Kết quả đánh giá xếp hạng tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2016

14:11, 31/01/2019 (GMT+7)

(binhdinh.gov.vn) - Ngày 07/02/2017, UBND tỉnh Bình Định đã phê duyệt Kết quả đánh giá xếp hạng tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2016 tại Quyết định số 305/QÐ-UBND.

Biểu đồ tỷ lệ đánh giá tổng thể mức độ ứng dụng CNTT của các sở, ban, ngành theo mức Tốt, Khá và Trung bình.

 

Công tác đánh giá, xếp hạng tình hình ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động cơ quan nhà nước (CQNN) trong năm 2016 được thực hiện dựa trên số liệu tổng hợp từ các mẫu phiếu khai báo của các cơ quan, đơn vị; đồng thời kiểm tra và đối chiếu với kết quả thực tế từ các đợt kiểm tra chuyên đề thuộc lĩnh vực CNTT, kiểm tra ứng dụng CNTT trong công tác cải cách hành chính và theo dõi thực tế tình hình ứng dụng CNTT tại các CQNN của tỉnh trong năm 2016.

Đối tượng thực hiện đánh giá xếp hạng gồm 30 đơn vị (19 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và 11 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Định), ngoại trừ Sở Du lịch và Sở Văn hóa – Thể thao vừa mới thành lập. Mức độ đánh giá dựa trên 06 nhóm tiêu chí gồm: (1) Hạ tầng kỹ thuật CNTT, (2) Triển khai Ứng dụng CNTT trong hoạt động nội bộ; (3) Ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp; (4) Công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; (5) Cơ chế chính sách và quy định thúc đẩy ứng dụng CNTT và (6) Nhân lực và đầu tư cho ứng dụng CNTT. Trong đó, nhóm tiêu chí "(3) Ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp" được đánh giá theo 2 nhóm tiêu chí thành phần là "Cung cấp thông tin, quản lý và vận hành trang/Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước; Cung cấp dịch vụ công trực tuyến".

Nhìn chung trong năm 2016, kết quả triển khai ứng dụng CNTT trong hoạt động các cơ quan nhà nước của tỉnh đã có nhiều thay đổi tích cực, có thể thấy được sự quyết tâm trong công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đối với công tác ứng dụng CNTT trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ; điều này sẽ tạo động lực để đẩy mạnh hơn nữa việc ứng dụng CNTT ở các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh trong năm 2017. Kết quả đánh giá xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT của các cơ quan nhà nước trên đại bàn tỉnh Bình Định năm 2016 như sau:

1. Tổng thể mức độ ứng dụng CNTT của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh và Ban Dân tộc không có thủ tục hành chính công nên không đánh giá và xếp hạng tổng thể.

.

2. Tổng thể mức độ ứng dụng CNTT của các huyện, thị xã, thành phố

 

Văn Phong


Đánh giá bài viết:
In bài Chia sẻ: facebook twitter google rss
Xem thêm chủ đề
Thị trường
Giá vàng
Tỷ giá
Thống kê
Lượt truy cập:
    347764375

Đang truy cập: 337