Kết quả xếp hạng Trang/Cổng thông tin điện tử và tình hình ứng dụng CNTT trong CQNN tỉnh Bình Định năm 2014

16:17, 18/03/2016 (GMT+7)

Ngày 27/01/2015, UBND tỉnh đã phê duyệt Kết quả đánh giá xếp hạng Trang/Cổng thông tin điện tử và tình hình ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong các cơ quan nhà nước (CQNN) trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2014 tại Quyết định số 230/QÐ-UBND.

Năm 2014, các tiêu chí đánh giá, xếp hạng chỉ số EGI thực hiện theo Quyết định số 3736/QĐ-UBND ngày 09/12/2013 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành quy định về tiêu chí đánh giá Trang/Cổng thông tin điện tử và tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định, đây là cơ sở để các cơ quan nhà nước thống kê số liệu, đánh giá định kỳ hàng năm. Công tác đánh giá, xếp hạng chỉ số EGI được triển khai cho 31 cơ quan, trong đó có 20 sở, ban, ngành, Văn phòng UBND tỉnh và 11 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh.

Kết quả cho thấy, trong năm 2014, công tác triển khai ứng dụng CNTT trong hoạt động các cơ quan nhà nước của tỉnh Bình Định tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tại các cơ quan, đơn vị. Ngoài việc thực hiện theo chương trình chung hàng năm của tỉnh, các cơ quan, đơn vị đã chủ động triển khai các ứng dụng chuyên môn, nghiệp vụ, đầu tư các trang thiết bị CNTT cần thiết khác phục vụ cho công tác quản lý, điều hành hoạt động cơ quan, địa phương mình.

Về kết quả đánh giá về Trang/Cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị năm 2014, nhìn chung số lượng đơn vị tụt hạng nhiều hơn số lượng đơn vị tăng hạng. Đối với các Trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành tỷ lệ loại Tốt đạt 22% (năm 2013 đạt 50%); loại Khá đạt 44%; Trung bình đạt 33% và không có loại kém (năm 2013 đạt 17%). Đối với các huyện, thị xã, thành phố, một số địa phương tăng hạng như: UBND huyện Vĩnh Thạnh, Phù Mỹ, Phù Cát, các địa phương khác thứ hạng thay đổi không nhiều, tuy nhiên vẫn còn tỷ lệ loại kém 18% (2/11 đơn vị).

Theo kết quả đánh giá tổng thể về tình hình ứng dụng CNTT tại một số cơ quan, đơn vị đã có sự thay đổi nhiều về thứ hạng so với năm 2013. Trong đó, Sở Ngoại vụ tăng 7 bậc (năm 2013: 15; 2014: 8); UBND huyện Phù Mỹ tăng 5 bậc (năm 2013: 8; 2014: 3); các cơ quan, đơn vị khác thứ hạng tăng giảm không đáng kể so với năm 2013.

Ban biên tập

 


Đánh giá bài viết:
In bài Chia sẻ: facebook twitter google rss
Xem thêm chủ đề
Thị trường
Giá vàng
Tỷ giá
Thống kê
Lượt truy cập:
    347764169

Đang truy cập: 332