trực tuyến hôm nay. Vấn đề Ông hỏi xin trả lời như sau:

Căn cứ khoản 5 Điều 12 của Luật Bảo hiểm y tế năm 2014; khoản 1,2 Điều 5 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế:
Nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình bao gồm:
- Toàn bộ người có tên trong hộ khẩu, trừ đối tượng quy định tại các khoản 1,2,3 và 4 điều này và người đã khai báo tạm vắng;
- Toàn bộ có tên trong sổ trạm trú, trừ đối tượng quy định tại các khoản 1,2,3 và 4 điều này.

* Về Mức đóng bảo hiểm y tế của đối tượng quy định tại Điều 5 Nghị định này như sau: Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở; người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất; từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.
Việc giảm trừ mức đóng bảo hiểm y tế theo quy định tại điểm này được thực hiện khi các thành viên tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình cùng tham gia trong năm tài chính.

* Về giá trị sử dụng của thẻ bảo hiểm y tế:

- Trường hợp tham gia bảo hiểm y tế lần đầu, thẻ BHYT có giá trị sau 30 ngày kể từ ngày nộp tiền.

- Trường hợp người tham gia BHYT nộp tiền trong vòng 90 ngày kể từ ngày thẻ BHYT hết hạn sử dụng: thẻ BHYT có giá trị kể từ ngày nộp tiền và được tính là liên tục khi tham gia BHYT.

- Trường hợp người tham gia BHYT sau 90 ngày kể từ ngày thẻ BHYT hết hạn sử dụng: thẻ BHYT có giá trị sau 30 ngày và không được tính liên tục khi tham gia BHYT.

* Về nộp hồ sơ: nộp tại đại lý phường, xã hoặc Bưu điện tại nơi cư trú.

* Thành phần hồ sơ: Tờ khai Tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế TK1 - TS./.


Uỷ ban nhân dân các cấp có trách nhiệm như thế nào trong thực hiện chức năng quản lý nhà nước về BHYT?

Cảm ơn Bà đã tham gia buổi giao lưu trực tuyến này. Với câu hỏi của bà, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định xin trả lời như sau:

Căn cứ Điều 8 Luật Bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13 ngày 13/06/2014 quy định như sau:

1. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Uỷ ban nhân dân các cấp có trách nhiệm sau đây:

a) Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế;

b) Bảo đảm kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng hoặc hỗ trợ theo quy định của Luật này;

c) Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế;

d) Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo về bảo hiểm y tế.

2. Ngoài việc thực hiện trách nhiệm quy định tại khoản 1 Điều này, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương còn có trách nhiệm quản lý, sử dụng nguồn kinh phí theo quy định tại khoản 2 Điều 35 của Luật này./.


Trường hợp tất cả các thành viên trong một hộ gia đình cùng tham gia BHYT thì mức đóng BHYT có được giảm trừ không? Nếu có thì áp dụng với đối tượng nào?

Cảm ơn Ông đã tham gia buổi giao lưu trực tuyến hôm nay. Vấn đề Ông hỏi xin trả lời như sau:

Căn cứ điểm e, Khoản 1 Điều 7 Chương II Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế quy định mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình như sau: “Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở; người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất; từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất”.

Việc giảm trừ mức đóng bảo hiểm y tế theo quy định tại điểm này được thực hiện khi các thành viên tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình cùng tham gia trong năm tài chính.

Như vậy, khi các thành viên trong hộ gia đình cùng tham gia bảo hiểm y tế trong năm tài chính thì được giảm trừ mức đóng theo quy định trên./.


Vợ tôi bị bệnh cấp cứu giữa đêm khuya, do vội nên tôi cầm nhầm thẻ BHYT cũ, nhà xa nên tôi không kịp chạy về lấy thẻ mới để bổ sung kịp thời, anh bác sĩ ở đấy bảo tôi không có thẻ thì phải chịu phí hoàn toàn khi nào có thẻ thì mới được hưởng chế độ. Vậy cho tôi hỏi số tiền đóng phí, thuốc trong bệnh viện và các đơn thuốc mua ngoài trước đó sau này tôi có được thanh toán lại hay không.

Cảm ơn Ông đã tham gia Buổi giao lưu trực tuyến hôm nay

Cơ quan BHXH trả lời câu hỏi của Ông như sau:

Theo khoản 2 Điều 28 Luật BHYT năm 2014 quy định trường hợp cấp cứu người tham gia BHYT được khám bệnh chữa bệnh tại bất cứ cơ sở y tế nào và xuất trình thẻ BHYT cùng với giấy tờ chứng minh nhân thân trước khi ra viện sẽ được hưởng quyền lợi khám chữa bệnh như trường hợp đúng tuyến.

Theo điểm c khoản 1 Điều 4 Thông tư 09/2019/TT-BYT của Bộ y tế: "Trường hợp người bệnh không xuất trình được thẻ BHYT trước khi ra viện trong ngày do tình trạng cấp cứu, mất ý thức hoặc tử vong hoặc bị mất thẻ chưa được cấp lại" thì sẽ được cơ quan BHXH thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh này.

Như vậy, nếu vợ anh trình thẻ BHYT trước khi ra viện thì toàn bộ chi phí điều trị sẽ được hưởng theo chế độ BHYT tại bệnh viện. Trường hợp không xuất trình được thẻ BHYT trước khi ra viện trong ngày thì bệnh nhân mang các hóa đơn, chứng từ đến cơ quan BHXH để được thanh toán trực tiếp theo quy định./.


Em muốn hỏi là nếu em nghỉ sinh con rồi nghỉ việc luôn thì sau này có tự đi làm thủ tục nhận tiền thai sản được không ạ. Điều kiện như thế nào và cần giấy tờ gì. Em xin cảm ơn.

 

Trả lời:  Cảm ơn Bạn đã tham gia giao lưu trực tuyến trên cổng thông tin điện tử

         Vấn đề Bạn hỏi BHXH tỉnh Bình định xin trả lời như sau:

       Căn cứ theo quy định tại Khoản 2, Khoản 4 Điều 31 của Luật BHXH năm 2014 có ghi: Điều kiện hưởng chế độ thai sản: “Lao đng n sinh con phi đóng BHXH t đ 06 tháng tr lên trong thi gian 12 tháng trưc khi sinh con” ; “Ngưi lao đng đ điu kin quy đnh ti khon 2 và khon 3 Điu này mà chm dt hp đng lao đng, hp đng làm vic hoc thôi vic trưc thi đim sinh con hoc nhn con nuôi dưi 06 tháng tui thì vn đưc hưng chế đ thai sn theo quy đnh ti các Điu 34, 36, 38 và khon 1 Điu 39 ca Lut này.”

 Thủ tục: Giấy chứng sinh hoặc giấy khai sinh và sổ BHXH         

Vậy, trường hợp của Bạn, nếu đủ điều kiện theo quy định trên, thì Bạn được hưởng chế độ thai sản sau khi nghỉ việc./.

          


BHXH cho em hỏi, em đang làm ở sài gòn, đóng BHXH được 5 năm, nhưng em nghỉ việc về quy nhơn làm thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp có được không, điều kiện và thủ tục như thế nào mong BHXH hướng dẫn. Cảm ơn!

Trả lời:  Cảm ơn Bạn đã tham gia Buổi giao lưu trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh

         Vấn đề Bạn hỏi BHXH tỉnh Bình định xin trả lời như sau:

     Căn cứ theo Điểm 2, Điều 16, Nghị Định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp.

-Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn, Quyết định thôi việc...

-Giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng là bản chính hoặc bản sao có chứng thực

Trường hợp của Bạn đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp tại thành phố Quy Nhơn, mời bạn đến Trung Tâm dịch vụ Việc làm, địa chỉ 215 Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn để làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định./.


Người có trách nhiệm tham gia BHYT đóng BHYT dựa trên cơ sở nào?

Cảm ơn Ông đã tham gia buổi giao lưu trực tuyến hôm nay. Vấn đề Ông hỏi xin trả lời như sau:

         Theo các quy định hiện hành, người có trách nhiệm tham gia bảo hiểm y tế, đóng bảo hiểm y tế dựa trên cơ sở:

Căn cứ Điều 1, 2, 3, 4, 5, 6 Chương I Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế.
Điều 1. Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng
1. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; người quản lý doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập và người quản lý điều hành hợp tác xã hưởng tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức.
2. Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật.
Điều 2. Nhóm do cơ quan bảo hiểm xã hội đóng
1. Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng.
2. Người đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định của Chính phủ.
3. Người lao động nghỉ việc hưởng trợ cấp ốm đau do mắc bệnh thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành.
4. Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng.
5. Người lao động trong thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.
6. Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.
Điều 3. Nhóm do ngân sách nhà nước đóng
1. Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp hằng tháng từ ngân sách nhà nước.
2. Người đã thôi hưởng trợ cấp mất sức lao động đang hưởng trợ cấp hằng tháng từ ngân sách nhà nước.
3. Người có công với cách mạng theo quy định tại Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.
4. Cựu chiến binh, gồm:
a) Cựu chiến binh tham gia kháng chiến từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 trở về trước theo quy định tại khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 2 Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh cựu chiến binh (sau đây gọi tắt là Nghị định số 150/2006/NĐ-CP), được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 157/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh cựu chiến binh (sau đây gọi tắt là Nghị định số 157/2016/NĐ-CP).
b) Cựu chiến binh tham gia kháng chiến sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 quy định tại khoản 5 Điều 2 Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh cựu chiến binh và tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 157/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 150/2006/NĐ-CP của Chính phủ, gồm:
- Quân nhân, công nhân viên quốc phòng đã được hưởng trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc (sau đây gọi tắt là Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg);
- Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chia, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 chuyên ngành về làm việc tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp (không được hưởng trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg);
- Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đã hoàn thành nhiệm vụ tại ngũ trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đã phục viên, nghỉ hưu hoặc chuyển ngành về làm việc tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp;
- Dân quân, tự vệ đã tham gia chiến đấu, trực tiếp phục vụ chiến đấu sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã được hưởng trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg .
5. Người tham gia kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc, gồm:
a) Người tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã được hưởng trợ cấp theo một trong các văn bản sau:
- Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước;
- Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước;
- Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương;
b) Người đã được hưởng trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg nhưng không phải là cựu chiến binh tại khoản 4 Điều này;
c) Cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương đã được hưởng trợ cấp theo Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương;
d) Thanh niên xung phong đã được hưởng trợ cấp theo Quyết định số 170/2008/QĐ-TTg ngày 18 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bảo hiểm y tế và trợ cấp mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến và Nghị định số 112/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định về chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 - 1975;
đ) Dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đã được hưởng trợ cấp theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.
6. Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đương nhiệm.
7. Trẻ em dưới 6 tuổi.
8. Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng theo quy định của pháp luật về người cao tuổi, người khuyết tật, đối tượng bảo trợ xã hội.
9. Người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo và một số đối tượng khác, cụ thể:
a) Người thuộc hộ gia đình nghèo theo tiêu chí về thu nhập, người thuộc hộ nghèo đa chiều có thiếu hụt về bảo hiểm y tế quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020 và các quyết định khác của cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế chuẩn nghèo áp dụng cho từng giai đoạn;
b) Người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;
c) Người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;
d) Người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
10. Người được phong tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú thuộc họ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người hằng tháng thấp hơn mức lương cơ sở theo quy định của Chính phủ.
11. Thân nhân của người có công với cách mạng là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sỹ; người có công nuôi dưỡng liệt sỹ.
12. Thân nhân của người có công với cách mạng, trừ các đối tượng quy định tại khoản 11 Điều này, gồm:
a) Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con từ trên 6 tuổi đến dưới 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng của các đối tượng: Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945; người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; thương binh, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.
b) Con đẻ từ đủ 6 tuổi trở lên của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học bị dị dạng, dị tật do hậu quả của chất độc hóa học không tự lực được trong sinh hoạt hoặc suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt được hưởng trợ cấp hàng tháng.
13. Thân nhân của sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, binh sỹ quân đội đang tại ngũ, sỹ quan, hạ sỹ quan nghiệp vụ và sỹ quan, hạ sỹ quan chuyên môn, kỹ thuật đang công tác trong lực lượng công an nhân dân, học viên công an nhân dân, hạ sỹ quan, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, học viên cơ yếu được hưởng chế độ, chính sách theo chế độ, chính sách đối với học viên ở các trường quân đội, công an, gồm:
a) Cha đẻ, mẹ đẻ; cha đẻ, mẹ đẻ của vợ hoặc chồng; người nuôi dưỡng hợp pháp của bản thân, của vợ hoặc của chồng;
b) Vợ hoặc chồng;
c) Con đẻ, con nuôi hợp pháp từ trên 6 tuổi đến dưới 18 tuổi; con đẻ, con nuôi hợp pháp từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học phổ thông.
14. Người đã hiến bộ phận cơ thể người theo quy định của pháp luật về hiến ghép mô tạng.
15. Người nước ngoài đang học tập tại Việt Nam được cấp học bổng từ ngân sách của Nhà nước Việt Nam.
16. Người phục vụ người có công với cách mạng sống ở gia đình, gồm:
a) Người phục vụ Bà mẹ Việt Nam anh hùng;
b) Người phục vụ thương binh, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;
c) Người phục vụ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.
17. Người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.
Điều 4. Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng
1. Người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo tiêu chí chuẩn cận nghèo theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
2. Người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 9 Điều 3 Nghị định này.
3. Học sinh, sinh viên.
4. Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
Điều 5. Nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình
1. Người có tên trong sổ hộ khẩu, trừ những người thuộc đối tượng quy định tại các Điều 1, 2, 3, 4 và 6 Nghị định này.
2. Người có tên trong sổ tạm trú, trừ đối tượng quy định tại các Điều 1, 2, 3 , 4 và 6 Nghị định này và đối tượng đã tham gia bảo hiểm y tế theo quy định tại khoản 1 Điều này.
3. Các đối tượng sau đây được tham gia bảo hiểm y tế theo hình thức hộ gia đình:
a) Chức sắc, chức việc, nhà tu hành;
b) Người sinh sống trong cơ sở bảo trợ xã hội trừ đối tượng quy định tại các Điều 1, 2, 3, 4 và 6 Nghị định này mà không được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế.
Điều 6. Nhóm do người sử dụng lao động đóng
1. Thân nhân của công nhân, viên chức quốc phòng đang phục vụ trong Quân đội, bao gồm đối tượng theo quy định tại các điểm a, b và c khoản 13 Điều 3 Nghị định này.
2. Thân nhân của công nhân công an đang phục vụ trong Công an nhân dân bao gồm đối tượng theo quy định tại các điểm a, b và c khoản 13 Điều 3 Nghị định này.
3. Thân nhân của người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu, bao gồm đối tượng theo quy định tại các điểm a, b và c khoản 13 Điều 3 Nghị định này./.


Xin cho biết sau khi làm thủ tục nhận BHXH 1 lần thì bao lâu sẽ nhận được tiền ạ? Em cảm ơn.

Cảm ơn Ông đã tham gia buổi Giao lưu trực tuyến hôm nay. Vấn đề của Ông hỏi Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh trả lời như sau:

Theo điểm b3, khoản 1.1.2, Điều 7 Quyết định 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam quy định:

Đối với giải quyết hưởng BHXH một lần: Tối đa 05 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan BHXH nhận đủ hồ sơ theo quy định./.

 


Tôi muốn biết về quyền lợi được hưởng khi tham gia BHYT 5 năm liên tục. Xin BHXH tỉnh tư vấn giúp.

Cảm ơn bạn đã tham gia buổi giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH, BHYT.

Cơ quan BHXH xin trả lời câu hỏi của bạn về quyền lợi được hưởng khi tham gia BHYT 5 năm liên tục.

Căn cứ theo Luật BHYT năm 2014 và quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 14 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế năm 2014 như sau:

  Được hưởng "100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia bảo him y tế 05 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến".

Như vậy, khi người tham gia BHYT đã có thời gian đóng BHYT 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở (trừ trường hợp tự đi khám chữa bệnh không đúng tuyến) sẽ được cấp " Giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm" và được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh BHYT trong phạm vi chi trả quỹ BHYT cho các lần khám chữa bệnh tiếp theo./.


Tôi là chủ của một doanh nghiệp tư nhân với 14 lao động thường xuyên. Bảo hiểm Xã hội tỉnh cho tôi hỏi tôi có phải đóng BHYT bắt buộc cho các lao động đó không? Tôi xin cảm ơn.

Cảm ơn Ông đã tham gia buổi giao lưu trực tuyến hôm nay. Vấn đề Ông hỏi xin trả lời như sau:

          Căn cứ khoản 1 Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế năm 2014 quy định đối tượng đóng bảo hiểm y tế thuộc:

"1. Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng, bao gồm:

a) Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi chung là người lao động);

b) Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật".

Đối chiếu quy định trên, doanh nghiệp tư nhân của ông với 14 lao động thường xuyên, có giao kết hợp đồng lao động theo quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế năm 2014 thì phải đóng bảo hiểm y tế cho người lao động ./.


Tôi bị mất thẻ BHYT thì có được cấp lại không, thủ tục như thế nào và có ảnh hưởng đến quyền lợi của tôi không?

Cảm ơn Bà đã tham gia buổi Giao lưu trực tuyến hôm nay. Vấn đề của Bà hỏi Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh trả lời như sau:

Theo Điều 18 Luật Bảo hiểm y tế năm 2014 quy định: Người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) được cấp lại thẻ BHYT trong trường hợp bị mất và phải có đơn đề nghị cấp lại thẻ.

Theo quy định khoản 4, Điều 27 và khoản 2, Điều 30 Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2020) quy định việc cấp lại thẻ BHYT:

- Thành phần hồ sơ: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (Mẫu TK1-TS).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: Căn cứ vào Tờ khai của người tham gia BHYT, cơ quan BHXH sẽ kiểm tra, xem xét hồ sơ, nếu đủ điều kiện sẽ cấp lại thẻ BHYT do bị mất cho người tham gia BHYT ngay trong ngày khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Theo quy định tại khoản 3, Điều 15 Nghị định 146/2018/NĐ-CP: Trong thời gian chờ cấp lại thẻ BHYT, người bệnh vẫn được Quỹ BHYT chi trả chi phí khám, chữa bệnh trong phạm vi mức hưởng theo quy định. Tuy nhiên, để được hưởng quyền lợi, người bệnh phải xuất trình cho cơ sở khám, chữa bệnh giấy hẹn của cơ quan BHXH (giấy này được cấp khi nộp hồ sơ làm thủ tục cấp lại thẻ BHYT) và 01 loại giấy tờ tùy thân có dán ảnh như Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân hoặc hộ chiếu.

Với những quy định trên, thì trường hợp của Bà chỉ cần có đơn đề nghị cấp lại thẻ BHYT gửi cơ quan BHXH sẽ được cấp lại thẻ BHYT và quyền lợi vẫn được đảm bảo theo quy định./.


Qúy cấp cho tôi hỏi:Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng hoặc có nhiều hợp đồng lao động thì đóng BHYT như thế nào? Tôi xin cảm ơn.

Cảm ơn Bà đã tham gia Buổi giao lưu trực tuyến hôm nay. Vấn đề Bà hỏi xin trả lời như sau:

          Trường hợp thứ nhất: Một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế thì đóng bảo hiểm y tế như thế nào?

          Căn cứ Khoản 2 Điều 13 Luật Bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014 “Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế khác nhau quy định tại Điều 12 của Luật này thì đóng bảo hiểm y tế theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 12 của Luật này”.

          Trường hợp thứ hai: Một người có nhiều hợp đồng lao động thì đóng bảo hiểm y tế như thế nào?

          Căn cứ khoản 2 Điều 42 Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế “Người lao động đồng thời có từ 02 hợp đồng lao động trở lên với nhiều đơn vị khác nhau thì đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp theo hợp đồng lao động giao kết đầu tiên, đóng bảo hiểm y tế theo hợp đồng lao động có mức tiền lương cao nhất, đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo từng hợp đồng lao động”./.


Mặc dù vẫn còn rất nhiều câu hỏi nhưng thời gian có hạn, chúng tôi xin phép ngừng buổi giao lưu tại đây. Đối với các câu hỏi chưa được trả lời trực tuyến, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định sẽ liên hệ trả lời cho bạn đọc. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong các cuộc giao lưu trực tuyến sau!


   Thống kê
   Thời tiết