Trả lời đơn của ông Nguyễn Tần

16:34, 04/05/2019 (GMT+7)

UBND tỉnh nhận được Đơn đề ngày 26/01/2019 của ông, có nội dung: Kiến nghị xem xét miễn giảm hình phạt bằng tiền tại Quyết định số 4570/QĐ-XPVPHC ngày 21/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối với ông; đồng thời, ông đề nghị cấp lại Giấy Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền và Giấy phép hoạt động để ông tiếp tục hành nghề khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền theo quy định. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ vụ việc và đề xuất của Chánh Thanh tra tỉnh tại Văn bản số 186/TTT-P3 ngày 12/4/2019, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đối với nội dung ông Nguyễn Tần kiến nghị xem xét miễn giảm hình phạt bằng tiền tại Quyết định số 4570/QĐ-XPVPHC ngày 21/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối với ông:

Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 30/11/2018, Đoàn Thanh tra của Sở Y tế (thành lập tại Quyết định số 3299/QĐ-SYT ngày 29/11/2018 của Giám đốc Sở Y tế) tiến hành thanh tra Phòng Chẩn trị Y học cổ truyền Nguyễn Tần tại tổ 07, khu vực 5, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn; lĩnh vực hoạt động: Khám và điều trị bệnh bằng phương pháp tác động (nắn chỉnh) cột sống, có châm cứu phục vụ chữa bệnh. Tại thời điểm thanh tra, cơ sở đang hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cho 03 bệnh nhân; ông Nguyễn Tần cung cấp bản sao Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh số 529/SYT-GPHĐ ngày 06/8/2014 của Phòng Chẩn trị Y học cổ truyền Nguyễn Tần do Sở Y tế cấp. Qua đối chiếu, kiểm tra Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh số 529/SYT-GPHĐ ngày 06/8/2014 nêu trên đã được Giám đốc Sở Y tế thu hồi tại Quyết định số 47/QĐ-SYT ngày 16/01/2017 vì lý do: Cơ sở xin chấm dứt hoạt động hành nghề tại địa chỉ nói trên; Đoàn Thanh tra đã tiến hành xác lập Biên bản làm việc số 01/BB-TTr ngày 30/11/2018 với ông Nguyễn Tần.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra và làm việc với ông Nguyễn Tần, Chánh Thanh tra Sở Y tế đã lập Biên bản vi phạm hành chính số 42/BB-VPHC ngày 12/12/2018 đối với ông Nguyễn Tần, với hành vi vi phạm: Cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có Giấy phép hoạt động; hành vi trên đã vi phạm Điểm a, Khoản 6, Điều 29 Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Qua xem xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 288/TTr-SYT ngày 12/12/2018 và Giám đốc Sở Tư pháp tại Văn bản số 1103/STP-XLVPHC ngày 20/12/2018, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4570/QĐ-XPVPHC ngày 21/12/2018 xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Tần, theo đó:

- Xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Tần đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có Giấy phép hoạt động; vi phạm Điểm a, Khoản 6, Điều 29 Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

- Bị áp dụng hình thức xử phạt chính: Phạt tiền 60.000.000đồng (sáu mươi triệu đồng chẵn).

- Hình thức phạt bổ sung: Đình chỉ hoạt động trong thời hạn 09 (chín) tháng, kể từ ngày Quyết định xử phạt có hiệu lực thi hành.

Do vậy, việc ông Nguyễn Tần kiến nghị xem xét miễn giảm hình phạt bằng tiền tại Quyết định số 4570/QĐ-XPVPHC ngày 21/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối với ông là không có cơ sở để xem xét, giải quyết, vì: Quyết định số 4570/QĐ-XPVPHC ngày 21/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Tần về hành vi vi vi phạm hành chính cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có Giấy phép hoạt động là đúng theo quy định của pháp luật.

2. Đối với nội dung ông Nguyễn Tần đề nghị cấp lại Giấy Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền và Giấy phép hoạt động để ông tiếp tục hành nghề khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền theo quy định:

Đề nghị ông Nguyễn Tần lập đầy đủ hồ sơ, thủ tục theo quy định gửi đến Sở Y tế để được xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Chủ tịch UBND tỉnh trả lời cho ông Nguyễn Tần biết, thực hiện./.


Đánh giá bài viết:
In bài Chia sẻ: facebook twitter google rss
Xem thêm chủ đề
Thị trường
Giá vàng
Tỷ giá
Thống kê
Lượt truy cập:
    347763216

Đang truy cập: 145