Trả lời đơn kiến nghị của bà Lê Thị Hường và một số hộ dân

16:06, 06/06/2019 (GMT+7)

UBND tỉnh nhận được đơn đề ngày 24/2/2019 của của bà Lê Thị Hường và một số hộ dân (32 hộ) ở thôn Nhơn Phước, xã Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn, kiến nghị xin được đối thoại với Lãnh đạo UBND tỉnh, liên quan đến việc yêu cầu được hỗ trợ phần chênh lệch giá trị đất đai, nhà cửa, vật kiến trúc cho hộ gia đình bà và một số hộ dân có đất tại thôn Hội Giáo (nay là thôn Hội Tân), xã Nhơn Hội bị ảnh hưởng do GPMB xây dựng Khu Kinh tế Nhơn Hội (Khu A) như các hộ ở thôn Hội Sơn, xã Nhơn Hội bị ảnh hưởng Dự án Nhà máy thép Hoa Sen Nhơn Hội. Việc kiến nghị của bà và một số hộ dân, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho các ngành chức năng của tỉnh kiểm tra, rà soát; trên cơ sở kết quả kiểm tra của các ngành chức năng, Chủ tịch UBND tỉnh trả lời bà và một số hộ dân như sau:

Việc yêu cầu được hỗ trợ phần chênh lệch giá trị đất đai, nhà cửa, vật kiến trúc cho hộ gia đình bà và một số hộ dân giống như các hộ ở thôn Hội Sơn, xã Nhơn Hội bị ảnh hưởng Dự án Nhà máy thép Hoa Sen Nhơn Hội đã được Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết khiếu nại lần đầu tại Quyết định số 1666/QĐ-UBND ngày 12/5/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường giải quyết khiếu nại lần hai tại Quyết định số 2964/QĐBTNMT ngày 23/11/2017, đã có hiệu lực của pháp luật. Bà Lê Thị Hường và một số hộ dân đồng ý giao trả mặt bằng, nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và nhận đất tái định cư, xây dựng nhà ở ổn định tại thôn Nhơn Phước, xã Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn từ năm 2009 đến nay. Nay, bà Lê Thị Hường và một số hộ dân có đơn kiến nghị xin được đối thoại với Lãnh đạo UBND tỉnh với nội dung đã được giải quyết, không có tình tiết mới; do đó, Chủ tịch UBND tỉnh không đặt vấn đề xem xét lại nội dung đơn của bà Lê Thị Hường và một số hộ dân. Chủ tịch UBND tỉnh trả lời cho bà và một số hộ dân được biết và thực hiện./.

Nguồn: Công văn số 3030/UBND-TD ngày 04 tháng 6 năm 2019 của UBND tỉnh Bình Định.


Đánh giá bài viết:
In bài Chia sẻ: facebook twitter google rss
Xem thêm chủ đề
Thị trường
Giá vàng
Tỷ giá
Thống kê
Lượt truy cập:
    347763828

Đang truy cập: 210