DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐỀ ĐÃ GIAO LƯU

 • Giao lưu trực tuyến về Chất lượng mũ bảo hiểm và sử dụng mũ bảo hiểm

  Bắt đầu từ 08:00 28/05/2013 đến 11:30 28/05/2013

  Ban ATGT tỉnh Bình Định

  Chất lượng mũ bảo hiểm và sử dụng mũ bảo hiểm

 • Giao lưu trực tuyến về Dạy nghề cho lao động nông thôn trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Định

  Bắt đầu từ 08:00 16/09/2013 đến 11:00 16/09/2013

  Đơn vị chủ trì: Sở Lao động, thương binh và xã hội phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông

  Để trả lời trực tiếp những vướng mắc của các cơ quan, tổ chức và cá nhân về dạy nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án: Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020.

 • Giao lưu trực tuyến về Hoạt động Giao thông- Vận tải Bình Định

  Bắt đầu từ 08:00 23/05/2014 đến 11:15 23/05/2014

  Sở Giao thông- Vận tải tỉnh Bình Định

  Giao lưu trực tuyến về hoạt động Giao thông- Vận tải Bình Định

 • Giao lưu trực tuyến về Quy Định về tuyển dụng và chế độ chính sách đối với cán bộ công chức, viên chức

  Bắt đầu từ 08:00 14/10/2014 đến 11:30 14/10/2014

  Sở Nội vụ - Sở Thông tin và Truyền thông

  Buổi giao lưu trực tuyến, Sở Nội vụ tập trung trả lời các vấn đề chính sau đây: Công tác tuyển dụng; thi đua khen thường; nâng, hạ bậc lương; bổ nhiệm; quy trình chuyển từ công chức sang viên chức và ngược lại; công tác cử tuyển...

 • Giao lưu trực tuyến về ATGT trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2014

  Bắt đầu từ 08:00 03/12/2014 đến 11:30 03/12/2014

  Ban ATGT tỉnh Bình Định

  Nhằm phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng góp phần đổi mới phương thức tập hợp, tuyên truyền, vận động người tham gia giao thông tham gia giải quyết các vấn đề bức xúc trong lĩnh vực giao thông; Nâng cao ý thức trách nhiệm của người thực thi công vụ về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kịp thời giải quyết thỏa đáng ý kiến thắc mắc của các tổ chức, cá nhân về vấn đề an toàn giao thông; Thông qua hoạt động này, kêu gọi các tổ chức, cá nhân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, góp phần đem lại hạnh phúc cho mọi người, mọi nhà, kính mời bạn đọc tham gia đặt câu hỏi.

 • Giao lưu trực tuyến về Kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia

  Bắt đầu từ 08:00 07/04/2015 đến 11:30 07/04/2015

  Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo

  Giao lưu trực tuyến với chủ đề "VỀ KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA"

 • GIAO LƯU TRỰC TUYẾN CHỦ ĐỀ: ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI SỐ 58/2014/QH13

  Bắt đầu từ 08:00 11/12/2015 đến 11:30 11/12/2015

  Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định

  Tổ chức giao lưu trực tuyến với chủ đề: Điểm mới của Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13

 • GIAO LƯU TRỰC TUYẾN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND TỈNH

  Bắt đầu từ 07:30 18/08/2016 đến 11:30 18/08/2016

  Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Nội vụ

  "Công tác cải cách thủ tục hành chính và thực hiện chính sách tinh giản biên chế"

 • GIAO LƯU TRỰC TUYẾN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND TỈNH

  Bắt đầu từ 07:30 30/09/2016 đến 11:30 30/09/2016

  Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông

  Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 29/8/2016 của UBND tỉnh về tăng cường thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, đồng thời giải đáp các vướng mắc của công dân về các hoạt động: Tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự giao thông; công tác đăng ký, đăng kiểm phương tiện cơ giới; Đào tạo; Sát hạch, cấp giấy phép lái xe; quản lý hoạt động vận tải; kiểm soát tải trọng phương tiện; xây dựng và quản lý hạ tầng giao thông...

 • GIAO LƯU TRỰC TUYẾN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

  Bắt đầu từ 07:30 21/10/2016 đến 11:30 21/10/2016

  Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định

  Tổ chức giao trực tuyến với công dân về chủ đề: "Chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế với người lao động"

 • GIAO LƯU TRỰC TUYẾN THÔNG TIN VỀ KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017

  Bắt đầu từ 08:00 25/03/2017 đến 11:00 25/03/2017

  Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Bình Định

  GIAO LƯU TRỰC TUYẾN THÔNG TIN VỀ KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017

 • GIAO LƯU TRỰC TUYẾN VỀ CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ

  Bắt đầu từ 07:30 27/04/2017 đến 11:30 27/04/2017

  Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định

  Tổ chức giao lưu trực tuyến với chủ đề: "Chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế"

 • "Sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm an toàn"

  Bắt đầu từ 07:30 08/06/2017 đến 11:30 08/06/2017

  Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Chỉ đạo ATVSTP

  "Sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm an toàn"

 • GIAO LƯU TRỰC TUYẾN VỀ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG

  Bắt đầu từ 07:30 06/10/2017 đến 11:30 06/10/2017

  Sở Thông tin và Truyền Thông phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

  Để giải đáp những vướng mắc của các cơ quan, tổ chức và cá nhân về việc thực hiện các chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh, Sở Thông tin và Truyền Thông phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức buổi giao lưu trực tuyến trên Cổng TTĐT UBND tỉnh với chủ đề: “Chính sách người có công với cách mạng.”

 • Giao lưu trực tuyến “Về chế độ, chính sách BHXH - BHYT với người lao động”

  Bắt đầu từ 07:00 17/11/2017 đến 11:30 17/11/2017

  Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với BHXH tỉnh Bình Định

  Nhằm tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, công chức, viên chức và người dân trên địa bàn tỉnh về Chính sách Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế đối với người lao động, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với BHXH tỉnh Bình Định tổ chức buổi giao lưu trực tuyến trên Cổng TTĐT UBND tỉnh, vào lúc 7h00 ngày 17/11/2017.

 • Giao lưu trực tuyến với chủ đề: "NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI VỀ CHÍNH SÁCH BHXH, BHYT CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01/01/2018"

  Bắt đầu từ 07:00 01/12/2017 đến 11:30 01/12/2017

  Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với BHXH tỉnh Bình Định

  Để giúp cán bộ, công chức, viên chức và người dân nắm rõ những quy định mới về chính sách BHXH, BHYT có hiệu lực từ ngày 01/01/2018, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp cùng BHXH tỉnh tổ chức buổi giao lưu trực tuyến trên Cổng TTĐT UBND tỉnh, vào lúc 7h00 ngày 01/12/2017.

 • GIAO LƯU TRỰC TUYẾN " THÔNG TIN VỀ KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018"

  Bắt đầu từ 08:00 14/04/2018 đến 11:30 14/04/2018

  Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Bình Định

  GIAO LƯU TRỰC TUYẾN " THÔNG TIN VỀ KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018"

 • GIAO LƯU TRỰC TUYẾN CHỦ ĐỀ: "VỀ CHÍNH SÁCH NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG"

  Bắt đầu từ 08:00 05/07/2018 đến 11:30 05/07/2018

  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Bình Định

  TỔ CHỨC GIAO LƯU TRỰC TUYẾN CHỦ ĐỀ: "VỀ CHÍNH SÁCH NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG"

 • Giao lưu trực tuyến về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

  Bắt đầu từ 07:30 26/07/2018 đến 11:30 26/07/2018

  Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với BHXH tỉnh Bình Định

  Giao lưu trực tuyến về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

 • Giao lưu trực tuyến với chủ đề: “Về khám chữa bệnh bảo hiểm y tế”

  Bắt đầu từ 08:00 05/11/2018 đến 11:30 05/11/2018

  Sở Y tế phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông

  Giao lưu trực tuyến với chủ đề: “Về khám chữa bệnh bảo hiểm y tế”

 • Giao lưu trực tuyến “Về chính sách Bảo hiểm xã hội tự nguyện và Bảo hiểm y tế hộ gia đình”

  Bắt đầu từ 07:30 04/12/2018 đến 11:30 04/12/2018

  Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với BHXH tỉnh Bình Định

  Nhằm tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, công chức, viên chức và người dân trên địa bàn tỉnh về Chính sách Bảo hiểm xã hội tự nguyện và Bảo hiểm y tế hộ gia đình, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với BHXH tỉnh Bình Định tổ chức buổi giao lưu trực tuyến trên Cổng TTĐT UBND tỉnh, vào lúc 7h30 ngày 4/12/2018.

 • Thông tin về kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019

  Bắt đầu từ 14:00 05/04/2019 đến 17:00 05/04/2019

  Sở Giáo dục và Đào tạo

  Nhằm giải đáp các vướng mắc của thí sinh và phụ huynh liên quan đến kỳ thi THPT quốc gia, cũng như các thông tin liên quan về tuyển sinh Đại học – Cao đẳng năm 2019, Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức buổi trả lời trực tuyến trên Cổng TTĐT của tỉnh.

 • Giao lưu trực tuyến một số vấn đề chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế hộ gia đình

  Bắt đầu từ 07:30 18/09/2019 đến 11:30 18/09/2019

  Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh

  Giao lưu trực tuyến một số vấn đề chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế hộ gia đình

 • Giao lưu trực tuyến bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý và mùa Lễ hội Xuân 2020

  Bắt đầu từ 07:03 17/12/2019 đến 11:30 17/12/2019

  Sở Y tế phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh

  Sáng ngày 17/12, tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Ban chỉ đạo liên ngành tỉnh về an toàn thực phẩm phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tổ chức buổi giao lưu trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử tỉnh với chủ đề “Bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý và mùa Lễ hội Xuân 2020”. Đồng chí Nguyễn Văn Trung – Phó Giám đốc Sở Y tế chủ trì buổi giao lưu trực tuyến. Dự buổi giao lưu còn có đồng chí Đặng Hoài Vinh - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Tin học – Công báo, Văn phòng UBND tỉnh.

 • Giao lưu trực tuyến về “Các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19”

  Bắt đầu từ 07:30 16/06/2020 đến 11:30 16/06/2020

  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

  Sáng ngày 16/6, Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức giao lưu trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh với chủ đề: “Các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19”. Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Phan Đình Hoà chủ trì buổi giao lưu trực tuyến.

 • Phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết và Zika, tiêm chủng mở rộng ở người

  Bắt đầu từ 13:30 03/07/2020 đến 17:30 03/07/2020

  Sở Y tế

  Chiều ngày 03/7, tại trụ sở Sở Y tế, Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Y tế tổ chức giao lưu trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử tỉnh với chủ đề: “Phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết và Zika, tiêm chủng mở rộng”. Ông Nguyễn Văn Trung – Phó Giám đốc Sở Y tế chủ trì buổi giao lưu trực tuyến. Tại buổi giao lưu, Ban tổ chức đã trả lời các câu hỏi liên quan đến kiến thức về tiêm chủng mở rộng và phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết, dịch bệnh do virus Zika cũng như hướng dẫn người dân các biện pháp để bảo vệ khỏe nhất là trong mùa dịch hiện nay.

 • Những lưu ý cho thí sinh trước kỳ thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh ĐH, tuyển sinh vào lớp 10 năm 2020

  Bắt đầu từ 07:30 21/06/2020 đến 11:30 21/06/2020

  Sở Giáo dục và Đào tạo

  Sáng ngày 21/6, Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức giao lưu trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh với chủ đề: “Những lưu ý cho thí sinh trước kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, tuyển sinh đại học, tuyển sinh vào lớp 10 năm 2020”. Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Đình Hùng chủ trì buổi giao lưu trực tuyến.

 • Bảo hiểm y tế - hướng tới mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân

  Bắt đầu từ 07:30 01/07/2020 đến 11:30 01/07/2020

  Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định

  Nhân ngày BHYT Việt Nam 01/7/2020, với mục tiêu chuyển tải các quy định về chế độ, chính sách BHXH, BHYT đến người dân, doanh nghiệp, BHXH tỉnh có kế hoạch tổ chức buổi giao lưu trực tuyến chính sách BHXH, BHYT trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh với Chủ đề giao lưu trực tuyến: “Bảo hiểm y tế - hướng tới mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân”. Ông Võ Năm - Giám đốc BHXH tỉnh chủ trì buổi giao lưu trực tuyến

 • Những lưu ý cho thí sinh trước kỳ thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh ĐH, tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021

  Bắt đầu từ 07:30 25/04/2021 đến 11:30 25/04/2021

  Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh

  Sáng ngày 25/4, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tổ chức buổi giao lưu trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử tỉnh với chủ đề: “Những lưu ý cho thí sinh trước kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), tuyển sinh đại học, tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021”. Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Đình Hùng; Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Võ Gia Nghĩa - Phó Trưởng ban Ban biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh chủ trì buổi giao lưu.

   Thời tiết