Chính sách, hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi tỉnh Bình Định

16:12, 09/07/2019 (GMT+7)

(binhdinh.gov.vn)-Ngày 05/7/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định 2310/QĐ-UBND về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Ảnh minh họa

Theo đó, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh như sau:

 

1. Đối tượng, mức hỗ trợ, nguyên tắc, trình tự, thủ tục hỗ trợ được thực hiện theo khoản 1, 2, 3, 4 Điều 1 Quyết định số 793/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách, đối tượng, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi.

2. Cơ chế hỗ trợ được thực hiện theo Điều 2 Quy định kèm theo Quyết định số 40/2018/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của UBND tỉnh Quy định mức hỗ trợ để khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Bình Định.

3. Mức hỗ trợ tiền công cho cán bộ thú y và những người tham gia phòng, chống dịch bệnh động vật:

- Mức: 200.000 đồng/người/ngày làm việc;

- Mức: 400.000 đồng/người/ngày làm việc đối với ngày nghỉ, ngày lễ, Tết.

Kinh phí hỗ trợ tiền công cho cán bộ thú y và những người tham gia phòng, chống dịch bệnh động vật của các địa phương do ngân sách cấp huyện chi trả; trường hợp vượt quá ngân sách địa phương thì báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết. Riêng tiền công của lực lượng tham gia phòng, chống dịch bệnh động vật cấp tỉnh do ngân sách tỉnh hỗ trợ.

Trường hợp tiêu hủy lợn để phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi trước ngày Quyết định này có hiệu lực, việc hỗ trợ cho chủ vật nuôi thực hiện theo Quy định tại Quyết định số 40/2018/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 và Văn bản số 2320/UBND-KT ngày 04/5/2019 của UBND tỉnh Bình Định.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và sẽ hết hiệu lực vào ngày 31/12/2019.

Thùy Trang


Đánh giá bài viết:
In bài Chia sẻ: facebook twitter google rss
Xem thêm chủ đề
Thị trường
Giá vàng
Tỷ giá
Thống kê
Lượt truy cập:
    347763835

Đang truy cập: 212