Kết quả đánh giá xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước của tỉnh năm 2015

20:37, 21/03/2016 (GMT+7)

Ngày 07/3/2016, UBND tỉnh Bình Định đã phê duyệt Kết quả đánh giá xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2015 tại Quyết định số 660/QÐ-UBND.

Biểu đồ tỷ lệ đánh giá tổng thể mức độ ứng dụng CNTT của các sở, ban, ngành theo mức Tốt, Khá và Trung bình.

 

Trong năm 2015, công tác đánh giá xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước của tỉnh được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 4158/QĐ-UBND ngày 18/11/2015 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy định về công tác đánh giá xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Đối tượng thực hiện đánh giá xếp hạng gồm 31 đơn vị (20 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và 11 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Định). Mức độ đánh giá dựa trên 06 nhóm tiêu chí gồm: (1) Hạ tầng kỹ thuật CNTT, (2) Triển khai Ứng dụng CNTT trong hoạt động nội bộ; (3) Ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp; (4) Công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; (5) Cơ chế chính sách và quy định thúc đẩy ứng dụng CNTT và (6) Nhân lực và đầu tư cho ứng dụng CNTT. Trong đó, nhóm tiêu chí "(3) Ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp" được đánh giá theo 2 nhóm tiêu chí thành phần là "Cung cấp thông tin, quản lý và vận hành trang/cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước; Cung cấp dịch vụ công trực tuyến".

Nhìn chung, năm 2015, ứng dụng các hệ thống thông tin trong hoạt động chuyên môn và phục vụ người dân và doanh nghiệp không có nhiều thay đổi so với năm trước; mức độ đánh giá tổng thể không có đơn vị nào đạt mức Tốt, mức Khá các sở, ban, ngành đạt 56% nhưng các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạt 9%. Kết quả xếp hạng, cụ thể như sau:

1. Tổng thể mức độ ứng dụng CNTT của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh và Ban Dân tộc không có thủ tục hành chính công nên không đánh giá và xếp hạng tổng thể.

Tổng điểm chi tiết cho 6 tiêu chí:


2. Tổng thể mức độ ứng dụng CNTT của các huyện, thị xã, thành phố


Tổng điểm chi tiết cho 6 tiêu chí:


Ban biên tập


Đánh giá bài viết:
In bài Chia sẻ: facebook twitter google rss
Xem thêm chủ đề
Thị trường
Giá vàng
Tỷ giá
Thống kê
Lượt truy cập:
    347764474

Đang truy cập: 293