Trả lời đơn của ông Phạm Sĩ Đại

07:46, 09/04/2019 (GMT+7)

UBND tỉnh nhận được đơn của ông Phạm Sĩ Đại (địa chỉ: Tổ 33, khu vực 4, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn) yêu cầu giao đất tái định cư cho con trai của ông là ông Phạm Sỹ Thọ do ảnh hưởng Dự án xây dựng Khu C thuộc Khu Đô thị - Thương mại Bắc sông Hà Thanh tại phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Thực hiện Dự án xây dựng Khu C thuộc Khu Đô thị - Thương mại Bắc sông Hà Thanh tại phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn; hộ ông Phạm Sĩ Đại, vợ Trần Thị Hái bị thu hồi thửa đất 34, tờ bản đồ 33, diện tích 142,9m2 (trích lục có chỉnh lý thửa đất do Công ty Cổ phần đo đạc Thắng Lợi đo đạc 12/2012). Trên cơ sở xác nhận nguồn gốc đất và nhà của UBND phường Nhơn Bình, hộ ông Phạm Sĩ Đại được bồi thường 116,6m2 đất ở; phần diện tích 26,3m2 đất do sử dụng một phần diện tích thửa đất 23, tờ BĐ 33, đất NTTS (đã được cấp Giấy chứng nhận QSDĐ và bồi thường về đất cho hộ ông Trần Nguyện) nên không bồi thường, hỗ trợ.

Theo xác nhận của UBND phường Nhơn Bình tại Công văn số 124/UBND-ĐC ngày 24/9/2018 về nhân, hộ khẩu hộ gia đình ông Phạm Sĩ Đại như sau: “Hộ ông Phạm Sĩ Đại có HKTT tại Tổ 33, KV4, P. Nhơn Bình, gồm có 02 nhân khẩu là vợ chồng ông Đại; thực tế sinh sống tại ngôi nhà bị giải tỏa; Hộ ông Phạm Sỹ Thọ có hộ khẩu THCN từ hộ ông Đại, có 01 nhân khẩu, thực tế sống chung nhà với hộ ông Đại; Hộ ông Phạm Sỹ Phước có hộ khẩu THCN từ hộ ông Đại có 03 nhân khẩu là vợ chồng ông Phước và 01 người con; thực tế sống chung nhà với hộ ông Đại”.

Căn cứ xác nhận của UBND phường, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh lập phương án giao 02 lô đất tái định cư cho hộ gia đình ông Phạm Sĩ Đại, cụ thể: 01 lô (đứng tên hộ ông Phạm Sĩ Đại, vợ Trần Thị Hái) và 01 lô cho con (đứng tên hộ ông Phạm Sỹ Phước, vợ Phạm Thị Hải), không xét giao đất ở cho ông Phạm Sỹ Thọ vì không thuộc đối tượng giao đất tái định cư là đúng theo quy định của UBND tỉnh tại Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND ngày 15/01/2009 về việc ban hành chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Định

Chủ tịch UBND tỉnh trả lời cho ông Phạm Sĩ Đại biết, thực hiện./.


Đánh giá bài viết:
In bài Chia sẻ: facebook twitter google rss
Xem thêm chủ đề
Thị trường
Giá vàng
Tỷ giá
Thống kê
Lượt truy cập:
    347764449

Đang truy cập: 393