Kết quả đánh giá xếp hạng tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2018

16:42, 31/01/2019 (GMT+7)

(binhdinh.gov.vn) - Ngày 21/12/2018, UBND tỉnh Bình Định đã phê duyệt Kết quả đánh giá xếp hạng tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2018 tại Quyết định số 4567/QÐ-UBND.

Biểu đồ tỷ lệ đánh giá tổng thể mức độ ứng dụng CNTT của các sở, ban, ngành theo mức Tốt, Khá và Trung bình.

Trong năm 2018, công tác đánh giá xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước của tỉnh được thực hiện theo Quyết định số 2047/QĐ-UBND ngày 15/06/2018 của UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước tỉnh Bình Định năm 2018; Quyết định số 4158/QĐ-UBND ngày 18/11/2015 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy định về công tác đánh giá xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Đối tượng thực hiện đánh giá xếp hạng gồm 31 đơn vị (20 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và 11 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Định). Mức độ đánh giá dựa trên 06 nhóm tiêu chí gồm: (1) Hạ tầng kỹ thuật CNTT, (2) Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước; (3) Trang thông tin điện tử; (4) Công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; (5) Cơ chế chính sách và quy định thúc đẩy ứng dụng CNTT và (6) Nhân lực và đầu tư cho ứng dụng CNTT. Trong đó, nhóm tiêu chí "(3) Trang thông tin điện tử" được đánh giá theo 2 nhóm tiêu chí thành phần là "Trang thông tin điện tử; Dịch vụ công trực tuyến".

Nhìn chung trong năm 2018, công tác ứng dụng công nghệ thông tin đã được lãnh đạo các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định quan tâm, thể hiện qua việc tăng cường cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4; tích cực thực hiện gửi nhận văn bản điện tử có chữ ký số trên hệ thống văn phòng điện tử liên thông của tỉnh. Kết quả xếp hạng tổng thể trong năm cho thấy không có cơ quan nào xếp hạng mức Trung bình mà chỉ có xếp hạng mức Tốt và Khá. Trong đó, tỉ lệ mức Tốt ở cấp sở, ban, ngành tăng 20%, đối với cấp huyện tỉ lệ mức Tốt tăng 27%, cụ thể như sau:

1. Tổng thể mức độ ứng dụng CNTT của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh

  

Ban Dân tộc tỉnh không có thủ tục hành chính công nên không đánh giá và xếp hạng tổng thể.

2. Tổng thể mức độ ứng dụng CNTT của các huyện, thị xã, thành phố

 

Văn Phong


Đánh giá bài viết:
In bài Chia sẻ: facebook twitter google rss
Xem thêm chủ đề
Thị trường
Giá vàng
Tỷ giá
Thống kê
Lượt truy cập:
    347763418

Đang truy cập: 237