Trả lời việc khiếu nại của bà Phạm Thị Hòa

11:25, 24/06/2019 (GMT+7)

UBND tỉnh nhận được Đơn đề ngày 02/5/2019 của bà Phạm Thị Hòa (địa chỉ: Thôn An Quang Tây, xã Cát Khánh, huyện Phù Cát) có nội dung: Yêu cầu hủy Quyết định số 3301/QĐ-UBND ngày 07/11/2013 Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc giải quyết khiếu nại lần hai đối với bà; Văn bản số 6549/UBND-TD ngày 30/11/2017 Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc xử lý kết quả giải quyết khiếu nại đối với công dân Bình Định; Văn bản số 1631/UBND-TD ngày 04/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc trả lời việc khiếu nại của bà. Qua kết quả rà soát toàn bộ hồ sơ vụ việc và đề xuất của các ngành chức năng tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trả lời như sau:

Trước đây bà Phạm Thị Hòa khiếu nại việc Nhà nước thu hồi đất của gia đình bà để quy hoạch xây dựng Khu dân cư và Trường Tiểu học số 1 Cát Khánh nhưng không giải quyết bồi thường là không phù hợp với quy định đã được Chủ tịch UBND huyện Phù Cát giải quyết lần đầu tại Quyết định số 1136/QĐ-CTUBND ngày 21/5/2013 và Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định giải quyết lần hai tại Quyết định số 3301/QĐ-UBND ngày 07/11/2013 với nội dung:“Không công nhận nội dung đơn khiếu nại của bà Phạm Thị Hòa (địa chỉ: Thôn An Quang Tây, xã Cát Khánh, huyện Phù Cát). Vì: Phần diện tích đất mà gia đình bà Phạm Thị Hòa khiếu nại là đất hoang, đất thổ mộ và đất đìa làng thuộc quỹ đất công do UBND xã Cát Khánh quản lý. Thực hiện quy hoạch xây dựng khu dân cư mới và xây dựng Trường Tiểu học số I Cát Khánh, UBND xã Cát Khánh đã hỗ trợ chi phí về vật nuôi, cây trồng và không tính toán bồi thường về đất cho hộ gia đình bà là đúng quy định pháp luật. Do đó, việc bà Phạm Thị Hòa khiếu nại là không có cơ sở để xem xét, giải quyết”.

Không đồng ý với kết quả giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh, bà Phạm Thị Hòa tiếp tục có đơn khiếu nại gởi đến Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan Trung ương. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát lại toàn bộ hồ sơ, đề xuất. Ngày 04/10/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường có Văn bản số 5231/BTNMT-TTr báo cáo kết quả rà soát, kiểm tra vụ việc khiếu nại tại tỉnh Bình Định, theo đó kiến nghị giải quyết vụ việc của bà Phạm Thị Hòa như sau: Thống nhất với nội dung giải quyết của UBND tỉnh Bình Định tại Quyết định số 3301/QĐ-UBND ngày 07/11/2013; UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo UBND huyện Phù Cát xem xét, giải quyết giao cho gia đình bà Hòa 02 lô đất ở có thu tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật”.

Trên cơ sở báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản nêu trên, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình có ý kiến chỉ đạo tại Văn bản số 12233/VPCP-V.I ngày 15/11/2017: Đồng ý với nội dung báo cáo và các kiến nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 5231/BTNMT-TTr ngày 04/10/2017 về kết quả rà soát, kiểm tra vụ việc khiếu nại tại tỉnh Bình Định. UBND tỉnh Bình Định thực hiện các nội dung kiến nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản nêu trên”.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Văn bản số 6549/UBND-TD ngày 30/11/2017 giao UBND huyện Phù Cát tổ chức triển khai thực hiện. UBND huyện Phù Cát đã chỉ đạo UBND xã Cát Khánh mời gia đình bà Phạm Thị Hòa làm việc để hướng dẫn thủ tục giao đất và nhiều lần đến trực tiếp nhà bà Hòa; tuy nhiên, gia đình bà Phạm Thị Hòa không hợp tác với chính quyền địa phương để thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình; do đó, đến nay UBND huyện Phù Cát chưa thể giải quyết giao 02 lô đất ở cho gia đình bà Phạm Thị Hòa.

Việc bà Phạm Thị Hòa yêu cầu hủy Quyết định số 3301/QĐ-UBND ngày 07/11/2013 Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc giải quyết khiếu nại lần hai đối với bà; Văn bản số 6549/UBND-TD ngày 30/11/2017 Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc xử lý kết quả giải quyết khiếu nại đối với công dân Bình Định; Văn bản số 1631/UBND-TD ngày 04/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc trả lời việc khiếu nại của bà là không có cơ sở và không thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị bà Phạm Thị Hòa liên hệ và hợp tác với UBND huyện Phù Cát để được giải quyết 02 lô đất ở có thu tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật như ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình tại Văn bản số 12233/VPCP-V.I ngày 15/11/2017. Từ nay, đơn thư của bà Phạm Thị Hòa khiếu nại không có nội dung khác, không có tình tiết mới, Chủ tịch UBND tỉnh không đặt vấn đề xem xét.

Chủ tịch UBND tỉnh trả lời cho bà Phạm Thị Hòa biết, thực hiện./.

Nguồn: Công văn số 2808/UBND-TD ngày 24 tháng 5 năm 2019 của UBND tỉnh Bình Định.

 

 


Đánh giá bài viết:
In bài Chia sẻ: facebook twitter google rss
Xem thêm chủ đề
Thị trường
Giá vàng
Tỷ giá
Thống kê
Lượt truy cập:
    347764600

Đang truy cập: 287