Kết quả đánh giá xếp hạng tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2017.

14:11, 31/01/2019 (GMT+7)

(binhdinh.gov.vn) - Ngày 29/12/2017, UBND tỉnh Bình Định đã phê duyệt Kết quả đánh giá xếp hạng tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2017 tại Quyết định số 5030/QÐ-UBND.

Biểu đồ tỷ lệ đánh giá tổng thể mức độ ứng dụng CNTT của các sở, ban, ngành theo mức Tốt, Khá và Trung bình.

 

Thực hiện Quyết định số 685/QĐ-UBND ngày 06/3/2017 của UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động các cơ quan nhà nước (CQNN) tỉnh Bình Định năm 2017; Quyết định số 4191/QĐ-UBND ngày 08/11/2017 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung một số chỉ tiêu đánh giá xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT trong CQNN của tỉnh, UBND tỉnh Bình Định tiếp tục tiến hành khảo sát và đánh giá xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT đối với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố nhằm thúc đẩy triển khai công tác ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý điều hành và phục vụ người dân và doanh nghiệp càng tốt hơn.

Nội dung đánh giá được thực hiện theo các nhóm tiêu chí dựa trên hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Thông tư số 06/2013/TT-BTTTT ngày 07/03/2013; đồng thời trên cơ sở thực hiện cụ thể tại Quyết định số 4158/QĐ-UBND ngày 18/11/2015 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy định về công tác đánh giá xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định và Quyết định số 4191/QĐ-UBND ngày 08/11/2017 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung một số chỉ tiêu đánh giá xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT trong CQNN của tỉnh. Theo đó, mức độ đánh giá dựa trên 06 nhóm tiêu chí gồm: (1) Hạ tầng kỹ thuật CNTT, (2) Triển khai Ứng dụng CNTT trong hoạt động nội bộ; (3) Trang thông tin điện tử (Website); (4) Công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; (5) Cơ chế chính sách và quy định thúc đẩy ứng dụng CNTT và (6) Nhân lực và đầu tư cho ứng dụng CNTT. Trong năm 2017, các chỉ tiêu đánh giá được bổ sung thêm các nội dung về “ứng dụng chữ ký số” và điều chỉnh một số tiêu chí cho phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh.

Nhìn chung trong năm 2017, công tác triển khai và ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước của tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Hạ tầng kỹ thuật CNTT trong các cơ quan nhà nước được đầu tư nâng cấp. Hệ thống Văn phòng điện tử liên thông đã triển khai cho các UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh, hình thành được trục liên thông văn bản 04 cấp từ cấp Trung ương đến cấp xã trên địa bàn tỉnh. Số lượng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đã được các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh cung cấp ngày càng tăng. Kết quả xếp hạng tổng thể trong năm về mức Tốt thì các sở, ban, ngành là đạt 55% (năm 2016 là 35%), các huyện, thị xã, thành phố đạt 9% (năm 2016 là 0%); Về mức Khá thì các sở, ban, ngành là đạt 40% (năm 2016 là 59%), các huyện, thị xã, thành phố đạt 73% (năm 2016 là 45%) còn lại là tỉ lệ các đơn vị đánh giá ở mức độ Trung bình, cụ thể như sau:

1. Tổng thể mức độ ứng dụng CNTT của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh

Ban Dân tộc tỉnh không có thủ tục hành chính công nên không đánh giá và xếp hạng tổng thể.

2. Tổng thể mức độ ứng dụng CNTT của các huyện, thị xã, thành phố

 

Văn Phong


Đánh giá bài viết:
In bài Chia sẻ: facebook twitter google rss
Xem thêm chủ đề
Thị trường
Giá vàng
Tỷ giá
Thống kê
Lượt truy cập:
    347764270

Đang truy cập: 400